Cảnh báo khẩn cấp

Điện và Từ trường (EMF)

Khám phá các tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe của EMF

Bất cứ nơi nào có điện, EMF đều có mặt. Trang này cung cấp thông tin về tần số điện, 60 hertz (Hz) (chu kỳ mỗi giây) EMF và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của quý vị.

Phát hiện EMF

Các phát hiện EMF của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tần số cực thấp (ELF)

 

WHO đã xem xét các tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe của ELF EMF, bao gồm các trường tần số điện. WHO đã báo cáo những phát hiện của mình trong một báo cáo tháng 6 năm 2007, "Các trường tần số cực thấp, Chuyên khảo tiêu chí sức khỏe môi trường số 238". Báo cáo đã khám phá mối liên hệ tiềm ẩn giữa ELF EMF và bệnh bạch cầu ở trẻ em. WHO kết luận rằng mối liên hệ này không đủ mạnh để coi ELF EMF là nguyên nhân. Mối liên quan với các bệnh khác và ELF EMF cũng chưa được chứng minh.

 

Việc thiếu bằng chứng về tác động tiêu cực đến sức khỏe không có nghĩa là ELF EMF cung cấp các lợi ích về sức khỏe. Với bằng chứng yếu về ảnh hưởng đến sức khỏe, lợi ích sức khỏe của việc giảm phơi nhiễm là không rõ ràng. Do đó, các chính sách áp dụng giới hạn phơi nhiễm EMF ELF thấp tùy ý là không cần thiết. Với suy nghĩ này, WHO khuyến cáo:

 • Chính quyền quốc gia cần tạo ra các chương trình truyền thông. Các chương trình này hỗ trợ việc ra quyết định của các bên liên quan. Mục đích bao gồm thông báo cho bạn về cách bạn có thể giảm phơi nhiễm.
 • Các nhà hoạch định chính sách và lập kế hoạch cộng đồng có thể thực hiện các biện pháp chi phí thấp để giảm phơi nhiễm. Các biện pháp này áp dụng cho xây dựng cơ sở mới và thiết kế thiết bị mới, bao gồm cả thiết bị.
 • Các nhà hoạch định chính sách có thể sử dụng các hướng dẫn quốc tế để thiết lập giới hạn phơi nhiễm cho các trường ELF ngắn hạn, cấp cao. Giới hạn khuyến nghị hiện tại là 833 đến 9.000 miligauss. Những hướng dẫn này áp dụng cho các nguồn ELF mà công chúng hiếm khi gặp phải.
 • Chính phủ và các ngành công nghiệp cần thúc đẩy nghiên cứu thêm về ảnh hưởng sức khỏe của các lĩnh vực ELF. Một số dự án nghiên cứu đang được tiến hành với Viện Nghiên cứu Điện năng. PG&E là thành viên của viện này.

Đọc báo cáo đầy đủ: Chuyên khảo Tiêu chí Sức khỏe Môi trường Trường Tần số Cực thấp Số 238.

 

Bạn cũng có thể xem một tờ thông tin nhanh. Truy cập Tờ thông tin và thiết bị nền của trường điện từ (EMF).

Kết quả EMF của Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia (NIEHS) và Bộ Năng lượng (DOE)

 

Chính phủ liên bang đã hoàn thành một chương trình nghiên cứu trị giá 60 triệu đô la vào tháng 6 năm 1999. Chương trình này đã nghiên cứu EMF và ELF. NIEHS và DOE đã quản lý nghiên cứu. Chương trình này được gọi là Chương trình EMF Research and Public Information Dissemination (RAPID).

 

Sau đây là các kết luận NIEHS được cung cấp trong báo cáo cho hội nghị:

 

"NIEHS tin rằng xác suất phơi nhiễm ELF-EMF là một mối nguy hiểm thực sự cho sức khỏe hiện tại là nhỏ. Các mối liên quan dịch tễ học yếu và thiếu bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phòng thí nghiệm cho các mối liên quan này chỉ cung cấp sự hỗ trợ khoa học, cận biên mà việc tiếp xúc với tác nhân này gây ra bất kỳ mức độ tổn hại nào.

