Cảnh báo khẩn cấp

Lập kế hoạch với chính quyền địa phương & bộ lạc

Hành động giáo dục và truyền cảm hứng tại quê hương và cộng đồng của chúng ta

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Cập nhật thông tin về các nỗ lực an toàn cháy rừng trong khu vực của quý vị.

  Cách chúng ta làm việc cùng nhau

  Để phục vụ khách hàng tốt hơn, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và bộ lạc. Cùng nhau, chúng ta phối hợp các nỗ lực, chia sẻ thông tin và thu thập phản hồi. Chúng ta làm việc cùng nhau theo nhiều cách, bao gồm: 

   

  • Diễn đàn Chính quyền Địa phương: Các cuộc họp để thảo luận về các nỗ lực an toàn cháy rừng và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp.

  • Nhóm làm việc khu vực: Các cuộc họp để chia sẻ phản hồi và xây dựng mối quan hệ khu vực.  

  • Các bài tập lập kế hoạch: Diễn tập để xem xét và kiểm tra các kế hoạch của chúng tôi về Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (PSPS). 

  • Hội thảo trên web công khai và hội trường: Mở các diễn đàn để thảo luận về các nỗ lực của khu vực.

   

  Chúng tôi cũng tham gia vào các cuộc họp, đào tạo và hội thảo đang diễn ra. 

  Quan hệ đối tác Energy Watch

  Lợi ích của quan hệ đối tác địa phương

  Quan hệ đối tác Energy Watch của PG&E tạo ra mối quan hệ làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương để giúp họ phát triển và thực hiện các kế hoạch quản lý năng lượng để họ có thể đạt được các mục tiêu liên quan đến tính bền vững và biến đổi khí hậu. PG&E cung cấp các ưu đãi, công cụ và hỗ trợ kỹ thuật nhằm hỗ trợ và trao quyền cho các đối tác của chúng tôi trong nỗ lực của họ. Energy Watch không chỉ giúp giảm chi phí mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ với các thành viên và cộng đồng về hiệu quả năng lượng.

  Energy Watch Partnerships cung cấp quyền truy cập tập trung vào các chương trình tiết kiệm năng lượng đa dạng của PG&E phục vụ các doanh nghiệp nhỏ. Hầu hết các quan hệ đối tác làm việc trực tiếp với cộng đồng để cung cấp phân tích năng lượng cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ. Khách hàng đủ điều kiện cũng có thể được lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng.

  Quan hệ đối tác cũng cung cấp các hội thảo và lớp học về năng lượng được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp địa phương. Thông qua các cơ hội đào tạo miễn phí này, khách hàng có thể học những cách mới để giảm hóa đơn năng lượng và trở nên tiết kiệm năng lượng hơn.

  Bằng cách hợp tác với PG&E, các tổ chức thể hiện cam kết của họ trong việc tạo ra các kết quả có thể đo lường được. Các cơ quan địa phương làm gương cũng có thể thúc đẩy cộng đồng của họ hành động. Ngoài ra, nhiều Đối tác Energy Watch nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, tăng mức sử dụng năng lượng tái tạo và bảo vệ chất lượng không khí, đồng thời tạo việc làm và cộng đồng bền vững hơn.

  Dịch vụ tiết kiệm năng lượng

   

  Các dịch vụ thường được cung cấp thông qua Quan hệ đối tác Energy Watch bao gồm:

   

  • Kiểm toán hiệu quả năng lượng, trang bị thêm và ngừng hoạt động các tòa nhà đô thị hiện có
  • Hỗ trợ thiết kế tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà đô thị mới
  • Tiếp thị và tiếp cận hiệu quả năng lượng chuyên biệt với các cộng đồng địa phương
  • Lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp nhỏ
  • Công cụ lập kế hoạch giảm khí nhà kính
  • Hội thảo về hiệu quả năng lượng tại địa phương
  • Đào tạo và giáo dục nhà cung cấp và nhà thầu phụ

   

  Bằng cách phát triển một cơ sở hạ tầng gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu trong tương lai của khách hàng và cộng đồng, Quan hệ đối tác Energy Watch sẽ giúp các thành phố, quận, cơ quan và PG&E cùng nhau đạt được nhiều thành tựu hơn so với những gì chúng ta có thể đơn độc.

  Xem danh sách các đối tác và khu vực phục vụ

  Tham gia

   

  Bạn có sống hoặc điều hành doanh nghiệp trong cộng đồng hợp tác không? Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách thức Quan hệ đối tác Energy Watch có thể hoạt động cho bạn.

   

  Khách hàng cư trú: Gọi1-800-933-9555
  Khách hàng doanh nghiệp:Liên hệ Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp

  Giúp quý vị chuẩn bị và nhận hỗ trợ

  Lập kế hoạch khẩn cấp

  Biết phải làm gì khi xảy ra sự cố mất điện hoặc các sự cố bất ngờ. 

  Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng

  Chúng tôi mở Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng (Community Resource Centers, CRC) tại các quận bị ảnh hưởng bởi Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff, PSPS). 

  211

  211 là dịch vụ bảo mật, miễn phí dành cho bất kỳ ai. Nó cung cấp hỗ trợ để kết nối bạn với các nguồn lực địa phương.