Cảnh báo khẩn cấp

Mời chào các chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng

Nguồn của bạn cho tất cả các chương trình ESA thông báo chào mời

Chúng tôi có kế hoạch tiến hành chào mời cạnh tranh bắt đầu từ mùa thu năm 2021 và tiếp tục đến hết năm 2022 để chọn (các) người thực hiện cho các chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA). Các chương trình này đã được phê duyệt trong một quyết định gần đây của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) (D.21-06-015).


Tìm hiểu thêm về quyết định của CPUC

Chúng ta sẽ áp dụng một quy trình cởi mở, công bằng và cạnh tranh để lựa chọn những người thực hiện tốt nhất cho khách hàng của chúng ta và cung cấp cho những người thực hiện tiềm năng cơ hội tạo ra các đề xuất chất lượng cao để tham gia và thành công.

 

Trang này là nguồn thông báo chào mời của bạn cho tất cả các chương trình ESA. Trang này chứa thông tin chung về:

 

 • Kế hoạch chào mời của chúng tôi
 • Thông tin và yêu cầu của chương trình
 • Tài nguyên và Câu hỏi thường gặp

 

Bạn có câu hỏi liên quan đến Yêu cầu Đề xuất (Request for Proposals, RFP) không? Bạn có thể yêu cầu họ sử dụng PowerAdvocate.

 

Lịch trình chào mời sắp tới

 

Lịch trình chào mời IOU được cập nhật hàng tháng. Mỗi lịch trình chào mời có thể khác nhau và có thể thay đổi. Lịch trình chào mời sau đây bao gồm một lịch trình tổng quan bao quát bao gồm các chào mời hiện tại và theo kế hoạch của mỗi IOU, bao gồm các mốc quan trọng.


 Tải xuống Lịch trình Mời chào (XLSX)

 

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Lịch trình chào mời của PG&E đã được cập nhật vào ngày 1 tháng 6 năm 2024.

 

Quy trình chào mời

 

Các cơ hội hợp đồng hiện có sẽ được đăng lên trang web cơ hội đấu thầu của PG&E . Các nhà thầu quan tâm nên xem xét lịch trình chào mời thường xuyên. Họ cũng nên kiểm tra trang web cơ hội đấu thầu để biết chi tiết về các cơ hội cụ thể, bao gồm: 

 

 • Cách đăng ký
 • Thời hạn liên quan
 • Phạm vi và quy mô cơ hội
 • Thông tin khác

 

Truy cập trang web cơ hội đấu thầu của PG&E

Khái quát về cách tiếp cận này thường áp dụng cho các lời chào mời của ESA được liệt kê trên trang này. Bất kỳ ngoại lệ nào đối với quy trình sẽ được nêu chi tiết trong các yêu cầu cụ thể. Theo D.21-06-015, chúng tôi sẽ sử dụng RFP một giai đoạn, tiếp theo là quy trình lựa chọn hai bước. RFP sẽ được phát hành thông qua PowerAdvocate.

 

Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch sử dụng một số kênh để thông báo cho công chúng, những người tham gia và các bên liên quan quan tâm về các lời mời tham gia chương trình ESA. Các kênh này có thể bao gồm:

 

 • Danh sách dịch vụ CPUC cho các thủ tục tố tụng liên quan
 • Đơn xin Quản lý Đề xuất & Đánh giá Đề xuất (PEPMA)
 • Trang web của Ủy ban Điều phối Hiệu quả Năng lượng California (CAEECC)

PG&E dự định cung cấp cho các nhà thầu RFP dữ liệu để cho phép họ thiết kế và đề xuất các chương trình có chất lượng và hiệu quả chi phí cao nhất có thể. Các nhà thầu tiềm năng có thể được yêu cầu chuẩn bị một đề xuất chương trình đầy đủ và trả lời một bảng câu hỏi RFP. *

 

* Theo CPUC D.21-05-015 tại mục 355 và Mục 1 của Tài liệu đính kèm 4

Bước 1: Danh sách rút gọn Nhà thầu

Các đề xuất sẽ được đánh giá bằng các tiêu chí định tính và định lượng. Sau khi xem xét các đệ trình phản hồi RFP và đề xuất của nhà thầu, một nhóm nhỏ hơn được chọn của các nhà thầu này sẽ được mời chuyển sang Bước 2.

