Cảnh báo khẩn cấp

Các công cụ phát triển kinh tế

Thông tin có giá trị về cách PG&E có thể giúp doanh nghiệp của bạn

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Tìm hiểu PG&E có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn như thế nào

 

PG&E nhận ra vai trò của năng lượng trong chi phí kinh doanh. Chúng tôi có thể giúp bạn thành công nếu bạn dự định:

 • Bắt đầu một doanh nghiệp mới
 • Di dời, hoặc
 • Mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại

Hãy bắt đầu bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉeconomicdevelopment@pge.com.

Giảm giá hoàn tiền cho doanh nghiệp của bạn

Tiết kiệm tiền bạc và năng lượng với các sản phẩm đủ tiêu chuẩn.

Giúp dự án xây dựng của bạn tiết kiệm năng lượng hơn

Tìm tài nguyên để giúp tòa nhà mới của bạn tiết kiệm năng lượng hơn.

Tài trợ không lãi suất cho doanh nghiệp của bạn

Nhận tài trợ cho thiết bị mới, tiết kiệm năng lượng.

Kết nối với mạng lưới đối tác địa phương của PG&E

 

PG&E hợp tác với các tổ chức địa phương và khu vực để mang đến cho bạn:

 • Lời khuyên
 • Nguồn lực
 • Dịch vụ

Cùng nhau, chúng tôi có thể giúp bạn bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp của mình.

 

 

Tìm một mối quan hệ đối tác và bắt đầu

 

Mạng lưới các chuyên gia phát triển kinh tế của chúng tôi có thể giúp bạn:

 • Chọn địa điểm phù hợp cho doanh nghiệp của bạn
 • Đánh giá chi phí bất động sản, tính sẵn có, phí và thuế
 • Tìm giải pháp kinh doanh tiết kiệm tiền
 • Xác định cơ sở hạ tầng vận chuyển của bạn
 • Thiết lập mạng truyền thông
 • Trả lời các câu hỏi về chi phí nhân công và vật tư

Tìm kiếm hơn 50 tổ chức phát triển kinh tế địa phương, khu vực và toàn tiểu bang. Để tìm một người tham gia, hãy làm theo các bước sau:

 

 1. Sử dụng bản đồ dưới đây làm hướng dẫn cho ranh giới khu vực của chúng ta
 2. Mở rộng phần mở rộng/thu gọn để xem các quan hệ đối tác tham gia.
 3. Thông tin chi tiết về quan hệ đối tác, bao gồm: 
  • Trang Web
  • Điện thoại
  • Email
 4. Gọi điện thoại hoặc gửi email cho đối tác để tham gia.

Bản đồ hợp tác phát triển kinh tế California

Xem quan hệ đối tác khu vực

Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Chico thuộc Đại Học Tiểu Bang California
đại diện cho: Trung tâm Phát triển Kinh tế
Chico
1-530-898-4598

Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Quận Shasta
đại diện cho: Mở rộng & Chuyển địa điểm Kinh doanh của Hạt
Shasta: Quận Shasta EDC
1-888-618-0887

Khu vực Tập đoàn Phát triển Kinh tế Tehama
đại diện cho: Quận
Tehama Tehama EDC
1-530-529-7100

Tổng Công Ty Phát Triển Kinh Tế Tri-County/Khu Vực 3CORE
đại diện cho: Các quận
Butte, Glenn và Tehama 3CORE
1-530-893-8732

Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Hạt Butte
đại diện cho: Tập
Đoàn Phát Triển Kinh Tế Hạt
Butte 1-530-895-2728

Khu vực Tổng công ty Kế hoạch Kinh tế Chico
đại diện cho: Chico
Innovate Northstate
1-530-892-1707

Oroville Economic Development Corporation
Area đại diện cho: Oroville
Oroville Economic Development Corporation
1-530-533-2960

Khu vực Phát triển Kinh tế Quận Colusa
đại diện cho: Phòng Thương mại
Hạt Colusa
Colusa 1-530-458-5525

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
khu vực đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc
California
1-877-345-4633

NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: USA
UEDA
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
khu vực đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc
California
1-877-345-4633

NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCaliforniaMở trong Cửa sổ mới..
1-916-791-9900

Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: USA
UEDA
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Khu vực Hội đồng Kinh doanh Sierra
đại diện cho: Hội đồng Kinh doanh Quận
Đông Sierra Sierra 1-530-582-4800


Quận Khu Vực Phát Triển Kinh Tế El Dorado
đại diện cho: Quận
El Dorado Quận El Dorado
1-530-621-5595

