Cảnh báo khẩn cấp

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Cam kết của chúng ta: Một hệ thống năng lượng chống chịu khí hậu cho tất cả mọi người

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến người dân California theo những cách đáng kể. Những tác động này được dự đoán sẽ trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn theo thời gian. Điều quan trọng là tất cả các khách hàng của PG&E có thể tin tưởng chúng tôi về các dịch vụ năng lượng mà họ cần:

  • Khi tiểu bang khử cacbon thông qua điện khí hóa
  • Đối mặt với các mối nguy hiểm tự nhiên do khí hậu  

  Chúng tôi cam kết biến năng lượng sạch và có khả năng phục hồi thành hiện thực cho tất cả mọi người.

   

  Đánh giá Khả năng thích ứng với Khí hậu và Lỗ hổng

   

  Đánh giá Khả năng thích ứng với Khí hậu và Lỗ hổng (CAVA) này phân tích các mối nguy hiểm do khí hậu như:

  • tăng nhiệt độ trung bình và khắc nghiệt,
  • bão và lũ lụt khắc nghiệt,
  • mực nước biển dâng, và
  • cháy rừng

  có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp năng lượng an toàn và đáng tin cậy của PG&E.

   

  CAVA xác định các lỗ hổng tiềm ẩn về biến đổi khí hậu của tài sản và hoạt động của PG&E đối với các điều kiện dự kiến vào năm 2050. Nó cũng nêu chi tiết các tùy chọn thích ứng tiềm năng có thể được theo đuổi để giải quyết các lỗ hổng này. Các lựa chọn này không phải là các khoản đầu tư được đề xuất. Nhưng chúng sẽ rất quan trọng để thông báo cho việc ra quyết định trong tương lai.

   

  CAVA tập trung vào các điều kiện sẽ có nhiều khả năng xảy ra vào năm 2050. Tuy nhiên, người dân California đã trải qua các sự kiện nguy hiểm do khí hậu khắc nghiệt trong lịch sử. Nhiều tùy chọn điều chỉnh được thảo luận trong CAVA sẽ rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro cả hiện tại và tương lai do biến đổi khí hậu.

   

  CAVA của PG&E là một bước tiến quan trọng trong việc tìm hiểu về rủi ro khí hậu vật lý phải được quản lý. Nó sẽ giúp đảm bảo một hệ thống năng lượng sạch và đàn hồi cho tất cả mọi người.

   

  Tóm Tắt Điều Hành CAVA (PDF)
  Báo Cáo Đầy Đủ CAVA (PDF)

   

  Biến đổi khí hậu và các cộng đồng mà chúng ta phục vụ

   

  Giao hàng cho quê hương là trọng tâm của những gì chúng tôi làm tại PG&E.  

   

  Hầu hết người dân California tiếp xúc với một số mức độ nguy hiểm do khí hậu. Tuy nhiên, không phải tất cả đều bị ảnh hưởng bởi những mối nguy hiểm này ở cùng mức độ hoặc theo cùng một cách. Các cộng đồng bị thiệt thòi với ít tài nguyên hơn dễ bị tổn thương hơn trước một loạt các mối nguy hiểm, bao gồm cả biến đổi khí hậu.

   

  Thông qua Sáng Kiến Resilient Together, chúng tôi đã hợp tác với các thành viên cộng đồng. Quan hệ đối tác này đã giúp chúng tôi hiểu được các mối nguy hiểm về khí hậu đang ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu liên quan đến năng lượng của những người chúng tôi phục vụ.

   

  Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) đã chỉ định các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương (DVC) là những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Sơ đồ dưới đây xác định các cộng đồng này. PG&E đã mở rộng các nỗ lực tham gia cộng đồng ngoài phạm vi điều tra dân số của DVC để bao gồm các cộng đồng dễ bị tổn thương nằm ngoài định nghĩa CPUC.

   

  Bản đồ

   

  Tải xuống tệp ArcGIS (ZIP)

   

  Quy tắc thích ứng khí hậu CPUC

   

  CAVA của PG&E được phát triển theo Quyết định của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) (D.) 19-10-054 và (D.) 20-08-046 của Tổ chức Quy tắc Xây dựng Lệnh Thích ứng Khí hậu (OIR) 18-04-019.