Cảnh báo khẩn cấp

Hướng dẫn dịch vụ

Khám phá hướng dẫn xây dựng và cải tạo cho khách hàng dân cư và doanh nghiệp

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Quy trình đăng ký

Hiểu rõ quy trình

Xem lại các bước áp dụng, xây dựng và kết nối dịch vụ của bạn. Tải xuống bản sao đầy đủ hướng dẫn của chúng tôi: Quy trình xây dựng và cải tạo (PDF)

 

Thông tin chi tiết về xây dựng

Sách hướng dẫn Greenbook của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết vềYêu cầu Dịch vụ Điện và Khí đốt.

 1. Hãy sẵn sàng.
 2. Đăng ký trực tuyến.
  • Gửi đơn đăng ký dịch vụ của quý vị bất cứ lúc nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Truy cập "Dự án của bạn".
    
 3. Nói chuyện với đại diện PG&E của bạn.
  • Đại diện PG&E của quý vị sẽ liên hệ với quý vị trong vòng ba ngày làm việc để thảo luận chi tiết dự án.
    
 4. Thiết kế dự án của bạn.
  • Bạn có thể nhờ PG&E hoặc nhà thiết kế ứng viên thiết kế dự án của bạn. Sau khi thiết kế được chuẩn bị, PG&E sẽ gửi đề xuất dự án để bạn phê duyệt. Khám phá các trách nhiệm thiết kế.

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Sau khi quý vị nộp đơn xin dịch vụ gas hoặc điện, chúng tôi chỉ định một đại diện cho quý vị. Người đại diện của quý vị giúp quý vị trong từng bước của quy trình, bao gồm:

 

 • Sắp xếp đánh giá cơ sở.
 • Cung cấp cho bạn một ước tính và thỏa thuận dự án.
 • Giúp bạn lên lịch công việc xây dựng và kiểm tra.

 1. Sắp xếp rãnh.
  • Nếu bạn đang lắp đặt hoặc nâng cấp các đường dây ngầm, đại diện PG&E của bạn có thể cung cấp bản vẽ cho các mương hoặc các cấu trúc khác.
    
 2. Lên lịch dịch vụ của chúng tôi.
  • Làm việc với đại diện PG&E của bạn để lên lịch cho các đội xây dựng PG&E (khí đốt và/hoặc điện).
    
 3. Chuẩn bị kiểm tra mương.
  • Đảm bảo rằng bạn gọi 811 trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động đào rãnh nào. Nếu bạn đã thuê nhà thầu của riêng mình để đào rãnh, hãy làm quen với các Yêu cầu Dịch vụ Điện và Khí đốt của chúng tôi. Sau đó, sắp xếp kiểm tra với đại diện PG&E của bạn.
    
 4. Hoàn thành công việc về điện hoặc khí.
 5. Có mặt tại chỗ để lắp đặt.
  • Bạn hoặc nhà thầu của bạn phải có mặt tại công trường khi chúng tôi lắp đặt khí và kéo dây điện vào ống dẫn.

 

Lưu ý:Để ngắt kết nối cần được chú ý ngay lập tức do tình huống nguy hiểm hoặc nếu cần sửa chữa điện, vui lòng gọi1-877-743-7782. Xin lưu ý rằng có thể cần phải có ứng dụng trước khi có thể kết nối lại dịch vụ.

 1. Hoàn thành kiểm tra đô thị.
  • Sắp xếp cơ quan chính quyền địa phương thích hợp để kiểm tra bảng điện và/hoặc đường dây điện của bạn. 
    
 2. Xác nhận ngày lắp đặt máy đo đường huyết.
  • Tìm hiểu từ đại diện PG&E của quý vị khi nào chúng tôi sẽ lắp đặt máy đo đường huyết của quý vị. 
    
 3. PG&E kết nối dịch vụ của quý vị
  • Khi kiểm tra của bạn hoàn tất và sau khi chúng tôi lắp đặt máy đo đường huyết của bạn, chúng tôi có thể bật dịch vụ điện và/hoặc khí đốt của bạn.

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Hiểu rõ các giai đoạn của công nghệ SmartMeter Tuân thủ.

Hướng dẫn dành cho khách hàng cư trú

Nhận trợ giúp thiết lập hoặc di chuyển dịch vụ của quý vị

Sử dụng hướng dẫn của chúng tôi trong khi bạn đang xây dựng một ngôi nhà mới hoặc cải tạo một ngôi nhà hiện có. Tìm các nguồn lực để giúp bắt đầu hoặc thay đổi các dịch vụ khí đốt và điện của quý vị.

