Mahalagang Alerto

Medical Baseline / Life support contact preferences

Piliin kung paano mo gustong maabisuhan

 

Pakitiyak na nasa PG&E ang iyong mga tamang kagustuhan sa pakikipag-ugnayan upang maabot ka namin nang maaga para sa isang nakaplanong public safety power shutoff (PSPS) o iba pang mga sitwasyon na maaaring magresulta sa pagkawala ng kuryente. Sa ilang mga sitwasyon, maaari rin kaming magpadala ng liham. Gagamitin ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan sa panahon ng isang kaganapan sa PSPS.

 

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpleto ng form na ito, mangyaring tumawag sa 1-877-660-6789.

 

*nagsasaad ng kinakailangang field