Cảnh báo khẩn cấp

Sách hướng dẫn Greenbook

Phiên bản 2022-2023

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận các bản cập nhật của Greenbook.

  Greenbook 2022-2023 thay thế tất cả các phiên bản và bản sửa đổi trước đó và các yêu cầu, tại đây, có hiệu lực cho đến khi bản sửa đổi mới được phát hành. Các Yêu cầu về Dịch vụ Điện và Khí đốt của PG&E (Greenbook) Phần 1 đến 11 thường được cập nhật và công bố hai năm một lần. Các tài liệu thiết kế và xây dựng nằm trong Phụ lục B và C có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào và được đăng tại đây trên trang web Greenbook này. Do đó, bắt buộc người nộp đơn cho tất cả các dự án dịch vụ khí đốt và điện phải xem xét các tài liệu có trong "Phụ lục C: Tài liệu kỹ thuật điện và khí đốt" để xác minh họ có các bản sửa đổi tài liệu cập nhật mới nhất trước khi hoàn thành kế hoạch dự án.

  Yêu cầu Dịch vụ Điện và Khí đốt của PG&E, còn được gọi là Greenbook, có các yêu cầu về tiện ích để thiết lập dịch vụ khí đốt hoặc điện cho các hệ thống khách hàng mới hoặc được tu sửa.

  Cung cấp hướng dẫn cho các chuyên gia

  • Kiến trúc sư
  • Kỹ sư
  • Nhà thầu điện
  • Nhà thầu hệ thống ống nước
  • Viên chức thành phố và quận
  • Nhà sản xuất thiết bị điện

  Có sẵn trực tuyến

  • Thông tin và yêu cầu thay đổi theo thời gian.
  • Phiên bản trực tuyến được cập nhật khi có thay đổi.
  • Hướng dẫn in được cập nhật ở mỗi chu kỳ in theo lịch.
  • Tham khảo phiên bản trực tuyến để biết thông tin mới nhất.

  Giúp điều phối các dự án

  • Kết nối với đại diện PG&E địa phương.
  • Đảm bảo các chương trình đáp ứng các yêu cầu mới nhất của PG&E.
  • Hoàn thiện các chương trình với PG&E Building and Renovation Services.

  Sách hướng dẫn Greenbook trực tuyến

   

  Các cập nhật gần đây cho Greenbook:

  1. Chung (PDF, 3,9 MB)

  2. Dịch Vụ Gas (PDF, 3,9 MB)

  3. Dịch vụ điện: Ngầm (PDF, 3,9 MB)

  4. Dịch vụ điện: Tổng chi phí (PDF, 3,9 MB)

  5. Đo điện: Chung (PDF, 3,9 MB)

  6. Đo điện: Nhà riêng (PDF, 3,9 MB)

  7. Đo điện: Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp (PDF, 3,9 MB)

  8. Đo điện: Pedestals (PDF, 3,9 MB)

  9. Đo điện: Các bộ phận và thiết bị kết thúc cáp (PDF, 3,9 MB)

  10. Bảng mạch điện: 0 Vôn Qua 600 Vôn (PDF, 3,9 MB)

  Phụ lục B: Tài liệu Dịch vụ Điện và Khí (PDF, 3,9 MB)

  Tài liệu Kỹ thuật Khí đốt


  Tài liệu Kỹ thuật Điện

  Các chủ đề phổ biến của Greenbook

  Thông tin về các chủ đề phổ biến ở bên dưới. Các nguồn lực bổ sung có sẵn bằng cách gọi số 1-877-743-7782 hoặc truy cập Dịch vụ tòa nhà và cải tạo .

  Nếu bạn chọn tự mình chạy và nạp lại, bạn có trách nhiệm xin bất kỳ giấy phép nào theo yêu cầu của cơ quan xây dựng và quy hoạch thành phố hoặc quận của bạn. Công việc của bạn cũng phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt về an toàn của PG&E. Mặc dù bạn có thể tự đào mương, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một nhà thầu được cấp phép. 

  Để biết thông tin chi tiết về an toàn, đào đất, lấp đầy, người cư ngụ trong mương, tách biệt với các tiện ích khác và lắp đặt đường ống, bạn và đại diện PG&E của bạn có thể xem lại bản vẽ mà chúng tôi cung cấp. 

  Bạn hoặc nhà thầu của bạn có thể đọc các phần được tham chiếu phổ biến nhất sau đây của Sách Xanh liên quan đến chủ đề này:

  Phần Dịch vụ Khí ga

   

  Điện: Các lát cắt dưới lòng đất

   

  Nếu dự án của bạn yêu cầu năng lượng xây dựng tạm thời, chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà thầu để lắp đặt tấm đồng hồ đo tạm thời và cột hoặc cột cho cơ sở của bạn. Vị trí lắp đặt phải được bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm và giao thông phương tiện. Bạn hoặc nhà thầu của bạn có thể đọc các phần được tham chiếu phổ biến nhất sau đây của Sách Xanh liên quan đến chủ đề này:

  Dịch vụ điện trên cao

   

  Dịch vụ điện ngầm

   

  Nếu quý vị yêu cầu dịch vụ điện ngầm mới hoặc nâng cấp cho ngôi nhà của mình, quý vị phải hiểu các yêu cầu và vị trí máy đo điện ưu tiên. Bạn hoặc nhà thầu của bạn có thể đọc các phần được tham chiếu phổ biến nhất sau đây của Sách Xanh liên quan đến chủ đề này:

  Nếu quý vị yêu cầu dịch vụ điện ngầm mới hoặc nâng cấp cho các cơ sở thương mại hoặc công nghiệp, quý vị phải hiểu các yêu cầu và vị trí máy đo điện ưu tiên. Bạn hoặc nhà thầu của bạn có thể đọc các phần được tham chiếu phổ biến nhất sau đây của Sách Xanh liên quan đến chủ đề này:

   

  Nếu dự án xây dựng nông nghiệp của bạn yêu cầu lắp đặt dịch vụ điện mới, bạn phải hiểu các yêu cầu. Bạn hoặc nhà thầu của bạn có thể đọc các phần được tham chiếu phổ biến nhất sau đây của Sách Xanh liên quan đến chủ đề này:

   

  Thêm tài nguyên xây dựng và cải tạo

  Hướng dẫn dịch vụ

  Khám phá hướng dẫn xây dựng và cải tạo cho khách hàng doanh nghiệp và dân cư.

  Liên hệ với chúng tôi

  Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy gọi cho chuyên gia Dịch vụ Tòa nhà của chúng tôi theo số1-877-743-7782.