Cảnh báo khẩn cấp

Cổng thông tin Quản lý Bất động sản (PMP) dành cho chủ nhà và người quản lý

Đơn giản hóa việc quản lý tài sản của bạn

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Cổng thông tin Quản lý Tài sản là một cổng thông tin web được thiết kế dành riêng cho chủ nhà, người quản lý tài sản và người quản lý năng lượng. Cổng thông tin phản ánh cách bạn quản lý tài sản cho thuê của mình. Nó cũng cho phép bạn hợp nhất tất cả các thuộc tính của bạn thành một chế độ xem duy nhất và thực hiện các hoạt động quản trị trực tuyến.

  Chủ nhà có thể thực hiện các hoạt động hành chính trực tuyến như:

   

  • Giao trách nhiệm cụ thể cho một tài sản cho một công ty quản lý tài sản hoặc một công ty quản lý năng lượng
  • Đảm bảo rằng bất kỳ đơn vị còn trống nào đều chuyển đổi suôn sẻ và tự động sang thanh toán trên tài khoản của bạn để tránh gián đoạn dịch vụ
  • Xem xét ai chịu trách nhiệm về phí PG&E cho các đơn vị của bạn trong thời gian gần thực

   

  Cho dù bạn tự thực hiện các nhiệm vụ này hay thuê một người quản lý bất động sản, Cổng thông tin Quản lý Bất động sản là một cách thuận tiện để xử lý các hoạt động liên quan đến năng lượng trực tuyến với PG&E.

   

  Sử dụng Cổng thông tin Quản lý Bất động sản

   

  Để sử dụng cổng thông tin, hãy làm theo các bước sau:

   

  Bước 1: Thiết lập tên người dùng và mật khẩu của bạn

  Tạo tên người dùng và mật khẩu của chủ nhà.
  Truy cập trang đăng ký hoặcđăng nhập

   

  Bước 2: Định vị các tòa nhà của bạn

  Tìm các tòa nhà bạn muốn quản lý thông qua Cổng thông tin Quản lý Tài sản bằng cách nhập địa chỉ. Xem lại tất cả các đơn vị cho mỗi tòa nhà để xác minh danh sách đã hoàn thành hoặc thêm bất kỳ đơn vị nào còn thiếu.

   

  Bước 3: Chọn một công ty quản lý bất động sản

  Chọn công ty và hoàn thành ủy quyền quản lý tài sản nếu bạn muốn một công ty quản lý tài sản thay mặt bạn quản lý một số tòa nhà.

  Các nhà quản lý bất động sản có thể thực hiện các hoạt động hành chính trực tuyến như:

   

  • Chỉ định trách nhiệm cụ thể cho một tài sản cho nhân viên của quý vị
  • Đảm bảo rằng các đơn vị còn trống chuyển đổi suôn sẻ và tự động sang thanh toán trên tài khoản của chủ sở hữu tài sản để tránh gián đoạn dịch vụ
  • Xem xét ai chịu trách nhiệm về phí PG&E cho các đơn vị của bạn trong thời gian gần thực

  Cổng thông tin Quản lý Tài sản là một cách thuận tiện để xử lý các nhiệm vụ này trực tuyến.

   

  Sử dụng Cổng thông tin Quản lý Bất động sản

   

  Để sử dụng cổng thông tin, hãy làm theo các bước sau:

   

  Bước 1: Thiết lập tên người dùng và mật khẩu của bạn

  Tạo tên người dùng và mật khẩu quản lý tài sản. Điều này là bắt buộc đối với các nhiệm vụ quản lý tài sản.

  Truy cập trang đăng ký hoặcđăng nhập

   

  Bước 2: Cho người khác biết bạn đã đăng ký

  Thông báo cho chủ sở hữu hoặc chủ nhà rằng quý vị đã đăng ký để họ có thể chỉ định các tòa nhà cho quý vị. Xem lại tất cả các đơn vị cho mỗi tòa nhà và xác minh danh sách đã hoàn thành hoặc thêm bất kỳ đơn vị nào còn thiếu.

   

  Bước 3: Bắt đầu chỉ định

  Chỉ định các tòa nhà cho nhân viên của quý vị.

  Các nhà quản lý năng lượng có thể thực hiện các hoạt động hành chính trực tuyến như:

   

  • Phân công trách nhiệm cụ thể cho một tài sản cho các cá nhân trong đội ngũ nhân viên của quý vị
  • Xem xét ai chịu trách nhiệm về phí PG&E cho các dịch vụ bạn đang đánh giá trong thời gian gần thực

  Cổng thông tin Quản lý Tài sản cũng đóng vai trò là cổng vào các tính năng Tài khoản của Bạn, bao gồm tải xuống dữ liệu sử dụng và lập hóa đơn, phân tích tỷ lệ, phân tích điều gì xảy ra nếu và các cách đề xuất để lưu.

   

  Sử dụng Cổng thông tin Quản lý Bất động sản

  Để sử dụng cổng thông tin, hãy làm theo các bước sau:

  Bước 1: Thiết lập tên người dùng và mật khẩu của bạn

  Tạo tên người dùng và mật khẩu cho công ty quản lý năng lượng của bạn. Điều này là bắt buộc để chủ nhà có thể chỉ định tài sản cho quý vị.

  Truy cập trang đăng ký hoặcđăng nhập

  Bước 2: Cho người khác biết bạn đã đăng ký

  Thông báo cho chủ sở hữu hoặc chủ nhà rằng quý vị đã đăng ký cổng thông tin để họ có thể chỉ định các tòa nhà cho quý vị. Xem lại tất cả các đơn vị cho mỗi tòa nhà được chỉ định cho bạn và xác minh danh sách đã hoàn thành hoặc thêm bất kỳ đơn vị nào còn thiếu.

  Bước 3: Bắt đầu chỉ định

  Chỉ định các tòa nhà cho nhân viên của bạn cho các mục đích quản lý năng lượng.

  Bạn cần trợ giúp khi sử dụng Cổng thông tin?

  Thêm cho doanh nghiệp của bạn

  Tài trợ cho nỗ lực tiết kiệm năng lượng

  Nhận các khoản vay kinh doanh lãi suất 0% để thay thế thiết bị cũ, đã bị hao mòn.

  Liên hệ chúng tôi

  Quý vị vẫn còn thắc mắc? Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ energyadvisor@pge.com.