Yuba-Sutter Economic Development Corporation
Area đại diện cho: Khu vực
Yuba-Sutter Tập đoàn Phát triển Kinh tế Yuba-Sutter
1-530-751-8555

Khu vực Hội đồng Tài nguyên Kinh tế Hạt Nevada
đại diện cho: Hội
đồng Tài nguyên Kinh tế Hạt Nevada Nevada
1-530-274-8455

Khu Vực Phát Triển Kinh Tế Quận Placer
đại diện cho: Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Quận

Placer 1-530-889-4016

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Greater Sacramento
Area đại diện cho: Sacramento
Greater Sacramento
1-800-722-8612

Khu vực Cầu nối Kinh doanh Phòng Metro Sacramento
đại diện cho: Phòng Thương mại Đô thị Sacramento
Sacramento 1-800-722-8612


Khu vực Sacramento Khu vực Liên minh Công nghệ Khu
vực đại diện: Sacramento
SARTA
1-916-231-0770

Khu Vực Tổng Công Ty Phát Triển Kinh Tế Quận Solano
đại diện cho: Solano County
Solano County Economic Development Corporation
1-707-864-1855

Khu vực Văn phòng Phát triển Kinh tế Thành phố Tây Sacramento
đại diện cho: West Sacramento
West SacramentoMở trong Cửa sổ mới..
1-916-617-4535

Khu vực Phát triển Kinh tế Phòng Thương mại Quận Colusa
đại diện cho: Phòng Thương mại Quận
Colusa 1-530-458-5525
Khu vực Tổng
công ty Phát triển Kinh tế Yuba-Sutter

đại diện cho:
Khu vực
Yuba-Sutter Tập đoàn Phát triển Kinh tế Yuba-Sutter
1-530-751-8555

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Khu vực của Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California (CALED)
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Khu vực TỐT NHẤT của Hạt Sonoma
đại diện cho: Sonoma County
Sonoma County TỐT NHẤT
1-707-545-1011

Khu vực Hội đồng Phát triển Kinh tế Hạt Sonoma
đại diện cho: Hội đồng Phát triển Kinh tế Hạt Sonoma Quận
Sonoma 1-707-565-7170


Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Khu vực Hợp tác San Joaquin
đại diện cho: Quan hệ đối tác San Joaquin Quận
San Joaquin 1-800-570-5627


Khu Vực Công Ty Phát Triển Kinh Tế Quận Calaveras
đại diện cho: Calaveras County
Calaveras Life
1-844-842-4653

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

California Central Valley Economic Development Corporation
Area đại diện: khu vực 8 quận từ Stanislaus ở phía bắc đến Kern ở phía nam
Trung tâm California Bản thân bạn
1-888-998-2345

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Khu Vực Liên Minh Phát Triển Kinh Tế East Bay
đại diện cho: Trung tâm East Bay
East Bay Center 1-510-272-6746


Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế GO-Biz của Thống đốc
California
1-877-345-4633

NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Trung tâm Khu vực Phát triển Kinh tế San Francisco
đại diện cho: Trung tâm Phát triển Kinh tế San Francisco
San Francisco 1-415-352-8855


Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCaliforniaMở trong Cửa sổ mới..
1-916-791-9900

Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Thành phố Sunnyvale Economic Development Corporation
Area đại diện cho: Thành phố Sunnyvale
California 1-408-730-7607


Gilroy Economic Development Corporation
Area đại diện cho: Gilroy
Gilroy Economic Development Corporation
1-408-847-7611

Khu vực Bộ phận Phát triển Kinh tế Thành phố Mountain View
đại diện cho: Thành phố Mountain View
của Mountain View 1-650-903-6549


Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Văn phòng Khu vực Phát triển Kinh tế của Thành phố Merced
đại diện cho: Văn phòng Phát triển Kinh tế Merced
City of Merced 1-209-385-6834


Khu vực Phòng
Phát triển Kinh tế Merced đại
diện cho: Quận Merced Quận
Merced California
1-209-385-7654

TOÀN BỘ: Khu vực Liên minh Phát triển Kinh tế & Lực lượng lao động Stanislaus
đại diện cho: Liên minh Quận
Stanislaus: Liên minh Phát triển Kinh tế & Lực lượng lao động Stanislaus
1-209-567-4985

Khu vực Cơ quan
Phát triển Kinh tế Quận Tuolumne
đại diện cho: Cơ
quan Phát triển Kinh tế Hạt Tuolumne Tuolumne
1-209-989-4058

Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Quận Mariposa
đại diện cho: Tập đoàn Phát triển Kinh tế Quận
Mariposa của Quận Mariposa.
1-209-966-6660

Khu vực Ủy ban Phát triển Kinh tế Quận Madera
đại diện cho: Quận Madera
Quận Madera EDC
1-559-675-7768

California Central Valley Economic Development Corporation
Area đại diện: khu vực 8 quận từ Stanislaus ở phía bắc đến Kern ở phía nam.
Trung tâm Trung tâm California Bản thân quý vị
1-888-998-2345

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: UEDA
Hoa Kỳ
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Khu vực Nhóm Tiếp thị Khu vực Bờ biển Trung tâm
đại diện cho: Đội Ngũ Duyên Hải
Miền TrungCalifornia 1-888-732-2759


Khu Vực Hợp Tác Kinh Tế Vịnh Monterey
đại diện cho: Monterey, Santa Cruz và San Benito hạt
Monterey Bay Economic Partnership
1-831-915-2806

Khu vực Sở Phát triển Kinh tế Quận Monterey
đại diện cho: Sở Phát triển Kinh tế Hạt Monterey Quận
Monterey 1-831-755-5338


Khu vực Phòng Phát triển Kinh tế Thành phố Salinas
đại diện cho: Thành phố Salinas
của Salinas 1-831-758-7362


Khu Vực Phát Triển Kinh Tế Watsonville
đại diện cho: Watsonville
Watsonville: Trên Vịnh Monterey của California
1-831-768-3087

Khu vực Phòng Phát triển Kinh tế Thành phố King
đại diện cho: Sở Phát triển Kinh tế Thành phố
King Thành phố của King 1-831-386-5925


Khu Vực Tổng Công Ty Phát Triển Kinh Tế Quận San Benito
đại diện cho: Tổng Công Ty Phát Triển Kinh Tế Quận
San Benito Quận San Benito 1-831-636-1882


Gilroy Economic Development Corporation
Area đại diện cho: Gilroy
Gilroy Economic Development Corporation
1-408-847-7611

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
khu vực đại diện cho: Văn phòng Thống đốc California
về Kinh doanh và Phát triển Kinh tế GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: USA
UEDA
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Thành phố Santa Cruz Văn phòng Phát triển Kinh tế
Khu vực Đại diện: Thành phố Santa Cruz
http://choosesantacruz.com/
1-831-420-5150

California Central Valley Economic Development Corporation
Area đại diện: vùng 8 quận từ Stanislaus ở phía bắc đến Kern ở phía nam.
Trung tâm Trung tâm California Bản thân quý vị
1-888-998-2345

Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Quận Fresno
đại diện cho: Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Hạt
Fresno Phục Vụ Hạt Fresno 1-559-476-2500


Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Quận Kings
đại diện cho: Hạt
Kings Quận EDC & JTO
1-559-585-2376

Khu Vực Tập Đoàn Phát Triển Kinh Tế Quận Tulare
đại diện cho: Tulare County
Economic Development Corporation Phục vụ Quận Tulare
1-800-718-2332

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
khu vực đại diện cho: Văn phòng Thống đốc California
về Kinh doanh và Phát triển Kinh tế GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển
Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: USA
UEDA
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
khu vực đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: USA
UEDA
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Khu vực Tập đoàn Phát triển Kinh tế Kern
đại diện cho: Kern County
Kern EDC
1-661-862-5150

California Central Valley Economic Development Corporation
Area đại diện: khu vực 8 quận từ Stanislaus ở phía bắc đến Kern ở phía nam
Trung California EDC
1-888-998-2345

Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế (GO-Biz) của Thống đốc
khu vực đại diện cho: Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc California
GO-Biz 1-877-345-4633


NhómKhu Vực California
đại diện: Nhóm
CaliforniaCalifornia 1-916-791-9900


Hiệp hội Khu vực Phát triển Kinh tế Địa phương California
đại diện cho: Hiệp hội Phát triển Kinh tế Địa phương California

1-916-448-8252

Khu vực Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tiện ích
đại diện cho: USA
UEDA
1-401-619-5167

Khu vực Hội đồng Quản lý Tài sản Công nghiệp
đại diện cho: Hoa Kỳ
IAMC
1-770-325-3461

Bạn cần biết nơi chôn cất các tiện ích của PG&E?

Thêm tài nguyên

Tốc độ phát triển kinh tế

Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể tiết kiệm với một trong ba mức giá điện giảm

Liên hệ chúng tôi

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉeconomicdevelopment@pge.com.