Cảnh báo khẩn cấp

Các chương trình và ưu đãi năng lượng sạch

Tìm hiểu về các ưu đãi năng lượng sạch và các chương trình bổ sung

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  So sánh các chương trình ưu đãi

  Các chương trình bổ sung

   

  Các chương trình công nghệ sạch sau đây không cung cấp ưu đãi nhưng có thể giúp khách hàng tiết kiệm hóa đơn của họ. Nhà thầu của quý vị cũng sẽ có thể giúp quý vị hiểu chương trình nào phù hợp với quý vị.

   

  Lưu trữ pin

  Lưu trữ pin là một cách để tối ưu hóa năng lượng bằng cách lưu trữ điện ngay bây giờ để sử dụng sau này. Tìm hiểu xem bộ nhớ có phù hợp với bạn không và tìm hiểu cách bắt đầu.


  Truy cập Lưu trữ Pin cho khách hàng thương mại


  Chương trình Tổng hợp Đo lường Năng lượng Ròng

  Chương trình Tổng hợp Đo lường Năng lượng Ròng (NEMA) của PG&E có thể là một lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp đang tìm cách sử dụng hệ thống năng lượng tái tạo để phục vụ tải nhiều mét trên cùng một tài sản hoặc trên các tài sản liền kề hoặc tiếp giáp.


  Tìm hiểu tập hợp Đo Năng lượng Ròng

  Các nguồn lực bổ sung

  Sử dụng máy tính năng lượng mặt trời PG&E

  Nhận ước tính nhanh về quy mô và chi phí của hệ thống bạn cần để cung cấp năng lượng cho doanh nghiệp của mình.

  Hiểu hóa đơn của quý vị

  Khách hàng năng lượng mặt trời nhận được hóa đơn chi tiết về việc sử dụng năng lượng của họ.