Mahalagang Alerto

Mga solusyon sa malinis na enerhiya

Alamin kung paano naghahatid ang PG&E ng mababang-emission na enerhiya sa mga customer

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

PG&E pinagkukunan ng enerhiya

PG&E na maihatid ang ilan sa pinakamalinis na kuryente sa bansa. Noong 2022, halos 40% ng kuryente ng aming mga customer ay nagmula sa renewable resources kabilang ang biopower, geothermal, small hydroelectric, solar at wind power. Sa pangkalahatan, 95% ng kuryente ng aming mga customer ay nagmula sa mga mapagkukunang walang greenhouse gas (GHG), kabilang ang mga renewable, nuclear at malaking hydroelectric power.

 

Pag-unawa sa ating mga pinagkukunan ng enerhiya

 

Kasama sa power mix na inihatid sa mga customer ng naka-bundle na serbisyo ng PG&E noong 2022 ang mga sumusunod na teknolohiyang walang greenhouse gas:

 

  • Mga karapat-dapat na renewable resources, tulad ng wind, geothermal, biomass, solar at small hydro (38%)
  • Non-emitting nuclear generation (49%)
  • Malaking hydroelectric facility (8%)

 

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan:  Power mix ang lahat ng henerasyong pag-aari ng PG&E, kasama ang mga pagbili ng kuryente ng PG&E. Ang impormasyong ito ay paunang at ginagamit ang pamamaraan ng Komisyon sa Enerhiya ng California. Ang karapat-dapat na renewable na porsyento sa itaas ay hindi sumasalamin sa pagsunod sa Renewables Portfolio Standard ng PG&E. Natutukoy iyon gamit ang ibang pamamaraan.

Matuto nang higit pa tungkol sa mga solusyon sa malinis na enerhiya

Mga Mapagkukunan para sa iyong tahanan o negosyo

Alamin ang tungkol sa renewable energy para sa iyong tahanan o negosyo.

Solar at mga renewable para sa iyong tahanan

Alamin kung paano magsimula sa solar at renewable energy.