هشدار فوری

قطع برق برای ایمنی در برابر آتش‌سوزی

قطع برق برای ایمنی شهرهایمان در برابر آتش‌سوزی

قبل از و در طول قطع برق برای حفظ ایمنی در برابر آتش‌سوزی کمک دریافت کنید.

موارد قطع برق در برابر آتش‌سوزی

دو نوع قطع برق برای حفظ ایمنی در برابر آتش‌سوزی وجود دارد.

موارد قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی Public Safety Power Shutoffs (PSPS)

شرایط آب و هوایی نامساعد می‌تواند باعث سقوط درختان و آوار روی خطوط برق شوند. این امر می‌تواند جرقه ایجاد کند و باعث آتش‌سوزی شود. برای جلوگیری از آتش‌سوزی، ممکن است لازم باشد که در آب و هوای خشک و طوفانی جریان برق را قطع کنیم. به این اقدام، قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) گفته می‌شود. 

 

درباره زمان و نحوه استفاده ما از PSPS برای جلوگیری از آتش‌سوزی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

 

کسب اطلاعات بیشتر درباره PSPS

Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

برای کمک به محافظت از شما در برابر آتش‌سوزی، ما در مناطق دارای خطر بالای آتش‌سوزی از Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) استفاده می‌کنیم. در صورت شناسایی یک تهدید، EPSS به طور خودکار برق را قطع می‌کند. از آنجا که برق به طور خودکار برای حفظ ایمنی قطع می‌شود، ممکن است قطع برق برنامه‌ریزی‌ نشده رخ دهد.

 

درباره تنظیمات ایمنی ما و نحوه حفاظت آنها از شما اطلاعات بیشتری کسب کنید.

 

درباره EPSS اطلاعات بیشتری کسب کنید

افزایش تاثیر قطع برق برای ایمنی در برابر آتش‌سوزی

 

ما به تکمیل و بهبود برنامه ادامه می‌دهیم تا تاثیرات قطع برق برای ایمنی در برابر آتش‌سوزی را کاهش دهیم. این شامل گوش دادن به صحبت‌های مشتریانمان و ارائه اطلاعات بیشتر و پشتیبانی بهتر می‌شود. همچنین اقداماتی را جهت کاهش مقدار، مدت و تعداد دفعات قطع برق انجام می‌دهیم.

به حداقل رساندن تاثیر PSPS

 • اصلاح نحوه هدفگذاری خاموشی‌ها

 • استفاده از ریزشبکه‌ها برای کمک به وصل نگه داشتن برق

 • ارائه گزینه‌های پشتیبانی بهتر قبل از، در طول و بعد از یک PSPS

 • وصل کردن سریعتر برق 

کاهش نیاز به EPSS

 • تنظیم حساسیت تنظیمات و خاموش کردن تنظیمات وقتی انجام این کار ایمن است

 • نصب فناوری جدید برای شناسایی سریع مکان‌های قطع برق

 • بهبود گشت‌زنی‌هایمان برای وصل کردن سریعتر برق

 • جلوگیری از خطرات با کوتاه کردن درختان و نصب حفاظ برای حیوانات

استفاده از چندین لایه محافظتی

 • ایجاد 10,000 مایل خط برق‌رسانی زیرزمینی

 • نصب تیرهای قوی‌تر و خطوط سرپوشیده برای یک سیستم ایمن‌تر

 • نصب ریزشبکه‌ها برای وصل نگه داشتن برق

 • دور نگه داشتن درختان و شاخه‌ها از خطوط برق 

منابع قطع برق

ما می‌دانیم که زندگی بدون برق، چقدر دشوار است. به همین دلیل سخت تلاش می‌کنیم تا موارد قطع برق را کاهش دهیم و در صورت وقوع آن از شما پشتیبانی کنیم.

آمادگی و پشتیبانی هنگام آتش‌سوزی

آتش‌سوزی ممکن است در هر زمانی رخ دهد.

تصمیم‌گیری درباره قطع برق

راهنمای تصمیم‌گیری ما نشان می‌دهد که چگونه خطر آتش‌سوزی را ارزیابی می‌کنیم. به علاوه درباره ابزارهای ایمنی پیشرفته‌ای که از آنها برای جلوگیری از آتش‌سوزی استفاده می‌کنیم، توضیح می‌دهد.

زمان قطع و وصل شدن برق

آخرین اخبار درباره زمان وصل شدن برق را دریافت کنید.

اطلاعات بیشتری را کسب کنید

تمام اقدامات ایمنی در برابر آتش‌سوزی ما و آخرین پیشرفت‌ها را می‌توانید در یک جا بیابید.

اطلاعات مرتبط

ایمنی

در PG&E، هیچ چیز مهم‌تر از ایمنی نیست.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

دریابید که چگونه ما سیستم خود را به یک سیستم ایمن‌تر و قابل اطمینان‌تر تبدیل می‌کنیم.

موارد قطع برق چرخشی

وقتی همه ما صرفه‌جویی کنیم، قطع برق قابل پیشگیری می‌شود.