Cảnh báo khẩn cấp

Tải khởi hành

Tải Khởi hành Đô thị Đã chuyển và Tải Khởi hành Tạo Khách hàng

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Thuế quan TMDL nhằm thu hồi các khoản phí không thể bỏ qua được CPUC phê duyệt từ những khách hàng chọn chuyển dịch vụ điện của họ từ PG&E sang một Tiện ích Công cộng (POU).

   

  biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý: POU là bất kỳ thực thể công nào đủ điều kiện là một công ty điện thuộc sở hữu công cộng tại địa phương theo mục 9604 của Bộ luật Công ích. Một quận tiện ích đô thị hoặc một quận thủy lợi là một POU.

  Nhận thêm thông tin về TMDL. Tải xuống Biểu Giá Điện E-TMDL (PDF)

   

  Quý vị có thể nhận được hóa đơn cho các khoản phí không thể vượt qua sau khi quý vị ngừng nhận dịch vụ điện từ PG&E.

   

  Gửi thông báo cho PG&E

  Nếu quý vị muốn bắt đầu nhận dịch vụ điện từ POU, quý vị phải thông báo cho chúng tôi. Thông báo của quý vị phải bao gồm:

   

  • Ngày ước tính dịch vụ điện của quý vị sẽ bị giảm hoặc ngừng
  • Mô tả tải đang được giảm hoặc loại bỏ
  • Địa chỉ dịch vụ và số ID dịch vụ PG&E được chỉ định cho tải
  • Tên của POU có thể cung cấp dịch vụ
  • Cơ sở ưu tiên để tính phí tải khởi hành

   

  Quý vị có thể chọn tính phí dựa trên:

   

  • Sử dụng trong 12 tháng qua
  • Mức sử dụng trung bình trong 12 tháng, được đo trong 36 tháng qua
  • Sử dụng thực tế dựa trên dữ liệu đồng hồ đo trong tương lai

   

  PG&E sẽ gửi cho quý vị một bản sao kê phí không thể bỏ qua TMDL trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của quý vị.

   

  Tìm hiểu thêm về phí tải khởi hành

  Phí tải khởi hành liên quan đến chi phí liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng California và tái cơ cấu ngành điện. Trong lịch sử, các khoản phí này đã được bao gồm trong hóa đơn dịch vụ trọn gói. Sau đây là các khoản phí không thể bỏ qua đối với tải khởi hành có thể áp dụng:

   

  Phí chuyển tiếp cạnh tranh (CTC)

  CTC được thiết kế để thu hồi các chi phí sau:

  • Chi phí của các cơ sở đủ điều kiện và thỏa thuận mua điện vượt quá tiêu chuẩn thị trường do Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) xác định.
  • Một phần chi phí thực hiện tái cơ cấu ngành điện, theo sự cho phép của CPUC. Tỷ lệ CTC hiện tại thay đổi theo lịch biểu tỷ lệ. Ngày hết hạn ước tính là sau năm 2028.

   

  Khoản Thu Hồi Chi Phí Năng Lượng (ECRA) ECRA hoàn trả tiền gốc, tiền lãi và các chi phí trái phiếu Thu Hồi Năng Lượng khác do quyết định phá sản của PG&E.

   

  Phí Ngừng hoạt động Hạt nhân (Ngưng hoạt động Hạt nhân, NĐ). Phí ND thu các khoản tiền được sử dụng để khôi phục các địa điểm sau khi các nhà máy điện hạt nhân của chúng tôi bị ngừng hoạt động. Mức phí hiện tại là 0,00088 USD mỗi kWh cho tất cả các lịch biểu giá. Ngày hết hạn ước tính là sau năm 2025.

   
  Phí Quỹ Cháy rừng . Thu phí thay mặt cho Sở Tài nguyên Nước (DWR) của Tiểu bang California để tài trợ cho Quỹ Cháy rừng California. Để sử dụng trước ngày 1 tháng 10 năm 2020, khoản phí này bao gồm các chi phí liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng California năm 2001, cũng được thu thay mặt cho DWR. Các khoản phí này thuộc về DWR, không phải PG&E.