Bắt đầu dịch vụ khí ga

Dịch vụ xây dựng và cải tạo tải xuống dịch vụ khí mới

Filename
BRSC_Guide_NewGasService.pdf
Size
194 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Danh sách kiểm tra dự án dịch vụ khí mới

Filename
BRSC_Guide_NewGasServiceProjCklst.pdf
Size
289 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Trước khi đào, hãy gọi 811 và tải xuống trenching

Filename
BRSC_Guide_Trenching.pdf
Size
200 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Bắt đầu dịch vụ điện

Nguồn điện dịch vụ điện mới từ các đường dây trên cao

Filename
BRSC_Guide_ElectricOverhead.pdf
Size
220 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Danh sách kiểm tra dự án dịch vụ điện mới

Filename
BRSC_Guide_NewElectricServiceProjCklst.pdf
Size
228 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Trước khi đào, hãy gọi 811 và tải xuống trenching

Filename
BRSC_Guide_Trenching.pdf
Size
200 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Năng lượng dịch vụ điện mới từ các đường dây ngầm

Filename
BRSC_Guide_ElectricUnderground.pdf
Size
231 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Thay đổi dịch vụ khí hiện có

Dịch vụ thay đổi khí đốt hiện có

Filename
BRSC_Guide_GasServiceChangeExisting.pdf
Size
238 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Loại bỏ dịch vụ khí đốt

Filename
BRSC_Guide_GasServiceRemoval.pdf
Size
186 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Đồng hồ đo khí bổ sung dịch vụ khí đốt

Filename
BRSC_Guide_AdditionalGasMeter.pdf
Size
183 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Thay đổi dịch vụ điện hiện tại

Dịch vụ điện thay đổi dịch vụ hiện tại

Filename
BRSC_Guide_ElectricServiceChange.pdf
Size
213 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Ngắt kết nối tạm thời dịch vụ điện

Filename
BRSC_Guide_ElectricTempDisconnect.pdf
Size
225 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Xe điện cắm vào

Filename
BRSC_Guide_PEVHomeInstallation.pdf
Size
193 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Hướng dẫn dành cho khách hàng doanh nghiệp

Tìm hướng dẫn để giữ cho các dự án của bạn đi đúng hướng

Sử dụng danh sách kiểm tra và hướng dẫn của PG&E khi bạn đang xây dựng hoặc cải tạo một tài sản thương mại. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp khi dự án của bạn yêu cầu thay đổi dịch vụ gas hoặc điện hiện có.

Bắt đầu dịch vụ điện và gas cho doanh nghiệp của bạn

Thay đổi dịch vụ điện hoặc gas hiện có cho doanh nghiệp của bạn

Dịch vụ điện cho doanh nghiệp của bạn thay đổi dịch vụ hiện có

Filename
ElectricServiceChangeBus.pdf
Size
273 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Dịch vụ khí đốt cho doanh nghiệp của bạn thay đổi dịch vụ hiện có

Filename
GasServiceChgExistingBus.pdf
Size
293 KB
Format
application/pdf

Dịch vụ điện cho công trình xây dựng tạm thời cho doanh nghiệp của bạn

Filename
ElectricTempConstPowerBus.pdf
Size
237 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Bắt đầu hoặc thay đổi các dịch vụ PG&E cho các dự án nông nghiệp

Các dự án dịch vụ máy phát điện khởi động

Phân phối bán buôn & sản xuất điện xuất khẩu theo quy tắc 21 của máy phát điện

Filename
ElectricGeneratorInterconnect.pdf
Size
320 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Yêu cầu tài liệu: Tạo ra các ứng dụng kết nối cơ sở cho Lưu trữ Năng lượng Nâng cao

Filename
EnergyStorageInterconnectionApplication_info.pdf
Size
110 KB
Format
application/pdf
tải xuống

Trách nhiệm thiết kế và lắp đặt

Trách nhiệm thiết kế và lắp đặt ứng viên

Xem lại các yêu cầu dưới đây và làm việc với đại diện PG&E của bạn. Họ sẽ giúp bạn trong từng bước của quy trình.

