Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình chọn không tham gia SmartMetersulfonic

Yêu cầu chuyển sang đồng hồ đo analog và số đọc đồng hồ đo thủ công

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

   

  Yêu cầu từ chối tham gia chương trình COMPACT

   

  Điền vào biểu mẫu này một lần cho mỗi nơi cư trú mà quý vị muốn chọn không tham gia chương trình SmartMeterBLADE.

   

  Tìm hiểu về các yêu cầu hỗ trợ tài chính

  Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, phí thiết lập cho đồng hồ đo analog là $10 và phí hàng tháng là $5. Truy cập các chương trình hỗ trợ tài chính .

  Lợi ích SmartMeter SmartMeter

  Truy cập các quyền lợi SmartMetersulfonic và Đầu nối Đồng hồ đo

   

  Nếu quý vị cần trợ giúp để hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng gọi số 1-877-660-6789.

   

  *biểu thị trường bắt buộc

  Các quy tắc CPUC đối với phí chọn không tham gia SmartMeter

   

  Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) đã phê duyệt các đồng hồ cơ học tương tự như một phương án thay thế cho SmartMeter LCPS cho các khách hàng dân cư của chúng tôi.


  Nếu quý vị chọn không tham gia, các chỉ số đo sẽ diễn ra mỗi tháng một lần.

   

  Các khoản phí sau đây do CPUC đặt sẽ được thêm vào báo cáo năng lượng của bạn:

   

  • Phí thiết lập ban đầu là $75, cũng như phí hàng tháng là $10 cho 36 tháng đầu tiên của quý vị trong chương trình
  • Khách hàng đủ điều kiện về thu nhập phải trả một khoản phí thiết lập ban đầu là $10, cũng như một khoản phí hàng tháng là $5 cho 36 tháng đầu tiên trong chương trình
  • Các khoản phí hàng tháng sẽ tự động bị ngừng sau 36 tháng liên tiếp

   

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Quy tắc chọn không tham gia đã được CPUC ban hành vào tháng 12 năm 2014.
  Quyết định của CPUC ngày 14-12-078 ngày 18 tháng 12 năm 2014 (PDF)

   

  Các thay đổi về thuế quan và tỷ lệ liên quan đến quyết định của CPUC

  Thực hiện quyết định không tham gia Giai đoạn 2 của SmartMeter Marnier 14-12-078: Sửa đổi các Tài khoản Cân bằng Chương trình Không Tham gia SmartMeter----------------, Biểu phí Điện và Khí E-SOP và G-SOP, và Quy tắc Điện và Khí 9 (PDF, 1,5 MB)

  Câu hỏi thường gặp về chương trình chọn không tham gia SmartMetersulfonic

  Có một khoản phí thiết lập ban đầu là $75 và một khoản phí hàng tháng là $10. Nếu quý vị là khách hàng đủ điều kiện về thu nhập (đã ghi danh vào các chương trình California Alternate Rates for Energy Program (CARE) hoặcFamily Electric Rate Assistance (FERA) của chúng tôi), phí thiết lập ban đầu là $10 và phí hàng tháng là $5 cho 36 tháng đầu tiên của quý vị trong chương trình. Sau khi bạn đã bị tính phí trong 36 tháng liên tiếp, khoản phí hàng tháng sẽ tự động bị ngừng.

  Nói chung, chi phí chọn không tham gia giúp duy trì hai hệ thống đọc đồng hồ đo.

  Không, phí thiết lập là cho mỗi nơi cư trú, không phải cho mỗi mét. Nếu quý vị có cả đồng hồ đo khí và đồng hồ đo điện tại cơ sở của mình, chỉ một lần sạc thiết lập và một lần sạc hàng tháng sẽ được thêm vào báo cáo năng lượng của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn chọn không tham gia các nơi cư trú khác trên tài khoản của mình, quý vị sẽ phải trả một khoản phí thiết lập và một khoản phí hàng tháng cho mỗi hộ gia đình bổ sung.

  Việc lắp đặt sẽ được hoàn thành trong vòng 10 ngày làm việc. Khi ngày lắp đặt đồng hồ analog của quý vị gần đến, chúng tôi sẽ gọi cho quý vị để thông báo cho quý vị biết khi nào chúng tôi có kế hoạch đến thăm nhà của quý vị.