   

  Tìm hiểu thêm về miễn trừ

  Tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định, quý khách có thể được miễn một hoặc nhiều khoản phí tải trọng khởi hành. Các trường hợp miễn trừ sau đây có thể được áp dụng.

   

  Miễn phí RA và phí ECRA

  Khách hàng ngừng hoặc giảm dịch vụ trước ngày 1 tháng 1 năm 2000 được miễn Phí RA và Phí ECRA. Khách hàng khởi hành từ một địa điểm, kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2003, không còn là một phần của khu vực dịch vụ PG&E được miễn Phí RA và Phí ECRA.

   

  Tải đã khởi hành trước ngày 1 tháng 2 năm 2001

  Tải Khởi hành Đô thị đã Chuyển nhượng khởi hành trước ngày 1 tháng 2 năm 2001, được miễn Phí Trái phiếu DWR, Phí Công suất DWR và PCIA.

  Thông tin về các khoản phí và miễn trừ

   

  Nhận thêm thông tin về CGDL. Tải xuống Biểu Giá Điện E-DCG (PDF)

   

   

  Hiểu về các loại hàng hóa chuyển đi do khách hàng tạo ra

  Tạo ra khách hàng có nghĩa là đồng phát, công nghệ tái tạo hoặc một loại thế hệ khác phục vụ một phần tải trọng của khách hàng. Việc tạo ra khách hàng dựa vào các dây phân phối không phải PG&E hoặc PG&E chuyên dụng thay vì lưới điện PG&E. Giảm tải chỉ được phân loại là tải khởi hành do khách hàng tạo ra trong phạm vi tải đó được phục vụ bằng điện từ một nguồn khác ngoài PG&E.

   

  Xác định tải khách hàng khởi hành

  Tải trọng khởi hành từ thế hệ khách hàng là một phần tải trọng của khách hàng sử dụng điện của PG&E mà khách hàng sử dụng, vào hoặc sau ngày 20 tháng 12 năm 1995:

   

  • Ngừng hoặc giảm việc mua dịch vụ điện theo gói hoặc tiếp cận trực tiếp từ PG&E.
  • Mua điện do khách hàng cung cấp để thay thế PG&E hoặc mua trực tiếp.
  • Vẫn ở tại khu vực dịch vụ PG&E như đã tồn tại vào ngày 3 tháng 4 năm 2003.

   

   

  Tìm hiểu về các khoản phí không thể vượt qua

  Các khoản phí không thể bỏ qua liên quan đến các chi phí được bao gồm trong hóa đơn dịch vụ trọn gói và hiện được liệt kê riêng. Khách hàng khởi hành có thể nhận được hóa đơn từ PG&E cho các khoản phí này ngay cả khi họ không còn nhận được dịch vụ điện từ PG&E. Các khoản phí không thể vượt qua có thể áp dụng bao gồm:

   

  Các Chương Trình Mục Đích Công Cộng (PPP)

  Các quỹ này mang lại lợi ích cho cộng đồng, chẳng hạn như hỗ trợ người trả lương có thu nhập thấp và các chương trình tiết kiệm năng lượng.

   

  Phí ngừng hoạt động hạt nhân (Ngưng hoạt động hạt nhân, NĐ).

  Khoản phí này sẽ khôi phục các địa điểm nhà máy về tình trạng ban đầu sau khi đóng cửa.

   

  Trong Quyết định 03-04-030, CPUC xác định rằng khách hàng khởi hành có thể phải trả Phụ phí Trách nhiệm Chi phí (CRS). Phụ phí bao gồm các khoản phí không thể vượt qua sau:

   

  Phí Trái phiếu của Sở Tài nguyên Nước California (DWR).

