Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov kev xaiv ntsig txog kev them nqi

Tswj koj tus account them nyiaj rau koj daim nqi hluav taws xob

ícono de aviso importante Faj Seeb: Lub computer txhais lus no. Yog koj muaj lus nug, hu rau cov kev pab ntawm 1-877-660-6789.

  Teem koj tus account them nyiaj

   

  Xav them koj cov nqi them txhua hli hauv online? Kos npe rau hauv koj tus as khauj thiab ntxiv cov tshev lossis cov nyiaj khaws cia ("payment account") koj siv los them koj cov nqi zog. Khaws koj cov ntaub ntawv kom ruaj ntseg yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws. Koj tuaj yeem xaiv tau txais koj daim ntawv qhia txhua hli los ntawm email.

   

  Nkag mus rau hauv koj tus account rau:

   

  • Ntxiv ib tus account them nyiaj
  • Xaiv rau cov ntawv tsis muaj ntawv

  Tswj cov nyiaj them rov qab

   

  Teem lub sij hawm them rov qab kom them koj cov nqi txhua lub hlis—nrog rau tag nrho cov ntsiab lus hauv qab koj tswj.

   

  • Xaiv tus lej them nyiaj twg los siv
  • Xaiv thaum koj xav kom koj them nyiaj
  • Qhia txog qhov nyiaj them siab tshaj plaws uas yuav tsum tau rho tawm
  • Kho lossis tshem tawm koj lub sijhawm them nyiaj rov qab txhua lub sijhawm

   

  Npaj los teeb tsa koj tus account them nyiaj?

  Tsis muaj tus account hauv online? Siv cov ntaub ntawv hauv qab no rau tsim ib :

  • Koj tus lej account thiab koj tus lej xov tooj, lossis
  • Plaub tus lej kawg ntawm koj tus social security lossis se ID naj npawb

  Ntau ntxiv txog koj daim nqi

  Rate Plan xaiv

  Cov nqi hluav taws xob tuaj yeem sib txawv nyob ntawm koj qhov kev nyab xeeb, kev siv hluav taws xob thiab lwm yam. 

  Zog ceeb toom

  Tiv thaiv qhov xav tsis thoob ntawm daim nqi siab. Hloov pauv ua ntej koj tau txais koj daim nqi hluav taws xob tom ntej.

  Tseem muaj lus nug txog koj daim nqi hluav taws xob?