Mahalagang Alerto

Taunang Ulat para sa Cogeneration at Maliit na Produksyon ng Power

Download cogeneration at maliit na kapangyarihan produksyon ulat

I-access ang mga report

 

Ang sumusunod na taunang ulat ay magagamit upang i-download:

 

 

Ipinagpatuloy

 

 

Ipinagpatuloy

 

 

Ipinagpatuloy

 

Higit pa tungkol sa paggawa ng negosyo sa PG&E

Portal ng data ng Pagpaplano ng Mapagkukunan ng Pamamahagi

Galugarin ang data at mapa ng Distributed Resource Planning (DRP).

Mga Tariff

Kumuha ng kasalukuyang mga iskedyul ng rate ng gas at kuryente. Hanapin ang mga paunang pahayag mga patakaran at form.

Ibahagi ang iyong data ng enerhiya

Bigyan ang mga awtorisadong third party ng access sa iyong impormasyon sa paggamit ng enerhiya at iba pang data.