Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình Zero Net Energy (ZNE)

Đạt được hiệu quả năng lượng tối đa và giảm tải

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Các hoạt động của ZNE hợp tác với các chương trình tiết kiệm năng lượng của California

   

  Chương trình thí điểm PG&E ZNE bắt đầu vào năm 2010 để hỗ trợ Kế hoạch Chiến lược Hiệu quả Năng lượng Dài hạn California năm 2008. Các mục tiêu của ZNE nêu rõ rằng tất cả các công trình nhà ở mới sẽ là ZNE vào năm 2020; tất cả các công trình thương mại mới, vào năm 2030.

  Chương trình Thí điểm PG&E ZNE (2010-2012) tập trung vào việc đạt được hiệu quả năng lượng tối đa và giảm tải bằng cách tận dụng các hoạt động thiết kế, xây dựng và xây dựng tiên tiến trước khi bổ sung sản xuất năng lượng tái tạo tại chỗ, chẳng hạn như các tấm quang điện (PV). Một "tòa nhà năng lượng không mạng" tạo ra nhiều năng lượng sạch, có thể tái tạo, gắn lưới điện tại chỗ khi sử dụng khi đo trong một năm dương lịch.

  Các hoạt động ZNE đang diễn ra của PG&E thúc đẩy các mục tiêu năng lượng dài hạn của California thông qua danh mục các dự án nghiên cứu, phát triển và trình diễn (RD&D) xung quanh các tòa nhà ZNE cùng với các hoạt động giáo dục, tiếp cận và thông tin bổ sung.

   

  Giáo dục các chuyên gia về ZNE thông qua tiếp cận cộng đồng

   

  Các hoạt động tiếp cận ZNE của PG&E bao gồm các khóa đào tạo ảo miễn phí để giúp các chuyên gia thiết kế tìm hiểu về việc tạo ra các tòa nhà ZNE và được cung cấp thông qua các Trung tâm Năng lượng của PG&E. Để biết lịch các hội thảo trên web sắp tới và các lớp học theo yêu cầu, hãy truy cập Trung tâm Năng lượng PG&E .

  PG&E đã hỗ trợ cuộc thi thiết kế năng lượng ròng zero hàng năm,Architecture at Zero , kể từ năm 2011. Cuộc thi xoay quanh việc tập trung vào thiết kế carbon thuần bằng không thu hút các khái niệm thiết kế hiện đại cho tòa nhà xây dựng mới và mở cửa cho nhiều chuyên gia xây dựng và môi trường với trọng tâm là sự tham gia của học sinh sau trung học.

   

  Các nghiên cứu kỹ thuật và nghiên cứu đang được tiến hành của ZNE

   

  PG&E hiện đang hỗ trợ hai nỗ lực nghiên cứu lớn. Nghiên cứu đầu tiên nhằm mục đích thiết lập các phương pháp hiệu quả và có thể kiểm chứng để đánh giá hiệu suất nhà ở ZNE và so sánh mô hình với hiệu suất nhà ở quan sát được, trong khi nghiên cứu thứ hai nhằm mục đích khám phá và phát triển các mô hình cho các tải điện khác tại nhà. Một nghiên cứu để kiểm tra các nguồn năng lượng phân tán ở cấp độ cộng đồng để đạt được ZNE hiện đang được xem xét và dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2016. Các nghiên cứu trước đây nằm trong các thanh bên.

   

  Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thiết kế ZNE

   

  PG&E hỗ trợ phát triển ZNE ở các giai đoạn dự án khác nhau và hợp tác với các nhóm tư vấn đẳng cấp thế giới giúp các dự án đáp ứng các mục tiêu ZNE về năng lượng với hỗ trợ thiết kế và kỹ thuật. Các nhóm này cũng chia sẻ kiến thức thông qua các nghiên cứu tình huống với khách hàng dân cư và thương mại.

  PG&E hiện đang tập trung vào hai nỗ lực hỗ trợ thiết kế và kỹ thuật như một phần của các hoạt động ZNE đang diễn ra. Là một phần của Chương trình Trình diễn Nhà sản xuất ZNE, PG&E đang phối hợp với một số nhà sản xuất trong lãnh thổ dịch vụ của mình để thiết kế, xây dựng và giám sát hiệu suất của các ngôi nhà nguyên mẫu ZNE. PG&E cũng đang làm việc với một số khu học chánh để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các trường thực hiện các cải tạo ZNE như một phần của Dự luật 39.

   

  Hướng tới việc đạt được ZNE

   

  Việc đạt được ZNE cho xây dựng nhà ở mới vào năm 2020 đòi hỏi một nỗ lực toàn tiểu bang, tận tâm. California Advanced Homes Program (CAHP), California Multifamily New Homes Program, và sáng kiến CAHP Master Builder hỗ trợ các nhà xây dựng nhà ở khi họ thực hiện các bước hướng tới mục tiêu lớn này. Các chương trình này cung cấp cho các nhà xây dựng các ưu đãi, hỗ trợ thiết kế, hỗ trợ xác minh và công nhận cho việc xây dựng các dự án tốt hơn mã và trên con đường đến ZNE.

  CAHPCMFNH làm việc với các nhóm dự án xây dựng, tư vấn Tiêu đề 24 và đánh giá viên HERS để chuyển dịch thị trường theo hướng thiết kế và xây dựng các tòa nhà sử dụng năng lượng thấp, hiệu quả. Ưu đãi tăng lên khi các tòa nhà đến gần ZNE hơn. Các khoản thưởng khuyến khích lớn có sẵn cho các ngôi nhà được thiết kế để sẵn sàng cho ZNE, hoặc kết hợp các biện pháp hiệu quả có ảnh hưởng và đầy thách thức nhất cần thiết cho việc xây dựng ZNE.

   

  Liên hệ với chúng tôi

   

  Nếu có thắc mắc về các hoạt động ZNE của PG&E, hãy gửi email tới zeronetenergy@pge.com.

   

  Tài nguyên ZNE

   

  Nhiều chương trình tiết kiệm năng lượng hơn

  Chương trình Tiết kiệm Xanh

  Khách hàng đủ điều kiện về thu nhập ở một số khu vực có thể tiết kiệm 20% trên hóa đơn của họ bằng cách đăng ký nhận 100% năng lượng mặt trời.

  Chương trình đáp ứng nhu cầu (demand response, DR)

  Tìm chương trình phù hợp cho gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.

  Chương trình Tài nguyên Năng lượng Phân phối

  Tìm hiểu thêm về các chương trình Tài nguyên Năng lượng Phân tán (Distributed Energy Resources, DER) do các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp.