Cảnh báo khẩn cấp

Hợp tác

Chúng tôi làm việc với chính phủ và các đối tác cộng đồng để giúp làm cho hệ thống điện mạnh mẽ hơn

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Có những chương trình nào?

  Các đối tác của chúng tôi có thể chọn từ nhiều tùy chọn để hỗ trợ nhu cầu năng lượng của họ. Các chương trình này nhằm xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ hơn.

  Chính quyền địa phương và bộ lạc

  Tìm hiểu cách chúng tôi giúp chính quyền địa phương lập kế hoạch quản lý năng lượng của họ. 

  Quan hệ đối tác cộng đồng

  Tìm thêm các chương trình và nguồn lực để hỗ trợ nhu cầu năng lượng cộng đồng.

  Cập nhật thông tin về các nỗ lực an toàn cháy rừng trong khu vực của quý vị.

  Giúp quý vị chuẩn bị và nhận hỗ trợ

  Lập kế hoạch khẩn cấp

  Biết phải làm gì khi xảy ra sự cố mất điện hoặc các sự cố bất ngờ. 

  Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng

  Chúng tôi mở Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng (Community Resource Centers, CRC) tại các quận bị ảnh hưởng bởi Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff, PSPS). 

  211

  211 là dịch vụ bảo mật, miễn phí dành cho bất kỳ ai. Nó cung cấp hỗ trợ để kết nối bạn với các nguồn lực địa phương.