  Quyết định Cuối cùng của Ủy ban Tiện ích Công cộng California cho phép khách hàng dân cư chọn không tham gia vì bất kỳ lý do gì, bất kể họ có đồng hồ đo SmartMeter SmartMeter hoặc đồng hồ đo tương tự tại chỗ hay không.

  Chương Trình Rút Lui ra từ Chương Trình SmartMetersulfonic có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2012. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2014, Ủy ban Tiện ích Công cộng California đã đưa ra một quyết định khác ảnh hưởng đến phí hàng tháng và tần suất đọc đồng hồ đo cho khách hàng chọn không tham gia.

  • Phí hàng tháng —Sau 36 lần phí hàng tháng liên tiếp, khách hàng cư trú sẽ không còn bị tính phí.
  • Đọc đồng hồ —Khách hàng đã ghi danh vào Chương trình Không tham gia sẽ được đọc đồng hồ mỗi tháng một lần, bắt đầu vào cuối tháng 9 năm 2015.

  Có. Khách hàng có thể lựa chọn không tham gia Chương trình SmartMeter AWG bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi ở trên, hoặc gọi cho đường dây SmartMeter Marnier 24 giờ chuyên dụng của chúng tôi theo số1-866-743-0263.

  Nếu quý vị không thông báo cho chúng tôi rằng quý vị muốn chọn không tham gia, chúng tôi sẽ cho rằng quý vị muốn có SmartMeters NightOne tại nhà của quý vị. Chúng tôi sẽ nâng cấp máy đo đường huyết tại nhà của quý vị lên một SmartMeter LCPS như là một phần của quá trình nâng cấp tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi có kế hoạch nâng cấp máy đo đường huyết tại nhà của bạn và bạn sẽ có một cơ hội khác để chọn không tham gia vào thời điểm đó.

  Máy đo đường huyết tại nơi cư trú của quý vị sẽ được đọc mỗi tháng một lần thay vì mỗi tháng một lần. Khi (các) đồng hồ đo không được đọc thủ công, khách hàng sẽ nhận được hóa đơn ước tính dựa trên lịch sử sử dụng của bạn. Nếu cần, chúng tôi sẽ "thực sự" hoặc đối chiếu hóa đơn ước tính của quý vị với việc sử dụng thực tế của quý vị khi chúng tôi đọc máy đo vào tháng tiếp theo.

  Có, điều quan trọng là quý vị cung cấp quyền truy cập dễ dàng và an toàn vào (các) máy đo đường huyết trong ngày đọc theo lịch của quý vị để chúng tôi có thể có được kết quả đọc thực tế.

  Chúng tôi cố gắng hết sức để đọc máy đo đường huyết của quý vị. Quý vị sẽ nhận được lời nhắc đọc đồng hồ đo sau đây từ PG&E:

  1. Điện thoại/ Email/hoặc Tin nhắn – PG&E sẽ gửi cho quý vị lời nhắc vài ngày trước khi (các) máy đo được lên lịch để đọc (thường là 2 ngày trước)
  2. Thư – Báo cáo năng lượng của PG&E cung cấp cho quý vị thông tin tổng quan vào tháng trước khi (các) đồng hồ đo được lên lịch để đọc

  Hãy nhớ rằng, bằng cách cung cấp cho chúng tôi quyền tiếp cận an toàn và sẵn sàng với máy đo đường huyết, bạn có thể tránh được thời gian sử dụng ước tính kéo dài, điều này có thể dẫn đến nhiều tháng hóa đơn ước tính.

  Nếu quý vị chuyển đến một địa điểm mới và chọn ghi danh vào Chương trình Không tham gia, quý vị sẽ cần phải thanh toán chi phí thiết lập ban đầu và chi phí hàng tháng cho nơi cư trú đó. Sau khi quý vị đã bị tính phí trong 36 tháng liên tiếp tại nơi cư trú mới của quý vị, khoản phí hàng tháng sẽ tự động bị ngừng.

  Tìm hiểu thêm về SmartMeter

  Liên hệ với chúng tôi

  Nếu quý vị có thêm thắc mắc, hãy gọi cho đường dây SmartMeter Marnier của chúng tôi theo số1-866-743-0263.

  Lịch trình đọc đồng hồ đo

  Xem lịch trình PG&E để đọc đồng hồ đo của quý vị.

  Đọc SmartMeter

  Màn hình SmartMeter AWG hiển thị một mũi tên cho biết quý vị đang sử dụng hay xuất khẩu năng lượng.