  Khoản phí này thu hồi trong quá khứ theo các khoản thu chi phí mua sắm ban đầu được thanh toán từ quỹ chung của tiểu bang và sau đó được hoàn trả từ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu của bộ.

   

  Điều chỉnh độ chênh lệch sạc điện (PCIA)

  PCIA là một khoản phí hoặc tín dụng đảm bảo rằng khách hàng mua điện từ các nhà cung cấp không tiện ích phải trả phần chi phí của họ cho việc phát điện mua lại trước khi khách hàng chuyển sang nhà cung cấp sản xuất điện bên thứ ba.

   

  Phí Thu Hồi Chi Phí Năng Lượng (ECRA)

  ECRA trả nợ gốc, lãi suất và các chi phí trái phiếu Phục hồi Năng lượng khác do quyết định phá sản của PG&E.

   

  Phí chuyển tiếp cạnh tranh (CTC)

  Khoản phí này thu hồi hợp đồng điện không kinh tế và chi phí chuyển tiếp nhân viên của các công ty điện lực.

   

  Miễn phí không thể vượt qua

  Quyết định 03-04-030 xác định rằng yêu cầu khách hàng phải trả Phí Trái phiếu DWR, PCIA và ECRA và CTC phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm ngày khởi hành và công nghệ được cài đặt của khách hàng.

   

  • Khách hàng kết thúc dịch vụ trước ngày 1 tháng 2 năm 2001 được miễn Phí trái phiếu DWR, PCIA và ECRA vì việc rời khỏi là trước khi CDWR gia nhập thị trường. Những khách hàng này có thể có nghĩa vụ thanh toán CTC trừ khi được miễn trừ.
   
  • Những khách hàng bắt đầu hoạt động thương mại vào hoặc trước ngày 1 tháng 1 năm 2003, hoặc đã nộp đơn xin thẩm quyền xây dựng trước ngày 29 tháng 8 năm 2001, và bắt đầu hoạt động thương mại vào hoặc trước ngày 1 tháng 1 năm 2004, được miễn PCIA và ECRA. Những khách hàng này có thể được miễn phụ phí tùy thuộc vào công nghệ được cài đặt.
   
  • Khởi hành Tạo Khách hàng Tải lên đến 5 megawatt (MW) kích thước đủ điều kiện cho (i) chương trình Sáng kiến Năng lượng Mặt trời California (CSI); hoặc (ii) các ưu đãi tài chính từ chương trình tự tạo của Ủy ban; hoặc (iii) các ưu đãi tài chính từ Ủy ban Năng lượng California, được ngoại trừ từ Phí Trái phiếu DWR, Điều chỉnh chênh lệch phí điện, Phí RA, Phí ECRA và CTC, cho 1 MW đầu tiên của thế hệ. Lưu ý: trường hợp miễn trừ này đã hết hạn vào ngày 2/12/15 khi đạt đến giới hạn 3.000 MW.
   
  • Khách hàng siêu sạch và phát thải thấp trên 1 MW và các loại hình tạo khách hàng khác tuân theo giới hạn trên toàn tiểu bang cũng có thể đủ điều kiện được miễn trừ một số trường hợp nhất định.
   LƯU Ý: Miễn trừ này đã hết hạn vào ngày 2/12/15 khi đạt đến giới hạn 3.000 MW.
   
  • Tải Khởi Hành Tạo Khách Hàng được phục vụ bởi một máy phát điện phân phối khí sinh học đủ điều kiện được miễn Phí Trái Phiếu DWR, Điều Chỉnh Độ Chênh Lệch Phí Điện Năng, Phí RA, Phí ECRA, Phí ND, Phí PPP và CTC.  Lưu ý: Mục 2827.9 của Bộ luật Tiện ích Công cộng đã bị bãi bỏ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Trường hợp miễn trừ này không áp dụng cho các Tiêu hóa Biogas mới.
   
