Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Email xaiv tawm

Tshem tawm ntawm kev txais PG&E emails

ícono de aviso importante Faj Seeb: Lub computer txhais lus no. Yog koj muaj lus nug, hu rau cov kev pab ntawm 1-877-660-6789.

Sau npe rau hauv koj tus as khauj los hloov kho koj li email nyiam, suav nrog email xaiv tawm.

Cov cuab yeej los tswj koj daim nqi PG&E

Kev nkag mus rau ib zaug

  • Nkag mus rau ib qho kev txwv ntawm PG&E cov kev pabcuam, suav nrog kev them nyiaj online.
  • Tsis tas yuav tsum muaj username lossis password.

Txuag lub zog thiab nyiaj txiag

Tshawb nrhiav cov hau kev los mus txuag hluav taws xob thiab nyiaj. Tshawb nrhiav kom paub txog cov txheej txheem pab cuam txhawb siab thiab cov lus taw qhia txog kev txuag hluav taws xob.

Tiv tauj rau peb

Puas tseem muaj lus nug ntxiv? Hu rau 1-800-743-5000 .