Cảnh báo khẩn cấp

Kiểm tra hệ thống

Phát hiện và khắc phục các rủi ro tiềm ẩn đối với hệ thống điện

Báo cáo những lo ngại về an toàn trong khu vực để giúp giữ an toàn cho cộng đồng của bạn.

 

Gần một phần tư đường dây điện của chúng tôi nằm trong các Khu vực có mối đe dọa hỏa hoạn cao (High Fire-Threat District). Để giúp bạn an toàn, chúng tôi thường xuyên kiểm tra thiết bị của mình ở những khu vực này để khắc phục những rủi ro tiềm ẩn.

 

Chúng tôi sử dụng những cuộc kiểm tra này để giúp chúng tôi quản lý việc sửa chữa thiết bị của mình. Chúng tôi nhanh chóng sửa chữa các vấn đề được ưu tiên cao nhất. Việc sửa chữa tất cả các tình trạng khác được hoàn thành như công việc thường lệ. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo thiết bị của chúng tôi luôn an toàn và đáng tin cậy.

 

Những gì diễn ra trong quá trình kiểm tra hệ thống

 

Trong quá trình kiểm tra hệ thống, bạn có thể thấy các nhóm hoặc nhà thầu PG&E ở khu vực lân cận của bạn. 

 

Công việc này bao gồm:

  • Kiểm tra cột điện, tháp và thiết bị từ đầu đến cuối.
  • Leo lên cột hoặc tháp để kiểm tra chặt chẽ thiết bị và đường dây điện.
  • Kiểm tra bằng máy bay không người lái hoặc trực thăng khi cần thiết.

 

Chúng tôi chụp ảnh có độ phân giải cao. Sau đó, chúng tôi xem xét chúng để tìm ra và khắc phục những rủi ro tiềm ẩn.

 

 

Khi chúng tôi tiến hành kiểm tra hệ thống

 

Để giúp giữ an toàn cho khách hàng, chúng tôi kiểm tra tất cả các thiết bị trên cao.

  • Thiết bị phân phối ở những khu vực có nguy cơ cháy rất cao được kiểm tra hàng năm.
  • Thiết bị phân phối ở những khu vực có nguy cơ cháy cao được kiểm tra ba năm một lần.
  • Các cơ sở truyền tải và trạm biến áp được kiểm tra 5 năm một lần.

 

Thời gian kiểm tra có thể phụ thuộc vào thời tiết, khả năng tiếp cận và các yếu tố khác.

Tìm hiểu về công tác an toàn của chúng tôi

Thông tin bổ sung về các sự cố mất điện và an toàn

An toàn

Tại PG&E, an toàn là điều tối quan trọng.

Chuẩn bị và hỗ trợ cho sự cố mất điện

Luôn chuẩn bị cho sự cố mất điện và nhận hỗ trợ.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Tìm hiểu cách chúng tôi tăng cường độ an toàn và tin cậy cho hệ thống của PG&E.