Cảnh báo khẩn cấp

Các công cụ phát triển kinh tế

Thông tin có giá trị về cách PG&E có thể giúp doanh nghiệp của bạn

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Tìm hiểu PG&E có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn như thế nào

   

  PG&E nhận ra vai trò của năng lượng trong chi phí kinh doanh. Chúng tôi có thể giúp bạn thành công nếu bạn dự định:

  • Bắt đầu một doanh nghiệp mới
  • Di dời, hoặc
  • Mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại

  Hãy bắt đầu bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉeconomicdevelopment@pge.com.

  Giảm giá hoàn tiền cho doanh nghiệp của bạn

  Tiết kiệm tiền bạc và năng lượng với các sản phẩm đủ tiêu chuẩn.

  Giúp dự án xây dựng của bạn tiết kiệm năng lượng hơn

  Tìm tài nguyên để giúp tòa nhà mới của bạn tiết kiệm năng lượng hơn.

  Tài trợ không lãi suất cho doanh nghiệp của bạn

  Nhận tài trợ cho thiết bị mới, tiết kiệm năng lượng.

  Kết nối với mạng lưới đối tác địa phương của PG&E

   

  PG&E hợp tác với các tổ chức địa phương và khu vực để mang đến cho bạn:

  • Lời khuyên
  • Nguồn lực
  • Dịch vụ

  Cùng nhau, chúng tôi có thể giúp bạn bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp của mình.

   

   

  Tìm một mối quan hệ đối tác và bắt đầu

   

  Mạng lưới các chuyên gia phát triển kinh tế của chúng tôi có thể giúp bạn:

  • Chọn địa điểm phù hợp cho doanh nghiệp của bạn
  • Đánh giá chi phí bất động sản, tính sẵn có, phí và thuế
  • Tìm giải pháp kinh doanh tiết kiệm tiền
  • Xác định cơ sở hạ tầng vận chuyển của bạn
  • Thiết lập mạng truyền thông
  • Trả lời các câu hỏi về chi phí nhân công và vật tư

  Tìm kiếm hơn 50 tổ chức phát triển kinh tế địa phương, khu vực và toàn tiểu bang. Để tìm một người tham gia, hãy làm theo các bước sau:

   

  1. Sử dụng bản đồ dưới đây làm hướng dẫn cho ranh giới khu vực của chúng ta
  2. Mở rộng phần mở rộng/thu gọn để xem các quan hệ đối tác tham gia.
  3. Thông tin chi tiết về quan hệ đối tác, bao gồm: 
   • Trang Web
   • Điện thoại
   • Email
  4. Gọi điện thoại hoặc gửi email cho đối tác để tham gia.

  Bản đồ hợp tác phát triển kinh tế California

  Xem quan hệ đối tác khu vực

  Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Chico thuộc Đại Học Tiểu Bang California
  đại diện cho: Trung tâm Phát triển Kinh tế
  Chico
  1-530-898-4598

  Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Quận Shasta
  đại diện cho: Mở rộng & Chuyển địa điểm Kinh doanh của Hạt
  Shasta: Quận Shasta EDC
  1-888-618-0887

  Khu vực Tập đoàn Phát triển Kinh tế Tehama
  đại diện cho: Quận
  Tehama Tehama EDC
  1-530-529-7100

  Tổng Công Ty Phát Triển Kinh Tế Tri-County/Khu Vực 3CORE
  đại diện cho: Các quận
  Butte, Glenn và Tehama 3CORE
  1-530-893-8732

  Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Hạt Butte
  đại diện cho: Tập
  Đoàn Phát Triển Kinh Tế Hạt
  Butte 1-530-895-2728

  Khu vực Tổng công ty Kế hoạch Kinh tế Chico
  đại diện cho: Chico
  Innovate Northstate
  1-530-892-1707

  Oroville Economic Development Corporation
  Area đại diện cho: Oroville
  Oroville Economic Development Corporation
  1-530-533-2960

  Khu vực Phát triển Kinh tế Quận Colusa
  đại diện cho: Phòng Thương mại
  Hạt Colusa
  Colusa 1-530-458-5525

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  khu vực đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc
  California
  1-877-345-4633

  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: USA
  UEDA
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  khu vực đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc
  California
  1-877-345-4633

  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCaliforniaMở trong Cửa sổ mới..
  1-916-791-9900

  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: USA
  UEDA
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Khu vực Hội đồng Kinh doanh Sierra
  đại diện cho: Hội đồng Kinh doanh Quận
  Đông Sierra Sierra 1-530-582-4800


