Mahalagang Alerto

Tagahanap ng sentro ng pagbabayad

Maghanap ng isang sentro ng pagbabayad sa kapitbahayan

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

  Higit sa 500 awtorisadong lokasyon

  PG&E ng higit sa 575 na maginhawang awtorisadong mga lokasyon ng sentro ng pagbabayad ng kapitbahayan.

  Walang bayad sa serbisyo

  Maaaring tanggapin ng mga lokasyong ito ang:

  • Pera
  • na mga tseke
  • na money order
  • na tseke ng cashier

  Walang bayad sa serbisyo.

   

  sagisag ng mahalagang abisoTandaan: na tindahan ng Walmart ay hindi tumatanggap ng mga tseke. Tumatanggap sila ng cash at PIN-based na debit card.

  Mga naa-access na sentro

  • Hanapin ang International Symbol of Accessibility (ISA) sa mga sentro ng pagbabayad sa kapitbahayan ng PG&E.
  • Ang aming mga sentro ay naa-access ng mga taong may mga kapansanan alinsunod sa naaangkop na batas.

  Parehong araw na pagbabayad

  • Ang mga pagbabayad na ginawa bago mag-5pm ay ipo-post sa parehong araw.
  • Karamihan sa mga lokasyon ay bukas pagkatapos ng oras ng negosyo at sa katapusan ng linggo

  Na-validate na mga resibo

  • Dalhin ang iyong bill o 11-digit na account number para makapagbayad
  • Panatilihin ang resibo para sa iyong mga talaan
  • Kakailanganin mo ito kung tatawagan mo kami tungkol sa iyong pagbabayad.

  Higit pang tulong sa mga bill

  Wala ka pang online account?

  Gumawa ng online account gamit ang:

  • Ang iyong PG&E account number
  • Ang iyong numero ng telepono
  • Ang iyong huling apat na digit ng iyong Social Security number (residential customer)
  • Ang iyong numero ng Tax ID (mga customer ng negosyo)

  Balansehin ang iyong mga buwanang pagbabayad ng kuryente

  Manatili sa takdang oras sa buong taon sa Budget Billing.

  Nangangailangan ka ba ng tulong sa pagbabayad sa iyong bill?

  Nag-aalok ang PG&E ng maraming programa ng tulong pinansiyal. Makakahanap kami ng mga solusyon.