Cảnh báo khẩn cấp

Nhận thông báo của bên thứ ba

Giúp đảm bảo rằng năng lượng của người khác luôn được kết nối

Thông báo của Bên thứ ba thông báo cho bạn khi một người bạn hoặc người thân bỏ lỡ việc thanh toán hóa đơn vì bệnh tật, khó khăn hoặc các vấn đề khác. Đây là cách thức hoạt động:

 • Với chương trình này, PG&E sẽ thông báo cho bạn khi một người khác nhận được thông báo muộn về hóa đơn chưa thanh toán.
 • Là bên thứ ba được chỉ định, bạn không chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn, nhưng bạn có thể muốn liên hệ với PG&E để giúp giải quyết vấn đề.
 • Thông báo của Bên thứ ba có sẵn cho tất cả khách hàng cư trú, với sự đồng ý của cả hai bên.

 

Đăng ký qua thư

Đăng ký Thông báo cho Bên thứ ba bằng một vài bước đơn giản.

 1. Tải xuống Mẫu Điện Số 79-1025 Tờ Thông báo Dịch vụ Bên Thứ ba (PDF)
 2. Hoàn thành biểu mẫu và gửi đến địa chỉ sau:
  PG&E
  P.O. Box 997300
  Sacramento CA 95899-7300

Chúng tôi hiểu rằng đây là những thời điểm khó khăn về tài chính. Ngắt kết nối dịch vụ là một hành động mà PG&E không xem nhẹ. Chúng ta chỉ thực hiện bước này sau khi đã tìm hiểu tất cả các lựa chọn khác. Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-743-5000 nếu quý vị gặp khó khăn khi thanh toán hóa đơn của mình.

 

Nếu việc cắt dịch vụ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe của quý vị, hãy truy cập trang Khách hàng Dễ bị tổn thương của chúng tôi .

Hỗ trợ tài chính nhiều hơn

Dịch vụ gọi điện thoại giảm giá

Bạn có thể đủ điều kiện để được giảm giá dịch vụ điện thoại. California LifeLine dựa trên mức thu nhập hoặc việc tham gia chương trình của bạn.

Các gói internet gia đình giá thấp

Một số Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) cung cấp các gói băng thông rộng được giảm giá cho các khách hàng đủ điều kiện, dựa trên thu nhập hộ gia đình, tham gia vào các chương trình hỗ trợ, v.v.

Lập thanh toán Ngân sách

Chi phí năng lượng hàng tháng có thể dự đoán được sẽ giúp bạn dự trù chi phí. Lập thanh toán Ngân sách giúp bù đắp các hóa đơn cao điểm phát sinh từ:

 • Sưởi ấm nhiều trong mùa đông
 • Dùng điều hòa vào mùa hè