Cảnh báo khẩn cấp

Moraga-Oakland X 115 kV Dự án Xây dựng lại

Cải thiện sự an toàn và độ tin cậy cho khách hàng ở Orinda, Oakland và Piedmont

Chi tiết dự án

PG&E cam kết cung cấp năng lượng an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng của chúng tôi. Là một phần của cam kết đó, chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng lại thiết bị điện giữa Trạm biến thế Moraga ở Orinda và Trạm biến thế Oakland X ở Oakland.


Nếu được phê duyệt, dự án này sẽ xây dựng lại khoảng năm dặm thiết bị điện cũ kỹ. Những nâng cấp này sẽ giúp PG&E duy trì một hệ thống an toàn và đáng tin cậy hơn. 

 

Bản đồ Dự án Moraga Oakland

Tham dự một ngôi nhà mở

PG&E đang tổ chức một loạt các ngôi nhà mở cho khách hàng quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về dự án. Những ngôi nhà mở này sẽ cho phép các thành viên cộng đồng nghe về các mục tiêu của dự án, đặt câu hỏi và chia sẻ phản hồi.


Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để biết thông tin cập nhật về lịch trình mở cửa của chúng tôi: 

Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi đang thay thế các thiết bị điện đã có tuổi đời hàng thập kỷ bằng các cấu trúc mới mạnh mẽ hơn. Ở một số vị trí, các cấu trúc sẽ có khoảng hở nối đất với bộ dẫn điện lớn hơn. Những cấu trúc cao hơn này sẽ giúp đáp ứng các yêu cầu tăng cường nhằm cải thiện an toàn và giảm nguy cơ cháy rừng. Dự án này là một thành phần quan trọng trong nỗ lực của PG&E nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng và đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực.

Dự án được đề xuất bao gồm khoảng năm dặm từ trạm biến thế Moraga ở Orinda, thông qua một phần của Hạt Contra Costa chưa hợp nhất và khu phố Shepherd Canyon của Oakland, một phần nhỏ của Piedmont và kết thúc tại trạm biến thế Oakland X trên Đại lộ Park ở Oakland.

Nếu được phê duyệt, việc xây dựng sẽ bắt đầu sau khi Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC), hoàn thành quy trình phê duyệt và cấp giấy phép. CPUC chịu trách nhiệm thực hiện các loại dự án này. PG&E có kế hoạch nộp đơn xin giấy phép cho CPUC vào mùa thu năm 2024. Thông thường, CPUC mất từ 24 đến 36 tháng để xử lý ứng dụng. Sau đó, PG&E sẽ hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật, mua vật liệu và xin bất kỳ giấy phép cần thiết nào của thành phố. Một khởi đầu xây dựng có thể là năm 2027. Lịch trình dự án sẽ được cập nhật khi dự án tiếp tục.

PG&E sẽ tổ chức một loạt các ngôi nhà mở để thảo luận về dự án với công chúng và chia sẻ thông tin về tuyến đường. Sau khi chúng tôi hoàn thành các công trình mở và nghiên cứu kỹ thuật, đơn đăng ký của chúng tôi sẽ được gửi đến CPUC để phê duyệt.

Lợi ích của dự án

  • Thay thế cơ sở hạ tầng cũ kỹ bằng thiết bị mới, mạnh mẽ hơn sẽ tạo ra một hệ thống an toàn hơn cho khách hàng của PG&E.
  • Hiện đại hóa đường dây truyền tải sẽ đảm bảo PG&E vượt quá các tiêu chuẩn ngành cao nhất về độ tin cậy.
  • Đường dây truyền tải mới dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai của khu vực. 

Các nguồn lực bổ sung

Trước khi đào, hãy biết những gì dưới đây

Gọi Cảnh báo Dịch vụ Tàu điện ngầm (Hoa Kỳ) theo số 811 ít nhất hai ngày làm việc trước khi bạn đào.