การแจ้งเตือนเร่งด่วน

พันธมิตร

เราทํางานร่วมกับรัฐบาลและพันธมิตรในชุมชนเพื่อช่วยให้ระบบไฟฟ้าแข็งแกร่งขึ้น

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

มีโปรแกรมอะไรบ้าง

พันธมิตรของเราสามารถเลือกจากตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านพลังงานของพวกเขา โปรแกรมเหล่านี้ทําหน้าที่สร้างชุมชนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

รัฐบาลท้องถิ่นและชนเผ่า

เรียนรู้วิธีที่เราช่วยรัฐบาลท้องถิ่นวางแผนจัดการพลังงานของพวกเขา 

ความร่วมมือของชุมชน

ค้นหาโปรแกรมและทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนความต้องการพลังงานของชุมชน

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามด้านความปลอดภัยจากไฟป่าในพื้นที่ของคุณ

ช่วยคุณเตรียมพร้อมและรับการสนับสนุน

การวางแผนกรณีฉุกเฉิน

รู้ว่าต้องทําอย่างไรเมื่อไฟฟ้าดับหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

เราเปิดศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC) ในเคาน์ตีที่ได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) 

211

211 เป็นบริการฟรีและเป็นความลับสําหรับทุกคน ให้การสนับสนุนเพื่อเชื่อมต่อคุณกับทรัพยากรในท้องถิ่น