Cảnh báo khẩn cấp

Kế hoạch Hóa đơn Năng lượng Mặt trời

Chương trình dành cho khách hàng năng lượng mặt trời

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Cách thức hoạt động của chương trình

  Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2023, các ứng dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà mới sẽ được phê duyệt theo Kế hoạch Hóa đơn Năng lượng Mặt trời. Theo kế hoạch, cách năng lượng mặt trời hoạt động cho tài sản của bạn phụ thuộc vào lượng điện bạn tạo ra và lượng điện bạn sử dụng. Tín dụng năng lượng mặt trời có giá trị theo mùa, tháng, ngày và thời gian. Thông tin chi tiết về chương trình được cung cấp trong hướng dẫn về Chương trình Lập hóa đơn Năng lượng Mặt trời (PDF). 

  Xem tổng quan

  Video ngắn của chúng tôi giải thích cách thức hoạt động của chương trình.

  Hóa đơn và báo cáo thực tế

  Điều gì sẽ xảy ra với hóa đơn của quý vị

   

  Là khách hàng của Chương trình Lập hóa đơn Năng lượng mặt trời, bạn sẽ nhận được báo cáo thanh toán hàng tháng và báo cáo xác thực hàng năm. Quý vị cũng sẽ được tự động ghi danh vào chương trình mức giá Electric Home, một chương trình mức giá theo thời gian sử dụng tại nhà riêng. Khách hàng được lập hóa đơn thông qua chương trình này cho năng lượng được sử dụng từ lưới điện vào ban đêm hoặc vào những ngày nhiều mây.

   

  Sao kê hàng tháng

  Báo cáo Năng lượng hàng tháng của bạn bao gồm các khoản phí và tín dụng sau khi đối chiếu:

  • Phí cho năng lượng được sử dụng từ lưới điện
  • Tín dụng cho năng lượng dư thừa được tạo ra từ hệ mặt trời của bạn và được gửi đến lưới điện

   

  Xem video sao kê hàng tháng

  Tuyên bố xác thực hàng năm

  Sau mỗi khoảng thời gian 12 tháng, tài khoản của quý vị sẽ:

  • Đối chiếu các khoản phí còn lại không được thanh toán trong các tháng trước và sử dụng bất kỳ khoản tín dụng tích lũy nào có sẵn trong Ngân hàng Tín dụng Xuất khẩu Năng lượng của bạn.
  • Phát hành tín dụng trong ngân hàng Tín dụng Xuất khẩu Năng lượng của bạn (sau khi thanh toán các khoản phí còn lại). 
  • Mọi khoản tín dụng còn lại sẽ được chuyển sang sử dụng khi quý vị bắt đầu giai đoạn 12 tháng mới.

  biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Giá trị tín dụng dựa trên giờ và mùa mà chúng được sản xuất và giao hàng.

   

  Xem video tuyên bố True-Up

  Giá trị Tín dụng Xuất khẩu Năng lượng

  CPUC cung cấp Giá trị Tín dụng Xuất khẩu Năng lượng trong Kế hoạch Thanh toán Năng lượng Mặt trời cho tiểu bang. Xem các giá trị tín dụng hàng giờ, hàng ngày và hàng tháng cho năm 2023 và 2024.

   

  Tải xuống tài liệu tín dụng xuất khẩu (ZIP)

  Các nguồn lực bổ sung

  Hướng dẫn về Kế hoạch Thanh toán Năng lươ

  Tìm hiểu thêm về những điều cơ bản của Chương trình, phí điện, Giá trị Tín dụng, Bồi thường Thặng dư Ròng và năng lượng mặt trời kết hợp với bộ lưu trữ pin.