Ứng viên phải cung cấp bản vẽ thiết kế và tài liệu hỗ trợ bao gồm:

 

 • Bản vẽ bố cục khí
 • Bản vẽ một đường, Phác thảo chính
 • Bản đồ cơ sở
 • Bản vẽ chi tiết xây dựng
 • Thiết kế đèn đường và biểu giá, được các cơ quan chính phủ hiện hành phê duyệt
 • Bản vẽ mương khớp
 • Tính toán kỹ thuật, bao gồm:
  • Giảm điện áp
  • Nhấp nháy
  • Công suất đoản mạch
  • Kéo căng
  • Định cỡ cực
  • Guying
 • Thông tin cấu trúc phụ
 • Các địa điểm dịch vụ chi nhánh và dịch vụ hoàn chỉnh (được công ty điện lực chấp thuận trước)
 • Địa điểm chính
 • Vị trí máy đo (được công ty điện lực phê duyệt trước) với bộ máy đo và chi tiết ống phân phối
 • Đã xác định giấy phép bắt buộc
 • Đã xác định quyền hạn theo yêu cầu của công ty điện lực
 • Ý định (Thông báo Ý định của JT do điều phối viên thiết kế mương cung cấp
 • Mẫu B
 • Phối hợp với các tiện ích khác
 • Thiết kế dự kiến và mô tả lịch trình xây dựng
 • Mô tả kiểm tra xung đột
 • Danh sách tài liệu có phân tích chi tiết, tại vị trí phác thảo riêng lẻ và trong bản tóm tắt tài liệu, ví dụ:
  • Quy tắc 15
  • Quy tắc 16
  • Nhượng quyền hoặc bên thứ ba
  • Tài sản tư nhân
 • Bản vẽ cuối cùng được đóng dấu và ký bởi Kỹ sư Chuyên nghiệp về Dân dụng, Cơ khí hoặc Điện (PE) đã đăng ký
 • Đặt cọc cọc và neo, đặt cọc tuyến đường rãnh
 • Giải quyết thay đổi thiết kế trong quá trình xây dựng do xung đột tại hiện trường
 • Kiểm tra thực địa tại địa điểm dự án để xác minh vị trí của các cơ sở hiện có
 • Bản sao bổ sung của bản vẽ xây dựng sau khi phân phối ban đầu

Quy trình gửi thiết kế của chúng tôi đã thay đổi. Các nhà thiết kế ứng viên hiện phải gửi các gói thiết kế trực tiếp đến Trung tâm Quản lý Tài nguyên của chúng tôi.

 • Hướng dẫn gửi thư cho các gói thiết kế được bao gồm trong thông tin toàn cầu của Nhà thiết kế ứng viên do người liên hệ PG&E của bạn cung cấp.

 

Lưu ý:Là ứng viên, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng nhà thiết kế sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế mới nhất.

 

Tải xuống các tệp sau để biết thêm thông tin:

Lựa chọn 1. Chọn lắp đặt bởi PG&E như một hồ sơ dự thầu cạnh tranh

Chúng tôi sẽ cung cấp và lắp đặt các cơ sở khí đốt và/hoặc điện cho dự án của bạn theo các điều khoản về thuế quan. Trước khi xây dựng, quý vị phải trả bất kỳ khoản tạm ứng áp dụng nào cho chúng tôi. Quý vị chịu trách nhiệm:

 • Xóa tuyến đường
 • Mua lại quyền sở hữu đất
 • Run rẩy
 • Conduit
 • Cấu trúc phụ
 • Kiểm tra

 

Lựa chọn 2. Chọn xây dựng theo ứng viên là nhà thầu đủ điều kiện

Một nhà thầu đủ điều kiện phải cung cấp tất cả các vật liệu cần thiết và lắp đặt các cơ sở khí đốt và/hoặc điện cho dự án. Bạn phải chọn một nhà thầu đủ điều kiện để thực hiện công việc theo thông số kỹ thuật thiết kế và xây dựng của PG&E.

 

Trước khi bắt đầu xây dựng, bạn phải trả bất kỳ khoản ứng trước áp dụng nào cho PG&E. Tiến bộ bao gồm chi phí ước tính của:

 • Kỹ thuật
 • Quản trị
 • Liên kết
 • Các cơ sở vật chất và nhân công bổ sung cần thiết để hoàn thành việc gia hạn

Liên hệ với văn phòng PG&E tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

Thêm tài nguyên xây dựng và cải tạo

Truy cập Dự án của Bạn

Gửi yêu cầu cho PG&E để nhận năng lượng, tạo năng lượng hoặc yêu cầu thay đổi các dịch vụ hiện có của bạn.

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thêm thắc mắc, hãy gọi cho chuyên gia Dịch vụ Tòa nhà của chúng tôi theo số1-877-743-7782. Các đại diện luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7:00 sáng đến 6:00 chiều.