Mahalagang Alerto

Email opt-out

Mag-opt out sa pagtanggap ng mga PG&E na email

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

  Mag-sign in sa iyong account upang i-update ang iyong mga kagustuhan sa email, kabilang ang email opt-out.

  Tools para pamahalaan ang iyong PG&E bill

  Isang beses na pag-access

  • Mag-access ng limitadong hanay ng mga serbisyo ng PG&E, kabilang ang pagbabayad online.
  • Walang username o password ang kailangan.

  Makatipid ng enerhiya at pera

  Maghanap ng mga paraan para makatipid ng kuryente at pera. Siyasatin ang mga programa ng insentibo at impormasyon sa pagtitipid sa kuryente.

  Kontakin kami

  Mayroon pa ring mga tanong? Tumawag sa 1-800-743-5000 .