การแจ้งเตือนเร่งด่วน

การตัดกระแสไฟเพื่อให้ปลอดภัยจากไฟป่า

การตัดกระแสไฟเพื่อให้เมืองของเราปลอดภัยจากไฟป่า

ขอความช่วยเหลือก่อนและในระหว่างการตัดกระแสไฟเพื่อให้ปลอดภัยจากไฟป่า

การตัดกระแสไฟเนื่องจากไฟป่า

การตัดกระแสไฟเพื่อให้ปลอดภัยจากไฟป่าเกิดจากสองปัจจัย

การงดจ่ายกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

สภาพอากาศที่รุนแรงอาจทำให้ต้นไม้และกิ่งไม้หักพาดสายไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟและเป็นสาเหตุของไฟป่าได้ เพื่อป้องกันไฟป่า เราอาจจำเป็นต้องตัดกระแสไฟในช่วงที่สภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง การดำเนินการนี้เรียกว่าการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff (PSPS))  

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะใช้ PSPS เพื่อป้องกันไฟป่าเมื่อใดและอย่างไร

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSPS

Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

เพื่อช่วยปกป้องคุณจากไฟป่า เราจะใช้ Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้สูง EPSS จะตัดกระแสไฟโดยอัตโนมัติหากตรวจพบภัยคุกคาม เนื่องจากไฟฟ้าจะดับโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย จึงอาจเกิดไฟฟ้าดับโดยไม่คาดคิดได้

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Safety Settings ของเราและ Safety Settings ดังกล่าวจะช่วยปกป้องคุณอย่างไร

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EPSS

ทำให้การตัดกระแสไฟเพื่อให้ปลอดภัยจากไฟป่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เราพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากการตัดกระแสไฟเพื่อให้ปลอดภัยจากไฟป่า ซึ่งรวมถึงการรับฟังลูกค้าของเราและให้ข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังดำเนินการเพื่อลดขนาดความครอบคลุม ระยะเวลา และความถี่ในการตัดกระแสไฟอีกด้วย

ลดผลกระทบของ PSPS ลงให้ได้มากที่สุด

 • ปรับวิธีของเราในการกำหนดเป้าหมายการตัดกระแสไฟ

 • ใช้ไมโครกริดมาช่วยจ่ายไฟ

 • เสนอตัวเลือกการสนับสนุนที่ดีขึ้นทั้งก่อน ในระหว่าง และหลัง PSPS

 • ทำให้กลับมาจ่ายไฟได้เร็วขึ้น 

ลดความจำเป็นในเรื่อง EPSS

 • ปรับความไวของระบบหรือการปิดระบบหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย

 • ติดตั้งเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งไฟฟ้าดับได้อย่างรวดเร็ว

 • ปรับปรุงหน่วยตรวจตราของเราเพื่อให้กลับมาจ่ายไฟได้เร็วขึ้น

 • ตัดแต่งต้นไม้และติดตั้งรั้วกันสัตว์เพื่อช่วยป้องกันอันตราย

ใช้การป้องกันหลายชั้น

 • เดินสายไฟใต้ดินความยาว 10,000 ไมล์

 • ติดตั้งเสาที่แข็งแรงขึ้นและปกป้องสายไฟเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้น

 • ติดตั้งไมโครกริดเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง

 • ทำการตัดแต่งต้นไม้และพืชให้พ้นจากแนวสายไฟ 

แหล่งทรัพยากรเมื่อตัดกระแสไฟ

เราทราบดีว่าการไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นลำบากเพียงใด ด้วยเหตุนี้เราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อลดการตัดกระแสดับและช่วยสนับสนุนคุณหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

การเตรียมความพร้อมรับมือกับไฟป่าและการสนับสนุน

ไฟป่าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

การตัดสินใจตัดกระแสไฟ

คู่มือการตัดสินใจของเราจะแสดงให้เห็นว่าเราประเมินความเสี่ยงจากไฟป่าอย่างไร นอกจากนี้ยังอธิบายถึงเครื่องมือความปลอดภัยที่ทันสมัยที่เราใช้เพื่อป้องกันไฟป่า

เวลาที่ตัดกระแสไฟและเวลาที่กลับมาใช้ไฟได้ตามปกติ

รับข้อมูลอัปเดตล่าสุดว่าจะปล่อยกระแสไฟได้อีกครั้งเมื่อไหร่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถดูงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่าทั้งหมดของเราและการปรับปรุงล่าสุดได้ในที่เดียว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัย

ที่ PG&E เราให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ดูวิธีการทำให้ระบบของเราปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น

การตัดกระแสไฟแบบหมุนเวียน

หากเราทุกคนช่วยกันดูแลรักษา ก็ป้องกันการตัดกระแสไฟได้