Cảnh báo khẩn cấp

Hóa đơn Đo lường Năng lượng Ròng (NEM)

Tìm hiểu về chương trình NEM và hóa đơn của quý vị

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Vào ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) đã ban hành quyết định sửa đổi chương trình năng lượng mặt trời của tiểu bang. Kế hoạch Hóa đơn Năng lượng Mặt trời mới sẽ tác động đến các khách hàng năng lượng mặt trời mới nộp đơn đăng ký sau ngày 14 tháng 4 năm 2023. Để biết thêm chi tiết,tải về Chương trình Thanh toán Năng lượng Mặt trời (PDF). Bạn cũng có thể tải về Câu hỏi thường gặp về hóa đơn năng lượng mặt trời (PDF).

 

Chương trình NEM là gì?

Chương trình Đo lường Năng lượng Ròng (NEM) của PG&E giúp bạn giảm chi phí điện hàng tháng bằng năng lượng được tạo ra bởi hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà riêng của bạn.

 

Năng lượng ròng là gì?

Năng lượng ròng của bạn được tính bằng cách tìm sự khác biệt giữa:

  • Điện mà hệ thống năng lượng mặt trời của bạn tạo ra
  • Số tiền PG&E cung cấp (và quý vị tiêu thụ)

Đồng hồ đo lưới đặc biệt đo năng lượng ròng của bạn. Chúng tôi tính toán hóa đơn của quý vị bằng cách sử dụng phép đo này.

 

tính toán năng lượng ròng

Điều gì sẽ xảy ra với hóa đơn của quý vị

 

Khách hàng trong chương trình NEM được tự động đặt vào chu kỳ thanh toán 12 tháng. Tìm hiểu cách đọc hóa đơn năng lượng mặt trời của bạn.

 

Mỗi tháng, Báo cáo Năng lượng PG&E của bạn hiển thị số tiền đến hạn cho kỳ thanh toán đó bao gồm cả phí giao hàng tối thiểu hàng tháng.

  • Báo cáo này cũng hiển thị bản tóm tắt các khoản phí năng lượng mặt trời và tín dụng từ đầu năm đến nay của bạn và cách bạn đang theo dõi đối với True-Up.

 

Sau 12 tháng, bạn sẽ nhận được bản kê cuối cùng của chu kỳ thanh toán của mình, Bản kê Thực tế.

  • Báo cáo này cung cấp các khoản phí năng lượng ròng và tín dụng của quý vị trong cả năm và cho thấy bất kỳ số dư cuối cùng nào đến hạn.

 

Xem ví dụ về hóa đơn hàng tháng và Hóa đơn Thực tế với giải thích chi tiết.

Trải nghiệm thanh toán khác với báo cáo tiêu chuẩn hàng tháng và hàng năm. Tìm hiểu cách đọc hóa đơn của quý vị (PDF)

 

Bạn cần thêm thời gian để thanh toán hóa đơn True-Up? Tìm hiểu thêm về tùy chọn Sắp xếp Thanh toán của PG&E .

 

Bạn cần thêm thời gian để thanh toán hóa đơn True-Up?

Tìm hiểu về tùy chọn Thỏa thuận Thanh toán của PG&E.

NEM hoạt động như thế nào đối với tài sản của bạn

 

Hệ thống tái tạo của bạn tạo ra điện phục vụ nhu cầu năng lượng của tài sản của bạn. Điều này cũng giúp giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng của quý vị.

  • Nếu tài sản của quý vị cần nhiều điện hơn, chúng tôi sẽ cung cấp thêm điện vào ban ngày hoặc ban đêm.
  • Nếu hệ thống của bạn sản xuất nhiều hơn tài sản của bạn có thể sử dụng, năng lượng bổ sung sẽ được chuyển đến lưới điện của chúng tôi.

Sử dụng năng lượng mặt trời và tiết kiệm

Mọi người có năng lượng mặt trời đều có thể tiết kiệm tiền năng lượng đồng thời tạo ra sự khác biệt cho môi trường.

Thanh toán năng lượng dư thừa

 

Dự luật 920 của Tiểu bang California cho phép PG&E thanh toán cho các khách hàng NEM tạo ra nhiều điện hơn mức họ sử dụng trong chu kỳ thanh toán 12 tháng của họ. Khoản bồi thường nhận được được gọi là Bồi thường Thặng dư Ròng (NSC). Mức giá có thể thay đổi dựa trên giá bán buôn trên thị trường dao động từ khoảng hai đến chín xu cho mỗi kilowatt giờ (kWh).

 

Là khách hàng của NEM, bạn được tự động đăng ký tham gia chương trình này. Nếu quý vị đủ điều kiện, NSC quý vị kiếm được sẽ xuất hiện trên bản kê khai NEM True-Up hàng năm của quý vị. Tìm hiểu thêm về Nhận Tín dụng cho Năng lượng Thặng dư .

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Công cụ đo lường năng lượng ảo (VNEM) hoạt động khác với NEM. VNEM áp dụng khi quý vị sống trong các cơ sở nhiều đơn vị với hệ thống phát điện tái tạo chung. Tìm hiểu về VNEM và cách thức thanh toán. Tải xuống Hướng dẫn Tìm hiểu Bản kê khai VNEM và Hóa đơn (PDF) của Quý vị.

Tìm hiểu thêm về năng lượng sạch

Máy tính năng lượng mặt trời PG&E

Nhận ước tính nhanh về kích thước và chi phí của hệ thống mà bạn sẽ cần để cấp điện cho ngôi nhà của mình.

 

Bắt đầu với bộ dụng cụ chào mừng khách hàng năng lượng mặt trời mới

Nâng cấp lên Công nghệ SmartMeter ielts

Truy cập các công cụ trực tuyến để giúp theo dõi mức sử dụng năng lượng ròng của bạn.