 

NIEHS đồng ý rằng các mối liên quan được báo cáo đối với bệnh bạch cầu thời thơ ấu và bệnh bạch cầu lympho bào mãn tính ở người lớn không thể được bác bỏ một cách dễ dàng như là những phát hiện ngẫu nhiên hoặc âm tính. Việc thiếu những phát hiện tích cực ở động vật hoặc trong các nghiên cứu cơ học làm suy yếu niềm tin rằng mối liên quan này thực sự là do ELF-EMF, nhưng không thể hoàn toàn giảm giá phát hiện này. NIEHS cũng đồng ý với kết luận rằng không có bệnh ung thư nào khác hoặc kết quả sức khỏe không phải ung thư cung cấp đủ bằng chứng về nguy cơ để đảm bảo mối quan ngại.

 

Hầu như tất cả các bằng chứng trong phòng thí nghiệm ở động vật và con người, và hầu hết các công việc cơ học được thực hiện trong tế bào, không hỗ trợ mối quan hệ nhân quả giữa việc tiếp xúc với ELF-EMF ở mức độ môi trường và những thay đổi về chức năng sinh học hoặc tình trạng bệnh.

 

...bằng chứng cho thấy các biện pháp thụ động như tiếp tục nhấn mạnh vào việc giáo dục cả cộng đồng và cộng đồng được quy định về các phương tiện nhằm giảm phơi nhiễm là có lợi. NIEHS đề xuất rằng ngành công nghiệp điện tiếp tục thực hành đặt đường dây điện hiện tại để giảm phơi nhiễm và tiếp tục khám phá các cách để giảm việc tạo từ trường xung quanh đường dây truyền tải và phân phối mà không tạo ra các mối nguy hiểm mới."

 

Xem thêm thông tin về EMF trên trang web NIEHS .

Các phát hiện của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (NRC) và Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (NAS)

 

NRC và NAS đã phân tích chương trình EMF Research and Public Information Dissemination (RAPID). Các cơ quan đã tiến hành nghiên cứu các dự án nội dung khoa học và kỹ thuật trong chương trình kết luận:

 

"Kết quả của chương trình EMF-RAPID không ủng hộ lập luận rằng việc sử dụng điện gây ra mối nguy hiểm lớn cho sức khỏe cộng đồng chưa được công nhận. Nghiên cứu cơ bản về tác động của từ trường tần số công suất lên tế bào và động vật nên tiếp tục nhưng không cần nỗ lực tài trợ nghiên cứu đặc biệt. Các điều tra viên nên cạnh tranh để được tài trợ thông qua các cơ chế tài trợ nghiên cứu truyền thống. Nếu nghiên cứu trong tương lai về đối tượng này được tài trợ thông qua các cơ chế như vậy, nên giới hạn ở các thử nghiệm về giả thuyết cơ học được xác định rõ ràng hoặc sao chép các tác dụng tích cực được báo cáo. Nếu được thực hiện cẩn thận, các thí nghiệm như vậy sẽ có giá trị ngay cả khi kết quả của chúng là âm tính. Cần có những nỗ lực đặc biệt để truyền đạt kết luận của nỗ lực này tới công chúng..."

 

Truy cập National Academies Press để xem bản sao báo cáo NRC/NAS.
 

Chính sách EMF của California

Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) đã họp vào tháng 8 năm 2014. Cuộc họp này được gọi là "quy tắc". CPUC đã tìm hiểu xem có cần thay đổi các chính sách liên quan đến EMF hay không. Ủy ban cũng tìm hiểu sự cần thiết của các chính sách mới. CPUC đã hoàn thành việc xây dựng quy tắc EMF vào tháng 1 năm 2006.

 

Sau đây là các kết luận mà CPUC đạt được:

 • Xác nhận các biện pháp cho các dự án đường dây truyền tải tiện ích và trạm biến áp.Những phương pháp miễn phí và chi phí thấp này được thiết kế để giảm mức EMF.
 • Áp dụng các quy tắc và chính sách để cải thiện hướng dẫn thiết kế tiện ích nhằm giảm EMF.Các chính sách cũng kêu gọi tổ chức hội thảo. Trọng tâm của hội thảo là triển khai các chính sách và chuẩn hóa các hướng dẫn thiết kế.
 • Xác minh việc không có khả năng liên kết EMF với các tác động tiêu cực đến sức khỏe.Những phát hiện này đến từ các nghiên cứu của Sở Dịch vụ Y tế California (Department of Health Services, DHS).
 • Một kế hoạch để luôn cảnh giác về các nghiên cứu EMF mới. CPUC sẽ xem xét lại các chính sách của EMF và theo đuổi việc đưa ra quy tắc mới khi phát hiện ra các tác động tiêu cực đến sức khỏe.

