Cảnh báo khẩn cấp

Các lựa chọn thanh toán

Quản lý tài khoản thanh toán cho hóa đơn năng lượng của bạn

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Thiết lập tài khoản thanh toán của bạn

   

  Quý vị muốn thanh toán hóa đơn hàng tháng trực tuyến? Đăng nhập vào tài khoản của bạn và thêm tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm ("tài khoản thanh toán") bạn sử dụng để thanh toán báo cáo năng lượng của mình. Bảo mật thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Quý vị cũng có thể chọn nhận bản sao kê hàng tháng qua email.

   

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn để:

   

  • Thêm tài khoản thanh toán
  • Chọn nhận sao kê không cần giấy tờ

  Quản lý thanh toán định kỳ

   

  Thiết lập lịch thanh toán định kỳ để tự động thanh toán hóa đơn hàng tháng—với tất cả các chi tiết dưới sự kiểm soát của bạn.

   

  • Chọn tài khoản thanh toán để sử dụng
  • Chọn thời điểm bạn muốn thanh toán
  • Cho biết số tiền thanh toán tối đa cần rút
  • Chỉnh sửa hoặc hủy lịch thanh toán định kỳ của bạn bất cứ lúc nào

   

  Bạn đã sẵn sàng thiết lập tài khoản thanh toán của mình chưa?

  Bạn không có tài khoản trực tuyến? Sử dụng thông tin sau để tạo một :

  • Số tài khoản và số điện thoại của quý vị, hoặc
  • Bốn chữ số cuối của số an sinh xã hội hoặc mã số thuế của quý vị

  Thông tin thêm về hóa đơn của quý vị

  Tùy chọn chương trình mức giá

  Giá điện có thể thay đổi tùy thuộc vào khí hậu, mức sử dụng năng lượng và các yếu tố khác. 

  Cảnh báo năng lượng

  Ngăn chặn sự bất ngờ của hóa đơn cao. Thay đổi trước khi quý vị nhận được hóa đơn năng lượng tiếp theo.

  Bạn vẫn còn thắc mắc về hóa đơn năng lượng của mình?