ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

អ៊ីមែល opt-out

Opt ចេញ ពី ការ ទទួល អ៊ីមែល PG&E

 សម្គាល់៖ កុំព្យូទ័រ​បាន​បកប្រែ​ទំព័រ​នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ1-877-660-6789. 

សូម ចុះ ហត្ថលេខា ក្នុង គណនី របស់ អ្នក ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត អ៊ីមែល របស់ អ្នក ទាន់ សម័យ រួម ទាំង ការ ដក ចេញ អ៊ីមែល ផង ដែរ ។

ឧបករណ៍គ្រប់គ្រង PG&E របស់អ្នក

ការ ចូល ដំណើរ ការ មួយ ដង

  • ចូលទៅកាន់សំណុំកំណត់នៃសេវាកម្ម PG&E រួមទាំងការដាក់ប្រាក់តាមអនឡាញ។
  • គ្មាន username ឬ password ត្រូវការ។

សន្សំសំចៃថាមពល និងប្រាក់

ស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីសន្សំថាមពល និងប្រាក់។ ស្វែងរកកម្មវិធីលើកទឹកចិត្ត និងគន្លឹះសន្សំថាមពល។

ទាក់ទងយើង

នៅតែមានសំណួរ? Call 1-800-743-5000.