Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình mức giá năng lượng mặt trời PG&E

Sử dụng năng lượng mặt trời chưa bao giờ đơn giản đến thế

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Tùy chọn mức năng lượng mặt trời

  • Năng lượng mặt trời có thể có ý nghĩa vì lý do tài chính, môi trường hoặc các lý do khác.
  • PG&E cung cấp hai tùy chọn năng lượng mặt trời.

  Các chương trình tái tạo cộng đồng

  Hãy thử các chương trình Tái tạo Cộng đồng của PG&E:

  • Mua tối đa 100% điện năng từ năng lượng mặt trời. 
  • Không cần lắp đặt các tấm pin mặt trời.

  Tìm hiểu về các chương trình tái tạo cộng đồng

  Năng lượng mặt trời trên mái

  • Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà? Đọc hướng dẫn của chúng tôi để biết thông tin.
  • Giảm hóa đơn hàng tháng của bạn dựa trên mức năng lượng mà hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà của bạn tạo ra.

  Bắt đầu với năng lượng mặt trời trên mái nhà

   

  Tìm hiểu hóa đơn năng lượng mặt trời của bạn

  Thông tin thêm về mức giá

  Kế hoạch Tỷ lệ theo Cấp bậc

  • Kế hoạch Tỷ lệ Theo Cấp (E-1) có hai mức giá, được gọi là “các cấp”.
  • Cấp bậc của quý vị dựa trên mức năng lượng quý vị sử dụng.

  Trợ cấp Cơ bản là gì?

  • Năng lượng được sử dụng trong Trợ cấp Cơ bản sẽ được tính hóa đơn ở mức giá thấp nhất.
  • Giá năng lượng tăng lên nếu bạn sử dụng nhiều năng lượng hơn Trợ cấp Cơ bản trong một chu kỳ thanh toán nhất định.

  Bảng chú giải thuật ngữ liên quan đến năng lươ

  • Nói thành thạo tuyên bố về năng lượng. 
  • Tìm hiểu các thuật ngữ phổ biến liên quan đến năng lượng.