  • Tải Khởi hành Tạo Khách hàng sau đây được miễn CTC:
   • Tải trọng được phục vụ bởi một cơ sở tự phát hoặc đồng phát không di động tại chỗ hoặc qua hàng rào, theo Mục 372(a)(4) của Bộ luật Tiện ích Công cộng.
   • Tải được phục vụ bởi thiết bị tạo khẩn cấp hiện có, mới hoặc di động được sử dụng trong các giai đoạn khi dịch vụ từ PG&E không khả dụng, theo Mục 372(a)(3) của Bộ luật Tiện ích Công cộng, miễn là thiết bị đó không được vận hành song song với lưới điện của PG&E ngoài cơ sở tạm thời.

   

  Quy trình nộp hồ sơ miễn trừ

   

  Làm theo các quy trình này để xem xét miễn trừ cho cơ sở của bạn:

   

  Miễn tất cả hoặc một số khoản phí .

  Nộp Đơn xin Miễn Thuế Phụ phí Trách nhiệm với Chi phí do Khách hàng Tạo ra. Tải xuốngĐơn xin Miễn Phụ phí Trách nhiệm với Chi phí do Khách hàng Tạo ra (PDF) Gửi đơn đăng ký qua đường bưu điện tới PG&E và CPUC. Bạn không cần gửi đơn đăng ký nếu hệ thống tạo khách hàng sạch sẽ, dưới một MW và đủ điều kiện tham gia vào chương trình khuyến khích tự tạo của CPUC hoặc một chương trình tương tự.

   

  Miễn CTC

  Nộp Bản khai có Tuyên thệ để Hỗ trợ Khiếu nại Miễn Phí Chuyển đổi Cạnh tranh theo Mục 372 của Bộ luật Tiện ích Công cộng. Tải xuốngBản khai có Tuyên thệ để Hỗ trợ Yêu cầu Miễn Phí Chuyển đổi Cạnh tranh theo Mục 372 (PDF) của Bộ luật Tiện ích Công cộng. Khi quý vị hoàn thành Đơn xin Miễn Thuế Phụ phí Trách nhiệm với Chi phí do Khách hàng Tạo ra, hãy ký vào bản khai có tuyên thệ và đính kèm vào đơn đăng ký của quý vị. Gửi cả hai tài liệu cho PG&E.

   

  Miễn trừ PCIA

  Nộp Bản khai có Tuyên thệ để Hỗ trợ Yêu cầu Miễn trừ PCIA theo Mục 353.2 của Bộ luật Tiện ích Công cộng. Tải xuốngBản khai có Tuyên thệ để Hỗ trợ Yêu cầu Bồi thường Miễn phí Điện năng DWR theo Mục 353.2 (PDF)Khi quý vị hoàn thành Đơn xin Miễn phí Phụ phí Trách nhiệm Tạo Khách hàng, hãy ký vào bản khai có tuyên thệ và đính kèm vào đơn đăng ký của quý vị. Gửi cả hai tài liệu cho PG&E.

   

  Trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ khi nhận được đơn, PG&E sẽ thông báo cho quý vị bằng văn bản về những điều sau đây:

   

  • Phân loại tạm thời cơ sở sản xuất.
  • Các điều kiện phải được đáp ứng trước khi phân loại cuối cùng sẽ được cấp.
  • Mô tả Phụ phí Trách nhiệm Chi phí mà bạn sẽ được miễn hoặc không được miễn thanh toán.

   

  Việc phân loại và thông báo cuối cùng được thực hiện sau khi PG&E và CPUC xác nhận rằng cài đặt của bạn đủ điều kiện để được miễn trừ.

  Các nguồn lực thay thế cho các doanh nghiệp

  Cơ sở đủ điều kiện (QF)

  Tìm hiểu cách các máy phát điện hiện tại có thể bán điện năng mà chúng tạo ra.

  Dịch vụ Hộp số Điện

  Tìm hiểu cách các khách hàng sử dụng điện lớn có thể tiếp cận điện trực tiếp từ đường dây truyền tải.