PG&E hỗ trợ nghiên cứu EMF như thế nào

PG&E hỗ trợ và tài trợ cho nghiên cứu EMF y tế, khoa học và công nghiệp. Chúng tôi dự định tiếp tục những nỗ lực này. Nhân viên PG&E đã tham gia vào một nghiên cứu nghề nghiệp của EMF. Nghiên cứu này được thực hiện với bốn tiện ích khác. Công ty đã thu thập hồ sơ y tế của gần 139.000 công nhân. Mục đích của nghiên cứu này là để xác minh hoặc bác bỏ mối liên hệ giữa EMF và ung thư não hoặc bệnh bạch cầu.

Xem Câu hỏi thường gặp, "Những phát hiện của nghiên cứu trước khi học nghề và công nhân tiện ích của Hoa Kỳ" dưới đây để xem kết quả của nghiên cứu.

 

Chính sách EMF của PG&E

 

PG&E có chính sách bằng văn bản cho EMF. Chúng tôi đã duy trì chính sách này từ năm 1987. PG&E hướng tới:

 • Tạo các quy trình để xem xét phơi nhiễm EMF.Các quy trình này được sử dụng trong thiết kế của các cơ sở mới và nâng cấp.
 • Thực hiện các bước để giảm phơi nhiễm EMF.Các bước bao gồm các biện pháp hợp lý để giảm phơi nhiễm EMF trong thiết kế các cơ sở mới và nâng cấp.
 • Khuyến khích nỗ lực giải quyết mối quan tâm của công chúng về phơi nhiễm EMF.Nỗ lực này bao gồm nhiều ngành. Một mục tiêu khác là tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.
 • Làm việc chặt chẽ với nhân viên để cải thiện các chính sách EMF.PG&E làm việc với nhân viên và lãnh đạo công đoàn. Chúng tôi phối hợp với cả hai nhóm để xem xét và thực hiện các chính sách EMF.
 • Cung cấp cho khách hàng thông tin EMF cập nhật.Chúng tôi cũng có thể thực hiện các phép đo EMF theo yêu cầu.
 • Tài trợ và tham gia vào nghiên cứu EMF.PG&E làm việc chặt chẽ với các quan chức chính phủ để giải quyết các vấn đề EMF.
 • Thực hiện các phép đo EMF. PG&E cung cấp các phép đo EMF miễn phí cho những khách hàng có quan ngại về EMF.  Hãy gọi1-877-660-6789 để yêu cầu đo miễn phí.

 

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:PG&E đã thực hiện tất cả các chính sách này. Chúng tôi xem xét chúng khi có thông tin mới.

Câu hỏi thường gặp

EMF là các trường lực vô hình. Những trường này đến từ điện áp, còn được gọi là điện trường, và bằng dòng điện, còn được gọi là từ trường. Trường điện từ xảy ra khi có dòng năng lượng.

Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) và Sở Dịch vụ Y tế California (DHS) chưa kết luận rằng việc tiếp xúc với từ trường từ các cơ sở điện tiện ích gây ra rủi ro cho sức khỏe. PG&E dựa vào thông tin từ các cơ quan y tế liên bang và tiểu bang tiến hành nghiên cứu EMF và theo dõi vấn đề này để giúp đánh giá các rủi ro tiềm ẩn.

Hoa Kỳ không có các tiêu chuẩn liên quan đến sức khỏe đối với việc tiếp xúc lâu dài với EMF. Các cơ quan chính phủ không thể tạo ra các tiêu chuẩn này, vì không có báo cáo về tác động bất lợi đối với sức khỏe.

Nhiều nhóm đã tạo báo cáo về EMF. Các báo cáo không tìm thấy bằng chứng trực tiếp về việc EMF gây ra các tác động bất lợi đến sức khỏe. Các báo cáo cũng đồng ý rằng cần nghiên cứu thêm để trả lời câu hỏi về sức khỏe.

