Cảnh báo khẩn cấp

Báo cáo độ tin cậy của điện

Truy cập dữ liệu mới nhất về khu vực của bạn

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  PG&E tự hào là công ty điện lực của bạn. Là nhà cung cấp năng lượng của bạn, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho bạn nguồn điện an toàn, đáng tin cậy. Để đo lường độ tin cậy của mình, chúng tôi liên tục theo dõi và giám sát sự cố mất điện trong khu vực dịch vụ của mình. Sau đó, chúng tôi tính toán tỷ lệ độ tin cậy của mình dựa trên dữ liệu này. 

   

  Báo cáo thường niên về độ tin cậy của điện PG&E và Tòa thị chính ảo

  Mỗi năm, chúng tôi biên soạn một báo cáo đánh giá tình trạng độ tin cậy về điện của chúng tôi với cả góc độ toàn hệ thống và cấp bộ phận. Báo cáo được gửi cho Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) và có sẵn cho công chúng. Báo cáo về độ tin cậy của điện năm 2022 đã được gửi vào năm 2023.

   

  Dưới đây là một số liên kết hữu ích:

   

   

  Hiểu cách chúng ta đo lường độ tin cậy

   

  Chúng tôi áp dụng bốn chỉ số thường được sử dụng trong ngành công nghiệp điện:

   

  • Chỉ số Thời gian Gián đoạn Trung bình của Hệ thống (SAIDI). Chỉ số này dựa trên lượng thời gian mà khách hàng trung bình của PG&E gặp phải tình trạng mất điện kéo dài (không có điện trong hơn năm phút) trong một năm nhất định. Năm 2022, PG&E SAIDI là khoảng 255,8 phút cho mỗi khách hàng.
  • Chỉ số Tần suất Gián đoạn Trung bình của Hệ thống (SAIFI).Chỉ số này thể hiện số lần khách hàng PG&E trung bình gặp sự cố mất điện kéo dài trong một năm nhất định. Vào năm 2022, PG&E SAIFI là khoảng 1,630, hoặc nhiều hơn một chút cho mỗi khách hàng.
  • Chỉ số Thời gian Gián đoạn Trung bình của Khách hàng (CAIDI).Chỉ số này thể hiện thời gian khôi phục trung bình khi khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện kéo dài. Nó được xác định bằng cách chia SAIDI cho SAIFI. Vào năm 2022, CAIDI của PG&E là 156,9 phút.
  • Chỉ số Tần suất Gián đoạn Trung bình Tạm thời (MAIFI).Chỉ số này dựa trên số lần khách hàng trung bình bị gián đoạn bởi các sự kiện Mất điện Tạm thời mỗi năm. Các sự kiện mất điện tạm thời là sự cố mất điện kéo dài 5 phút trở xuống. Năm 2022, PG&E MAIFI là 1,320 mỗi khách hàng.

   

  Độ tin cậy của máy đo

   

  Kết quả hiệu suất SAIDI và SAIFI

   

  Cùng với các chỉ số độ tin cậy của điện như SAIDI, SAIFI, MAIFI và CAIDI, chúng tôi theo dõi hiệu suất từ năm này sang năm khác.

   

  Kết quả hiệu suất SAIDI

   

  Kết quả hiệu suất SAIDI

   

  Kết quả hiệu suất SAIFI

   

  Kết quả hiệu suất SAIFI

   

  Nguyên nhân cơ bản năm 2022 - Theo số lần mất nguồn phân phối bền vững

   

  Loại cắt điện

   

  Truy cập các báo cáo về độ tin cậy của chúng tôi

   

  Tất cả các báo cáo có sẵn từ trang web CPUC bằng cách nhấp vào liên kết sau:

   

  Truy cập trang web CPUC

   

  Lãnh thổ dịch vụ PG&E

   

  Vùng bản đồ

  Các nguồn lực bổ sung

  Khám phá Chương trình SmartMeter AWG

  Tìm hiểu về công nghệ SmartMeter SmartMeter. Chương trình giúp bạn tiết kiệm tiền và xây dựng một tương lai tiết kiệm năng lượng.

  Hiểu rõ các kế hoạch định giá của SmartMeter AWG của chúng tôi

  Tìm hiểu về các kế hoạch định giá của chúng tôi được hỗ trợ bởi công nghệ SmartMeter SmartMeter.

  Khám phá cách thức Lưới điện Thông minh và SmartMeter SmartMeter phối hợp với nhau

  Tìm hiểu cách thức Lưới điện Thông minh và SmartMeter SmartMeter phối hợp cùng nhau để mang lại một tương lai tươi sáng hơn.