  Quận Khu Vực Phát Triển Kinh Tế El Dorado
  đại diện cho: Quận
  El Dorado Quận El Dorado
  1-530-621-5595

  Yuba-Sutter Economic Development Corporation
  Area đại diện cho: Khu vực
  Yuba-Sutter Tập đoàn Phát triển Kinh tế Yuba-Sutter
  1-530-751-8555

  Khu vực Hội đồng Tài nguyên Kinh tế Hạt Nevada
  đại diện cho: Hội
  đồng Tài nguyên Kinh tế Hạt Nevada Nevada
  1-530-274-8455

  Khu Vực Phát Triển Kinh Tế Quận Placer
  đại diện cho: Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Quận

  Placer 1-530-889-4016

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Greater Sacramento
  Area đại diện cho: Sacramento
  Greater Sacramento
  1-800-722-8612

  Khu vực Cầu nối Kinh doanh Phòng Metro Sacramento
  đại diện cho: Phòng Thương mại Đô thị Sacramento
  Sacramento 1-800-722-8612


  Khu vực Sacramento Khu vực Liên minh Công nghệ Khu
  vực đại diện: Sacramento
  SARTA
  1-916-231-0770

  Khu Vực Tổng Công Ty Phát Triển Kinh Tế Quận Solano
  đại diện cho: Solano County
  Solano County Economic Development Corporation
  1-707-864-1855

  Khu vực Văn phòng Phát triển Kinh tế Thành phố Tây Sacramento
  đại diện cho: West Sacramento
  West SacramentoMở trong Cửa sổ mới..
  1-916-617-4535

  Khu vực Phát triển Kinh tế Phòng Thương mại Quận Colusa
  đại diện cho: Phòng Thương mại Quận
  Colusa 1-530-458-5525
  Khu vực Tổng
  công ty Phát triển Kinh tế Yuba-Sutter

  đại diện cho:
  Khu vực
  Yuba-Sutter Tập đoàn Phát triển Kinh tế Yuba-Sutter
  1-530-751-8555

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Khu vực của Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California (CALED)
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Khu vực TỐT NHẤT của Hạt Sonoma
  đại diện cho: Sonoma County
  Sonoma County TỐT NHẤT
  1-707-545-1011

  Khu vực Hội đồng Phát triển Kinh tế Hạt Sonoma
  đại diện cho: Hội đồng Phát triển Kinh tế Hạt Sonoma Quận
  Sonoma 1-707-565-7170


  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Khu vực Hợp tác San Joaquin
  đại diện cho: Quan hệ đối tác San Joaquin Quận
  San Joaquin 1-800-570-5627


  Khu Vực Công Ty Phát Triển Kinh Tế Quận Calaveras
  đại diện cho: Calaveras County
  Calaveras Life
  1-844-842-4653

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  California Central Valley Economic Development Corporation
  Area đại diện: khu vực 8 quận từ Stanislaus ở phía bắc đến Kern ở phía nam
  Trung tâm California Bản thân bạn
  1-888-998-2345

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Khu Vực Liên Minh Phát Triển Kinh Tế East Bay
  đại diện cho: Trung tâm East Bay
  East Bay Center 1-510-272-6746


  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế GO-Biz của Thống đốc
  California
  1-877-345-4633

  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Trung tâm Khu vực Phát triển Kinh tế San Francisco
  đại diện cho: Trung tâm Phát triển Kinh tế San Francisco
  San Francisco 1-415-352-8855


  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCaliforniaMở trong Cửa sổ mới..
  1-916-791-9900

  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Thành phố Sunnyvale Economic Development Corporation
  Area đại diện cho: Thành phố Sunnyvale
  California 1-408-730-7607


  Gilroy Economic Development Corporation
  Area đại diện cho: Gilroy
  Gilroy Economic Development Corporation
  1-408-847-7611

  Khu vực Bộ phận Phát triển Kinh tế Thành phố Mountain View
  đại diện cho: Thành phố Mountain View
  của Mountain View 1-650-903-6549


  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Văn phòng Khu vực Phát triển Kinh tế của Thành phố Merced
  đại diện cho: Văn phòng Phát triển Kinh tế Merced
  City of Merced 1-209-385-6834


  Khu vực Phòng
  Phát triển Kinh tế Merced đại
  diện cho: Quận Merced Quận
  Merced California
  1-209-385-7654

  TOÀN BỘ: Khu vực Liên minh Phát triển Kinh tế & Lực lượng lao động Stanislaus
  đại diện cho: Liên minh Quận
  Stanislaus: Liên minh Phát triển Kinh tế & Lực lượng lao động Stanislaus
  1-209-567-4985

