Cảnh báo khẩn cấp

Hướng dẫn về Giáo dục và Tài nguyên Năng lượng

Hướng dẫn quản lý nhu cầu và chi phí năng lượng

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Xem lại hướng dẫn của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) cho các khách hàng đủ điều kiện nhận thu nhập đang tham gia Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về:

   

  • chi phí năng lượng
  • lợi ích của bảo tồn năng lượng
  • các chương trình và dịch vụ sẵn có
  • an toàn năng lượng và thiết bị

  Xem Hướng dẫn về Giáo dục và Tài nguyên Năng lượng

  Hướng dẫn về Giáo dục và Tài nguyên Năng lượng

  Tiếng Anh (PDF)

  Filename
  cust-energy-education-resource-guide-en.pdf
  Size
  1 MB
  Format
  application/pdf
  Tải xuống

  Tiếng Trung (PDF)

  Filename
  cust-energy-education-resource-guide-zh.pdf
  Size
  6 MB
  Format
  application/pdf
  Tải xuống

  Tiếng Hmong (PDF)

  Filename
  cust-energy-education-resource-guide-ho.pdf
  Size
  5 MB
  Format
  application/pdf
  Tải xuống

  Tiếng Hàn (PDF)

  Filename
  cust-energy-education-resource-guide-ko.pdf
  Size
  5 MB
  Format
  application/pdf
  Tải xuống

  Tiếng Nga (PDF)

  Filename
  cust-energy-education-resource-guide-ru.pdf
  Size
  5 MB
  Format
  application/pdf
  Tải xuống

  Tiếng Tây Ban Nha (PDF)

  Filename
  cust-energy-education-resource-guide-es.pdf
  Size
  53 MB
  Format
  application/pdf
  Tải xuống

  Tiếng Việt (PDF)

  Filename
  cust-energy-education-resource-guide-vi.pdf
  Size
  5 MB
  Format
  application/pdf
  Tải xuống

  Nhiều chương trình và dịch vụ hơn

  Medical Baseline Program

  Giúp những khách hàng cư dân phụ thuộc vào năng lượng cho các nhu cầu y tế nhất định.

  Các chương trình tiết kiệm năng lượng

  Khám phá nhiều chương trình giúp ích cho nỗ lực hiệu suất năng lượng của quý vị.

  Các công cụ và mẹo tiết kiệm năng lượng

  Giảm mức sử dụng năng lượng và giảm chi phí hóa đơn. Tìm hiểu về kiểm tra năng lượng tại nhà và cảnh báo năng lượng.