Cảnh báo khẩn cấp

Hồ sơ công ty

Thông tin nhanh về PG&E

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

   

  Pacific Gas and Electric Company, được thành lập tại California vào năm 1905, là một trong những công ty tiện ích lớn nhất tại Hoa Kỳ. Có trụ sở tại Oakland, công ty là một phần củaPG&E Corporation

   

  Có khoảng 23.000 nhân viên thực hiện hoạt động kinh doanh chính của Công ty Khí và Điện Thái Bình Dương—truyền tải và cung cấp năng lượng. Công ty cung cấpdịch vụ khí đốt vàđiện thiên nhiên cho khoảng 16 triệu người trên khắp khu vực dịch vụ rộng 70.000 dặm vuông ở miền bắc và trung California.

   

  Pacific Gas and Electric Company và các công ty năng lượng khác trong tiểu bang được quy định bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. CPUC được tạo ra bởi Cơ quan lập pháp tiểu bang vào năm 1911.

  Thông tin nhanh về PG&E

  Khu vực dịch vụ

  Khu vực dịch vụ PG&E trải dài từ Eureka ở phía bắc đến Bakersfield ở phía nam và từ Thái Bình Dương ở phía tây đến Sierra Nevada ở phía đông.

  Dặm đường dây truyền tải

  106.681 dặm đường dây phân phối điện và 18.466 dặm đường dây truyền tải liên kết.

  Đường ống dẫn khí tự nhiên

  42.141 dặm đường ống phân phối khí tự nhiên và 6.438 dặm đường ống truyền tải.

  Tài khoản khách hàng

  5,5 triệu tài khoản khách hàng sử dụng điện. 4,5 triệu tài khoản khách hàng sử dụng khí thiên nhiên.

  Thông tin bổ sung về PG&E

  Tập đoàn PG&E

  Gặp gỡ PG&E Corporation và Hội đồng Quản trị Công ty và tìm hiểu về các ủy ban của chúng tôi.

  Sự đa dạng và hòa nhập

  Tìm hiểu về cam kết của chúng tôi đối với sự đa dạng và hòa nhập.