Cảnh báo khẩn cấp

Chương trình chuyển đổi tiện ích công viên nhà di động

Nâng cấp tiện ích cho công viên nhà di động

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Chương trình Chuyển đổi Tiện ích Công viên Nhà Di động (MHP) tăng cường an toàn và độ tin cậy của công chúng bằng cách nâng cấp các hệ thống khí đốt và điện hiện có tại các công viên nhà di động. Đây là nỗ lực toàn tiểu bang do Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) khởi xướng.

  Thông qua chương trình, PG&E và các tiện ích khác của California lắp đặt đồng hồ đo tại mỗi nhà di động để cung cấp khí đốt và/hoặc điện trực tiếp cho cư dân. 

  Quyền lợi chương trình

   

  • Nâng cao an toàn công cộng và dịch vụ hiệu quả và đáng tin cậy hơn.PG&E sẽ lắp đặt và duy trì hệ thống khí và/hoặc điện được nâng cấp lên đến và bao gồm đồng hồ đo tại mỗi nhà di động. Điều này sẽ tăng độ an toàn và độ tin cậy.
  • Thiết lập tài khoản.Đại diện của chúng tôi sẽ giúp thiết lập tài khoản của quý vị sau khi đồng hồ đo mới của quý vị đã được lắp đặt. Chúng tôi sẽ miễn kiểm tra tín dụng khách hàng và tiền gửi dịch vụ.
  • Tiếp cận các chương trình tiết kiệm chi phí.Nếu bạn muốn tham gia vào các chương trình tiết kiệm chi phí này, hãy hỏi đại diện PG&E khi tài khoản mới của bạn được thiết lập.
  • Cải thiện dịch vụ khách hàng, hỗ trợ và truy cập vào các công cụ tiết kiệm trực tuyến.Bạn sẽ có quyền truy cập trực tuyến vào tài khoản PG&E mới của mình. Quý vị có thể xem lịch sử sử dụng năng lượng của mình, thanh toán hóa đơn và truy cập các công cụ tiết kiệm năng lượng. Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi về việc sử dụng năng lượng của quý vị.

   

  Để tìm hiểu thêm về chương trình, hãy truy cập Câu hỏi Thường gặp của CPUC .


  Các nguồn lực bổ sung:


  Tài Liệu Quảng Cáo PG&E MHP – Tiếng Anh (PDF)
  Hồ sơ thông tin về PG&E MHP – Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt (PDF)


  Câu hỏi thường gặp về PG&E MHP – Tiếng Anh (PDF)
  Câu hỏi thường gặp về PG&E MHP – Tiếng Trung (PDF)
  Câu hỏi thường gặp về PG&E MHP – Tiếng Tây Ban Nha (PDF)
  Câu hỏi thường gặp về PG&E MHP – Tiếng Việt (PDF)