Cảnh báo khẩn cấp

Khuyến khích năng lượng xanh

Tìm các chương trình và nhà thầu năng lượng sạch

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Lợi ích của hệ thống năng lượng sạch

Công nghệ năng lượng tái tạo

Một hệ thống năng lượng sạch có nhiều lợi ích, bao gồm tiết kiệm tiền cho bạn. Mỗi chương trình PG&E đều dành riêng cho công nghệ năng lượng tái tạo mà bạn dự định lắp đặt và có các quy tắc đủ điều kiện riêng. So sánh các chương trình khuyến khích sạch của PG&E .

Nhà thầu có kinh nghiệm

Chúng tôi cũng có thể giúp bạn tìm một nhà thầu sẽ giúp bạn hiểu các ưu đãi và chương trình nào phù hợp với nhu cầu của bạn.Tìm một nhà thầu.

Các tùy chọn để tiết kiệm trước

Các đơn đăng ký chương trình khuyến khích thường do nhà thầu của bạn hoàn thành. Nếu quý vị nhận được ưu đãi, nhà thầu của quý vị có thể giảm chi phí trả trước của quý vị với số tiền ưu đãi để tiết kiệm ngay lập tức. Để tìm kiếm các ưu đãi bổ sung, hãy truy cập Cơ sở dữ liệu Ưu đãi của Tiểu bang đối với Năng lượng tái tạo và Hiệu quả (DSIRE).

Tín dụng cho năng lượng dư thừa

Dự luật 920 của California cho phép PG&E và các tiện ích khác của tiểu bang cung cấp khoản thanh toán cho năng lượng dư thừa được gửi trở lại lưới điện bởi các hệ thống năng lượng tái tạo tại nhà hoặc doanh nghiệp của bạn. Chương trình Bồi thường thặng dư ròng (NSC) của chúng tôi dựa trên hóa đơn này. Tìm hiểu thêm về NSC .

Các chương trình không khuyến khích

Các chương trình công nghệ sạch sau đây không cung cấp ưu đãi nhưng có thể giúp khách hàng tiết kiệm hóa đơn của họ. Nhà thầu của bạn sẽ giúp bạn hiểu chương trình nào phù hợp với bạn.

Lưu trữ pin

Lưu trữ pin là một cách để tối ưu hóa năng lượng bằng cách lưu trữ điện ngay bây giờ để sử dụng sau này.

Kết nối và năng lượng tái tạo

Tìm thông tin về kết nối hệ thống tạo ra nhà hoặc doanh nghiệp nhỏ hơn hoặc bằng 30 kilowatt (kW).

Tìm hiểu thêm về năng lượng sạch

Trở thành người ủng hộ năng lượng mặt trời

Tìm hiểu về các quyền lợi của chương trình Tiết kiệm Xanh Địa phương và cách bạn có thể giúp đỡ cộng đồng của mình bằng cách trở thành nhà tài trợ.

Sử dụng năng lượng mặt trời

Tìm các chương trình và ưu đãi năng lượng sạch để giúp bạn tiết kiệm năng lượng và tiền bạc. Nhận ước tính về kích thước và chi phí của hệ thống bạn cần để cấp điện cho ngôi nhà của mình. 

Sử dụng máy tính năng lượng mặt trời

Nhận ước tính nhanh về kích thước và chi phí của hệ thống bạn cần để cấp điện cho ngôi nhà của mình.