Các nghiên cứu bao gồm:

 • Các Ảnh hưởng Sức khỏe Có thể Xảy ra khi Tiếp xúc với Điện và Từ trường Dân dụng, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia, Hoa Kỳ, tháng 10 năm 1996.
 • Ảnh hưởng của điện và từ trường, Báo cáo của Hội đồng Khoa học cho Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, tháng 12 năm 1994.
 • Phơi nhiễm trường điện từ và ung thư: Đánh giá Bằng chứng Dịch tễ học, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, tháng 1/tháng 2 năm 1996.

Power Line Fields and Public Health, Hội đồng Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, tháng 5 năm 1995.

Năm cơ quan của Thụy Điển đã công bố tài liệu hướng dẫn của EMF: Trường điện và từ tính tần số thấp: Nguyên tắc phòng ngừa cho các cơ quan có thẩm quyền quốc gia - Hướng dẫn cho những người ra quyết định. Tài liệu được xuất bản vào tháng 9 năm 1996. Năm cơ quan này khuyến nghị:

"Nếu các biện pháp giảm phơi nhiễm có thể được thực hiện với chi phí hợp lý và với hậu quả hợp lý trong tất cả các khía cạnh khác, cần nỗ lực để giảm các trường hoàn toàn lệch khỏi những gì có thể được coi là bình thường trong môi trường. Khi có liên quan đến các công trình và hệ thống điện mới, cần nỗ lực ... trong giai đoạn lập kế hoạch để thiết kế và định vị chúng theo cách hạn chế tiếp xúc.”

Tài liệu nêu rõ rằng không cần giới hạn phơi nhiễm EMF. Việc thiếu giới hạn dựa trên thông tin khoa học có sẵn cho đến nay.

Nhiều nghiên cứu về phơi nhiễm EMF cho nhân viên tiện ích khám phá mối liên hệ tiềm năng giữa sức khỏe của nhân viên và EMF.

Tiến sĩ Jack Sahl tại Công ty Edison Nam California đã nghiên cứu 38.000 nhân viên tiện ích điện. Nghiên cứu đã báo cáo:

"Chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ nhất quán giữa công việc trong ngành điện hoặc từ trường được đo trong môi trường làm việc và tử vong do tất cả các loại ung thư kết hợp, bệnh bạch cầu, ung thư não hoặc u lympho..."

Tiến sĩ Gilles Theriault đã nghiên cứu khả năng tăng nguy cơ ung thư cho các nhân viên tiện ích của Pháp và Canada. Nghiên cứu đã phân tích 230.000 người. Kết quả của nghiên cứu này tương tự như các kết quả nghiên cứu EMF khác: nguy cơ ung thư dường như không liên quan đến phơi nhiễm EMF.

Tiến sĩ David Savitz và Tiến sĩ Dana Loomis đã nghiên cứu mối liên hệ giữa EMF và các bệnh như ung thư não và bệnh bạch cầu. Các bác sĩ đã nghiên cứu 139.000 nhân viên tiền học nghề và công ty điện lực của Mỹ. Kết quả nghiên cứu bao gồm các tuyên bố sau:

"Nghiên cứu này là một đóng góp mới quan trọng và đồng thời cung cấp bằng chứng chống lại mối liên quan với bệnh bạch cầu và mối liên quan giữa từ trường và ung thư não. Tuy nhiên, nó không giải quyết được câu hỏi cơ bản về việc liệu từ trường có gây ung thư hay không.

Lý do cho sự không nhất quán giữa nghiên cứu này và các cuộc điều tra trước đây về nhân viên tiền học việc/tiện ích điện ở Canada và Pháp và tại Công ty Edison ở Nam California không rõ ràng, nhưng sẽ được kiểm tra kỹ hơn. Các giải thích có thể là các phương pháp khác nhau để đánh giá phơi nhiễm và các phương pháp xác định và phân loại ung thư."

Các nguồn lực bổ sung

Điện trường và từ trường: NIH

Đọc thông tin của Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia (NIH) về EMF.

Các trường điện từ: WHO

Tìm hiểu về Dự án EMF Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều hơn nữa.

Các chuyên gia tư vấn của EMF: EMDEX

Tìm các dịch vụ bán hàng và hiệu chuẩn đồng hồ đo, cùng với các dịch vụ đo lường và mô hình hóa máy tính.