Cảnh báo khẩn cấp

Lịch trình đọc đồng hồ đo

Xem lịch trình PG&E để đọc đồng hồ đo của quý vị

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Đảm bảo rằng máy đọc đồng hồ đo hàng tháng của chúng tôi có thể truy cập hệ thống của bạn

  Máy đọc đồng hồ đo PG&E cố gắng đọc đồng hồ đo của bạn hàng tháng. Bạn có thể muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đến để bạn có thể lên kế hoạch phù hợp. Đôi khi, quý vị phải cung cấp cho máy đọc đồng hồ của chúng tôi quyền truy cập vào hệ thống của quý vị.

   

  Làm theo các bước sau để tìm hiểu ngày mà chúng tôi dự định đến thăm và đọc máy đo của quý vị:

  1. Tìm phần Thông tin Dịch vụ ở bên phải bản sao kê hàng tháng PG&E của bạn và tìm chữ cái liên tiếp tương ứng của bạn trong cột đầu tiên hoặc cuối cùng trên bảng.
  2. Tìm hiểu ngày mà chúng tôi dự định truy cập bằng cách xem hàng khớp với chữ cái nối tiếp của bạn trong bảng sau

  Lịch trình đọc đồng hồ đo năm 2024 của PG&E

  • Trong bảng ở trên, xác định vị trí ký tự sê-ri của bạn trong cột sê-ri (2).
  • Trong cùng hàng với Thư nối tiếp của bạn, hãy xác định ngày chúng tôi sẽ đọc (các) đồng hồ đo của bạn mỗi tháng. (Ngày 30 tháng 9 trong ví dụ trên)(3).

   

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Chúng tôi dự định đọc máy đo đường huyết của quý vị vào ngày ghi trên lịch trình. Ngày có thể chuyển sang ngày sớm hơn hoặc muộn hơn, do các cân nhắc về kinh doanh.

  Tìm hiểu thêm về SmartMeters

  Lịch trình đọc đồng hồ đo năm 2024

  Xem phiên bản có thể in của lịch trình mét 2024.

  Các công ty bên thứ ba

  Các công ty bên thứ ba cung cấp phân tích và công cụ để giúp bạn tiết kiệm tiền.

  Nâng cấp lên công nghệ SmartMeter AWG

  Nâng cấp lên chương trình BiPAP dành cho khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo.