Mahalagang Alerto

Email opt-out

Mag-opt out sa pagtanggap ng mga PG&E na email

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

Mag-sign in sa iyong account upang i-update ang iyong mga kagustuhan sa email, kabilang ang email opt-out.

Tools para pamahalaan ang iyong PG&E bill

Isang beses na pag-access

  • Mag-access ng limitadong hanay ng mga serbisyo ng PG&E, kabilang ang pagbabayad online.
  • Walang username o password ang kailangan.

Makatipid ng enerhiya at pera

Maghanap ng mga paraan para makatipid ng kuryente at pera. Siyasatin ang mga programa ng insentibo at impormasyon sa pagtitipid sa kuryente.

Kontakin kami

Mayroon pa ring mga tanong? Tumawag sa 1-800-743-5000 .