هشدار فوری

گزارش سالانه تولید همزمان و تولید برق کوچک

دانلود گزارش های تولید همزمان و تولید برق کوچک

دسترسی به گزارش ها

 

گزارش های سالانه زیر برای بارگیری در دسترس هستند:

 

 

ادامه

 

 

ادامه

 

 

ادامه

 

بیشتر در مورد انجام کسب و کار با PG & E

پورتال داده های برنامه ریزی منابع توزیع

داده ها و نقشه های برنامه ریزی منابع توزیع شده (Distributed Resource Planning (DRP) را کاوش کنید.

تعرفه

برنامه های فعلی گاز و برق را دریافت کنید. قوانین و فرم های اظهارات اولیه را پیدا کنید.

داده های انرژی خود را به اشتراک بگذارید

به اشخاص ثالث مجاز اجازه دسترسی به اطلاعات مصرف انرژی و سایر داده ها را بدهید.