  Khu vực Cơ quan
  Phát triển Kinh tế Quận Tuolumne
  đại diện cho: Cơ
  quan Phát triển Kinh tế Hạt Tuolumne Tuolumne
  1-209-989-4058

  Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Quận Mariposa
  đại diện cho: Tập đoàn Phát triển Kinh tế Quận
  Mariposa của Quận Mariposa.
  1-209-966-6660

  Khu vực Ủy ban Phát triển Kinh tế Quận Madera
  đại diện cho: Quận Madera
  Quận Madera EDC
  1-559-675-7768

  California Central Valley Economic Development Corporation
  Area đại diện: khu vực 8 quận từ Stanislaus ở phía bắc đến Kern ở phía nam.
  Trung tâm Trung tâm California Bản thân quý vị
  1-888-998-2345

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: UEDA
  Hoa Kỳ
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Khu vực Nhóm Tiếp thị Khu vực Bờ biển Trung tâm
  đại diện cho: Đội Ngũ Duyên Hải
  Miền TrungCalifornia 1-888-732-2759


  Khu Vực Hợp Tác Kinh Tế Vịnh Monterey
  đại diện cho: Monterey, Santa Cruz và San Benito hạt
  Monterey Bay Economic Partnership
  1-831-915-2806

  Khu vực Sở Phát triển Kinh tế Quận Monterey
  đại diện cho: Sở Phát triển Kinh tế Hạt Monterey Quận
  Monterey 1-831-755-5338


  Khu vực Phòng Phát triển Kinh tế Thành phố Salinas
  đại diện cho: Thành phố Salinas
  của Salinas 1-831-758-7362


  Khu Vực Phát Triển Kinh Tế Watsonville
  đại diện cho: Watsonville
  Watsonville: Trên Vịnh Monterey của California
  1-831-768-3087

  Khu vực Phòng Phát triển Kinh tế Thành phố King
  đại diện cho: Sở Phát triển Kinh tế Thành phố
  King Thành phố của King 1-831-386-5925


  Khu Vực Tổng Công Ty Phát Triển Kinh Tế Quận San Benito
  đại diện cho: Tổng Công Ty Phát Triển Kinh Tế Quận
  San Benito Quận San Benito 1-831-636-1882


  Gilroy Economic Development Corporation
  Area đại diện cho: Gilroy
  Gilroy Economic Development Corporation
  1-408-847-7611

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  khu vực đại diện cho: Văn phòng Thống đốc California
  về Kinh doanh và Phát triển Kinh tế GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: USA
  UEDA
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Thành phố Santa Cruz Văn phòng Phát triển Kinh tế
  Khu vực Đại diện: Thành phố Santa Cruz
  http://choosesantacruz.com/
  1-831-420-5150

  California Central Valley Economic Development Corporation
  Area đại diện: vùng 8 quận từ Stanislaus ở phía bắc đến Kern ở phía nam.
  Trung tâm Trung tâm California Bản thân quý vị
  1-888-998-2345

  Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Quận Fresno
  đại diện cho: Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Hạt
  Fresno Phục Vụ Hạt Fresno 1-559-476-2500


  Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Quận Kings
  đại diện cho: Hạt
  Kings Quận EDC & JTO
  1-559-585-2376

  Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Quận Tulare
  đại diện cho: Tulare County
  Economic Development Corporation Phục vụ Quận Tulare
  1-800-718-2332

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  khu vực đại diện cho: Văn phòng Thống đốc California
  về Kinh doanh và Phát triển Kinh tế GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển
  Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: USA
  UEDA
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  khu vực đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: USA
  UEDA
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Khu vực Tập đoàn Phát triển Kinh tế Kern
  đại diện cho: Kern County
  Kern EDC
  1-661-862-5150

  California Central Valley Economic Development Corporation
  Area đại diện: khu vực 8 quận từ Stanislaus ở phía bắc đến Kern ở phía nam
  Trung California EDC
  1-888-998-2345

  Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
  khu vực đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
  GO-Biz 1-877-345-4633


  NhómKhu Vực California
  đại diện: Nhóm
  CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


  Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
  đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

  1-916-448-8252

  Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
  đại diện cho: USA
  UEDA
  1-401-619-5167

  Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
  đại diện cho: Hoa Kỳ
  IAMC
  1-770-325-3461

  Bạn cần biết nơi chôn cất các tiện ích của PG&E?

  Thêm tài nguyên

  Tốc độ phát triển kinh tế

  Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể tiết kiệm với một trong ba mức giá điện giảm

  Liên hệ chúng tôi

  Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉeconomicdevelopment@pge.com.