Mahalagang Alerto

Natural gas vehicle (NGV).

Mag-apply para sa isang account na gagamitin sa PG&E fueling stations

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

emergency alerto icon Mag-ulat ng problema o alalahanin sa kaligtasan: Kung matukoy mo ang isang emergency, umalis kaagad sa lugar at tumawag sa 911. Para sa lahat ng isyu sa istasyon o mga emergency na hindi nagbabanta sa buhay, lease gamitin ang emergency na telepono sa lugar o tumawag sa 1-855-871-5491.

Paano magbukas ng NGV account sa PG&E

 

PG&E ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng isang bilang ng mga pampublikong istasyon ng paglalagay ng gasolina sa buong California. Para mag-fuel sa isang PG&E station, kakailanganin mong magbukas ng Natural Gas Vehicle Fueling Card account. Credit/Debit/Cash. 

 

Hakbang 1: Mag-download at kumpletuhin ang mga dokumento para sa aplikasyon

I-download at kumpletuhin ang Compressed Natural Gas Fueling Agreement at Certificate of inspection . Maghanap ng certified inspector sa pamamagitan ng CSA Group .

 

Hakbang 2: Magsumite ng aplikasyon online

I-upload ang mga nakumpletong form online sa New Customer NGV Fueling Application .

 

Hakbang 3: Application

Sa sandaling matanggap namin ang iyong mga nakumpletong dokumento, magse-set up kami ng billing account at lilikha ng iyong (mga) card. Ang proseso ay tumatagal ng humigit-kumulang dalawang linggo upang makapagtatag ng isang account at nangangailangan ng kasalukuyang cylinder inspection at harapang pagsasanay sa PG&E. Tumawag sa 1-800-684-4648 , opsyon 4, para sa mga detalye.

 

Hakbang 4: Pag-setup ng account at card

Habang pinoproseso ang iyong aplikasyon, ang isang Customer Service Specialist ay mag-iskedyul ng appointment upang makipagkita sa iyo, o sinumang itinalaga mo, sa isa sa aming mga istasyon para sa pagsasanay sa gasolina.

 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa proseso ng aplikasyon o nais mong makuha ang mga dokumentong ito sa pamamagitan ng email o US Mail, mangyaring tawagan ang aming Koponan ng Suporta sa Natural Gas: 1-800-684-4648 , opsyon 4.

 

Mailing address

PG&E-NGV Customer Service
4180 Duluth Ave
Rocklin, CA 95765

 

Kailangan ng tulong o impormasyon?

Makipag-ugnayan sa aming Compressed Natural Gas Customer Service team sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa NGVinfo@pge.com , fax 916-258-8726 o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-684-4648 , opsyon 4.

Matuto nang higit pa tungkol sa mga compressed natural gas na sasakyan

Alternatibong Fuels Data Center

Kumuha ng impormasyon upang matulungan ang mga gumagawa ng desisyon sa transportasyon na maabot ang kanilang lakas at mga layunin sa ekonomiya.

California Air Resources Board (CARB)

California ay nangunguna sa Daan tungo sa isang Malinis na Kinabukasan ng Transportasyon

Clean Vehicle Education Foundation

Alamin ang tungkol sa carbon negative na transportasyon ngayon.