ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី​​ដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ

ការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី​​ ដើម្បីរក្សាទីក្រុងរបស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃ

ទទួលបានជំនួយមុន និងក្នុងអំឡុងពេលផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ។

ការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីភ្លើងឆេះព្រៃ

ការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃមានពីរប្រភេទ។

Public Safety Power Shutoffs (PSPS)

អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរអាចបណ្តាលឱ្យដើមឈើ និងកម្ទេចកំទីធ្លាក់មកលើខ្សែថាមពល។ នេះអាចបង្កើតជាផ្កាភ្លើង ហើយបង្កទៅជាភ្លើងឆេះព្រៃ។ ដើម្បីបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃ យើងអាចនឹងត្រូវបិទ​​​​ថាមពលក្នុងពេល​មានអាកាសធាតុ​ស្ងួត និងខ្យល់បក់ខ្លាំង។ ការបិទនេះហៅថា ការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)។ 

 

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីពេលវេលា និងរបៀបដែលយើងប្រើ PSPS ដើម្បីបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃ។

 

ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី PSPS

Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

ដើម្បីជួយការពារអ្នកពីភ្លើងឆេះព្រៃ យើងប្រើ Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) នៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យភ្លើងឆេះខ្ពស់។ EPSS បិទថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើរកឃើញមានការគំរាមកំហែង។ ដោយសារថាមពលបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីសុវត្ថិភាព ការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលមិនបានគ្រោងទុកអាចនឹងកើតឡើង។

 

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការកំណត់សុវត្ថិភាពរបស់យើង និងរបៀបដែលពួកគេការពារអ្នក។

 

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពី EPSS

ធ្វើឱ្យការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

 

យើង​កំពុង​បន្ត​វិវឌ្ឍ ​និង​កែលម្អ​ដើម្បីកាត់បន្ថយ​ផលប៉ះពាល់ពីការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការស្តាប់អតិថិជនរបស់យើង និងការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម និងការគាំទ្រកាន់តែប្រសើរ។ យើងក៏កំពុងចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំ ប្រវែង និងភាពញឹកញាប់នៃការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីផងដែរ។

ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃ PSPS

 • កែលម្អពីរបៀបដែលយើងកំណត់គោលដៅផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

 • ការប្រើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីខ្នាតតូចដើម្បីជួយបន្តរក្សាថាមពល

 • ការផ្តល់ជូននូវជម្រើសគាំទ្រកាន់តែប្រសើរនៅមុនពេល អំឡុងពេល និងក្រោយពេល PSPS

 • ការបើកថាមពលឡើងវិញបានលឿនជាងមុន 

ការកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ EPSS

 • ការកែតម្រូវភាពប្រែប្រួលនៃការកំណត់ ឬការបិទការកំណត់នៅពេលដែលវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះ

 • ការដំឡើងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីកំណត់ទីតាំងផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីយ៉ាងឆាប់រហ័ស

 • ការកែលម្អការល្បាតរបស់យើង ដើម្បីបើកថាមពលឡើងវិញបានលឿនជាងមុន

 • ការកាត់តម្រឹមដើមឈើ និងការដំឡើងរនាំងការពារសត្វដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ស្រទាប់ការពារច្រើន

 • ការតខ្សែក្រោមដីនៃ​ខ្សែថាមពល 10,000 ម៉ាយ

 • ការដំឡើងបង្គោលភ្លើងដែលកាន់តែរឹងមាំ និងខ្សែដែលបានគ្របដណ្តប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធកាន់តែមានសុវត្ថិភាព

 • ការដំឡើងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីខ្នាតតូចដើម្បីបន្តបើកថាមពល

 • ការធ្វើឲ្យដើមឈើ និងសារពើរុក្ខជាតិនៅឆ្ងាយពីខ្សែថាមពល 

ធនធាននៃផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី

យើងដឹងថា ការដែលមិនមានភ្លើងប្រើប្រាស់វាលំបាកប៉ុណ្ណា។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងជួយអ្នក ប្រសិនបើកើតឡើង។

ការត្រៀមខ្លួន និងការគាំទ្រសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃ

ភ្លើងឆេះព្រៃអាចកើតឡើងនៅពេលណាមួយក៏បាន។

ការសម្រេចចិត្តផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី

ការណែនាំអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់យើងបង្ហាញពីរបៀបដែលយើងវាយតម្លៃហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃ។ វាក៏ពិពណ៌នាអំពីឧបករណ៍សុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់ដែលយើងប្រើដើម្បីបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃផងដែរ។

ពេលវេលានៃការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងការស្ដារឡើងវិញ

ទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុតអំពីពេលដែលថាមពលនឹងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ។

ទទួលបានព័ត៌មាន​បន្ថែម

ការងារសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃទាំងអស់របស់យើង និងការកែលម្អចុងក្រោយបំផុតអាចរកបាននៅកន្លែងតែមួយ។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

សុវត្ថិភាព

នៅ PG&E គ្មានអ្វីសំខាន់ជាងសុវត្ថិភាពទេ។

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែល er ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងមានកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងគួរឱ្យទុកចិត្តជាងមុន។

ការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី​​វិលជុំ

នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសន្សំសំចៃ នោះការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី​​គឺអាចបង្ការបាន។