การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ความต้องการในการติดต่อสําหรับ Medical Baseline / การช่วยชีวิต

เลือกวิธีที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน

 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า PG&E มีการตั้งค่าการติดต่อที่ถูกต้องของคุณ เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณล่วงหน้าก่อนการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) ที่วางแผนไว้ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้ไฟฟ้าดับ ในบางสถานการณ์ เราอาจส่งจดหมายเพื่อแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ เราจะใช้วิธีการติดต่อทั้งหมดในระหว่างที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มนี้ โปรดโทรไปที่ 1-877-660-6789

 

*ระบุฟิลด์ที่จําเป็น