 

Bước 2: Phỏng vấn Người đấu thầu lọt vào danh sách rút gọn

Các nhà thầu được chọn sẽ được mời trả lời các câu hỏi cụ thể và thuyết trình trong các cuộc phỏng vấn trực tiếp và/hoặc qua video/hội nghị qua điện thoại.

Sau RFP Giai đoạn 1 và lựa chọn hai bước, (các) nhà thầu cuối cùng sẽ được chọn để đàm phán hợp đồng.

PG&E đã chuẩn bị một kế hoạch chào mời vào năm 2021 nêu bật các chào mời khác nhau được lên kế hoạch cho Chương trình ESA từ năm 2022-2026. Kế hoạch bao gồm tổng quan về quy trình chào mời, các nền tảng được PG&E và các nhà thầu tiềm năng sử dụng và bất kỳ phạm vi hợp đồng hoặc thông tin đủ điều kiện của nhà thầu nào có sẵn tại thời điểm công bố vào ngày 7 tháng 9 năm 2021. Những thay đổi tiếp theo sẽ được kết hợp trong toàn bộ trang web này.


Xem chương trình chào mời ngày 7 tháng 9 năm 2021 của chúng tôi (PDF)

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Khung thời gian mời chào có thể thay đổi. Tìm dòng thời gian chào mời mới nhất trong Lịch trình Chào mời Sắp tới ở trên. Lịch trình sẽ được cập nhật hàng tháng cho các chương trình ESA Chính (Cơ bản/Thêm), Mua Vật liệu Số lượng lớn ESA, ESA Plus/Phi công Sâu, Cổng thông tin Trung tâm ESA Multifamily và ESA Multifamily Whole Building (MFWB) từ Q4 năm 2021 đến Q1 năm 2023.

Các nhà thầu quan tâm nên đăng ký với Đơn xin Quản lý Đề xuất & Đánh giá Đề xuất trên toàn tiểu bang (PEPMA). Họ cũng nên theo dõi trang web này để cập nhật những phát triển mới nhất cho mỗi lần chào mời. Mọi thông báo chính thức sẽ được cung cấp thông qua PowerAdvocate.

 

Hội thảo:

 

Không có tại thời điểm này.

 

Hội nghị:

 

Sẽ được thông báo

 

Tài nguyên:

 

Tìm hiểu về các cơ hội ESA sắp tới

 

PEPMA (Ứng dụng Quản lý Đề xuất & Đánh giá Đề xuất Đề xuất) là một trang web của California về Tiện ích do Nhà đầu tư Sở hữu (IOU) và Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng. Trang web này đóng vai trò là nguồn thông tin để các nhà thầu tìm hiểu về:

 

 • Các cơ hội hỗ trợ tiết kiệm năng lượng sắp tới
 • Mời chào
 • Thông tin và tài nguyên chào mời tiết kiệm năng lượng

 

Truy cập PEPMA

Tìm hiểu khi nào có thư mời chào

Khi các lời chào mời có sẵn để đăng ký, chúng được đăng trên trang web của chúng tôi. Các nhà thầu quan tâm đến việc hợp tác với chúng tôi có thể trả lời các cơ hội RFP được đăng trên trang web của chúng tôi.

 

Cách đăng ký chào mời

PowerAdvocate là nền tảng tìm nguồn cung ứng của chúng tôi, nơi các nhà thầu quan tâm sẽ cần đăng ký quyền truy cập vào tất cả các chào mời (Yêu cầu đề xuất). Bên đấu thầu có thể xem xét các hoạt động bao gồm:

 • Thông tin liên lạc
 • Tải xuống và tải lên tài liệu
 • Thông tin liên quan đến các mốc chào mời

Thông tin về các yêu cầu

Các nhà thầu quan tâm có thể truy cập trang web của chúng tôi để truy cập thông tin về trách nhiệm chuỗi cung ứng, an toàn của nhà thầu, yêu cầu chất lượng của nhà cung cấp đối với nguyên vật liệu và hơn thế nữa.

Thông tin thêm về việc hợp tác kinh doanh với PG&E

Cổng thông tin dữ liệu Lập kế hoạch Nguồn lực Phân phối

Khám phá dữ liệu và bản đồ Lập kế hoạch Nguồn lực Phân tán (DRP).

Biểu giá

Nhận lịch biểu giá gas và điện hiện tại. Tìm các quy tắc và mẫu tuyên bố sơ bộ.

Chia sẻ dữ liệu năng lượng của bạn

Cho phép các bên thứ ba được ủy quyền truy cập vào thông tin sử dụng năng lượng và các dữ liệu khác của bạn.