Cảnh báo khẩn cấp

Giảm giá máy phát điện & pin

Tìm hiểu về giảm giá cho máy phát điện và pin 

Xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình giảm giá hay không.

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Hỗ trợ nguồn điện dự phòng

   

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Chúng tôi không chịu trách nhiệm cung cấp nguồn điện dự phòng trong thời gian mất điện. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể cho các giải pháp năng lượng. 

   

  Để giúp chuẩn bị cho sự cố mất điện, chúng tôi cung cấp giảm giá máy phát điện và pin. Hỗ trợ này có sẵn cho những khách hàng:

   

  Khoản giảm giá là $300 cho mỗi khách hàng đủ điều kiện. Nếu bạn tham gia vào các chương trình CARE hoặc FERA của PG&E, bạn có thể nhận được thêm $200.

   

  Các tài nguyên có sẵn để tải xuống:

  Tính đủ điều kiện tham gia chương trình

   

  Để đủ điều kiện, quý vị phải đáp ứng các điều kiện sau:

   

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý:  Giảm giá được giới hạn ở một lần cho mỗi khách hàng. Đơn phải được gửi trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

  Mua sắm nguồn điện dự phòng

   

  Dưới đây là danh sách các nhà cung cấp và nhà thầu, mặc dù danh sách này chưa đầy đủ.

   

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Chúng tôi không thực hiện bất kỳ chứng thực hoặc khuyến nghị nào. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà bán lẻ để biết thêm thông tin.

  Các máy phát điện thay thế

  Bạn cũng có thể quan tâm đến công nghệ điện di động hoặc pin. Những chất này có thể được sử dụng bên trong và bên ngoài. Chúng hoạt động mà không có tiếng ồn, khói và/hoặc bảo trì.

   

  Tài trợ và ưu đãi tài chính

   

  PG&E cũng cung cấp hỗ trợ tài chính cho pin và máy phát điện dự phòng. Sự hỗ trợ của chúng tôi bao gồm:

  Chương trình Giảm giá Ắc quy và Máy phát điện (Generator and Battery Rebate Program)

  Xem video về nguồn điện dự phòng cho khách hàng ở các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao.

  Tìm hiểu thêm về nguồn điện dự phòng

  An toàn nguồn điện dự phòng

  Duy trì điện và giảm rủi ro an toàn.

  Chương trình Công tơ Chuyển Nguồn điện Dự phòng (Backup Power Transfer Meter Program)

  Cung cấp năng lượng cho ngôi nhà của bạn nhanh chóng, dễ dàng và an toàn bằng máy phát điện trong khi mất điện.

  Chương trình Pin Di động (PBP)

  Chương trình cung cấp hỗ trợ bổ sung cho những người phụ thuộc vào điện năng cho các nhu cầu y tế.