Cảnh báo khẩn cấp

So sánh hóa đơn & xem mức sử dụng năng lượng

Dữ liệu sử dụng năng lượng cho nhà hoặc doanh nghiệp của bạn

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn để xem lịch sử sử dụng.

  So sánh hóa đơn tiền điện và gas của bạn:

  • So sánh tháng hiện tại với tháng trước bằng cách:
   • Chi phí điện
   • Chi phí xăng
   • Tổng chi phí
  • So sánh tháng hiện tại với cùng tháng của năm trước.
  • Tìm hiểu lý do tại sao các khoản phí của tháng này cao hơn hoặc thấp hơn các hóa đơn trước đây của quý vị.

  So sánh hóa đơn tiền điện dân dụng 1

  So sánh hóa đơn điện doanh nghiệp 2

  Xem mức sử dụng năng lượng

   

  • Xem mức sử dụng năng lượng và dữ liệu chi phí của bạn bằng cách: 
   • Hóa đơn
   • Tháng
   • Giờ
  • So sánh việc sử dụng của bạn với thời tiết và nhiệt độ. Xem các biến thể theo mùa ảnh hưởng như thế nào đến mô hình sử dụng của bạn.
  • Trong SmartRate SmartDays hoặcNgày Sự kiện Định giá Ngày cao điểm, hãy kiểm tra:
   • Sử dụng giờ sự kiện
   • Sử dụng vào giờ cao điểm
   • Sử dụng một phần đỉnh
   • Sử dụng ngoài giờ cao điểm

  So sánh hóa đơn tiền điện dân dụng 2

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn để:

  • Xem chi phí và xu hướng sử dụng điện và khí đốt bằng cách:
   • Ngày
   • Tuần
   • Tháng
   • Năm
  • So sánh hóa đơn và hiểu tại sao chi phí thay đổi
  • Phân tích tốc độ để tìm ra tốc độ điện có khả năng rẻ hơn
  • Tìm hiểu cách tiết kiệm điện năng và chi phí
  • Tải xuống mức sử dụng khoảng thời gian điện 15 phút và mức sử dụng khí đốt hàng ngày

   

  So sánh hóa đơn điện doanh nghiệp 2

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Dữ liệu chi phí và sử dụng sẽ không xuất hiện trong tài khoản trực tuyến của bạn nếu bạn mua điện hoặc khí đốt từ bên thứ ba, chẳng hạn như Community Choice Aggregator.

   

  Tải xuống dữ liệu của tôi

  Bạn có muốn phân tích mức sử dụng điện của mình trên máy tính không?

  1. Chọn “Tải xuống Sử dụng” trên bảng điều khiển tài khoản của bạn .
  2. Chọn các dịch vụ điện mà quý vị muốn có dữ liệu.
  3. Chọn tần suất tải xuống.
  4. Gửi thông báo qua email cho bạn khi các tệp đã sẵn sàng để tải xuống.

   

  Truyền dữ liệu của tôi

   

  Chi tiết hóa đơn

  • Quý vị có phải là khách hàng năng lượng mặt trời, gió hoặc khách hàng khác trên Net Energy Metering không?
  • Bạn có một bản kê khai có tên là Chi tiết Hóa đơn. Nó cho thấy:
   • Lượng điện được sử dụng từ mạng lưới PG&E
   • Khách hàng đã gửi bao nhiêu điện đến mạng lưới PG&E theo thời gian sử dụng và ngày

   

  Các báo cáo hàng tháng này có sẵn trong tài khoản của bạn:

  1. Từ tài khoản của bạn , chọn Tài khoản & Dịch vụ.
  2. Chọn số ID Dịch vụ Đo lường Năng lượng Ròng từ danh sách “Dịch vụ được Liên kết với Hồ sơ của Tôi”.
  3. Chọn sao kê Chi tiết Hóa đơn thích hợp từ danh sách thả xuống trên trang Xem Chi tiết Dịch vụ.

  Bạn cần một tài khoản trực tuyến?

  Để tạo tài khoản của bạn, hãy chuẩn bị sẵn các thông tin sau:

  • Số tài khoản của bạn
  • Số điện thoại của bạn
  • Bốn chữ số cuối trong số An sinh Xã hội của quý vị (nơi cư trú)
  • Bốn chữ số cuối của mã số thuế (doanh nghiệp) của quý vị

  Thêm thông tin trên hóa đơn của quý vị

  Tùy chọn chương trình mức giá

  Giá điện có thể thay đổi tùy thuộc vào:

  • Khí hậu của bạn
  • Mức sử dụng năng lượng của bạn
  • Các yếu tố khác 

  Cảnh báo năng lượng

  Ngăn chặn sự bất ngờ của hóa đơn cao. Nhận thông báo khi bạn đang trong quá trình thực hiện vượt quá ngân sách năng lượng của mình.

  Liên hệ với chúng tôi

  Nhận hỗ trợ khách hàng và trả lời các câu hỏi thường gặp.