ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Demand response, DR) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ

PG&E ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਦੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ PG&E ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਅਨੁਬੰਧ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਨੁਬੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸਤੁੰਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਊਰਜਾ ਘਟਾਉਣ, ਪੀਕ ਆਵਰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ (Power Saver Rewards) ਅਤੇ SmartRate ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

PG&E ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ (Power Saver Rewards) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

 • ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਚੋਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
 • California ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
 • ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

SmartAC™

 • ਇੱਕ SmartAC ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਰਟ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ $75 ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਤੇ $120 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
 • ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡਿਸ਼ਨਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ।

SmartRate™

ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰੋ ਅਤੇ California ਦੀ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੰਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। SmartRate ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leap

ਲੀਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼, ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ-ਕੇਵਲ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

OhmConnect

ਬਿਨਾ-ਲਾਗਤ, ਬਿਨਾ–ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੋ

 

ਇੱਕ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ PG&E ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

PG&E ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਲ (Peak Day Pricing)

 • ਵਿਕਲਪਕ ਦਰ
 • ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਪੀਕ ਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਬੇਸ ਵਿਘਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Base Interruptible Program, BIP)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਔਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਹੋ?

 • ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰੱਥਾ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Capacity Bidding Program, CBP)

ਇਹ ਐਗਰੀਗੇਟਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇ-ਅਗੇਡ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ.

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ PG&E ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Emergency Load Reduction Program, ELRP)

ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗਰਿੱਡ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ (Optional Binding Mandatory Curtailment, OBMC) ਯੋਜਨਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 15٪ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਆਊਟੇਜ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂ।

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਸਵੈਚਲਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Automated Demand Response)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Automated Demand Response)ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਧੀ (Demand Response Auction Mechanism, DRAM)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ RFO ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਿਯਮ 24

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਿਯਮ 24 (Electric Rule 24) PG&E ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਤੂਫਾਨ
 • ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ
 • ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।

 

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਕ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
 • ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ (ਅਤੇ ਵੱਡੇ) ਕਦਮ ਉਠਾਓ।
 • ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਮਾਓ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ
 • ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ
 • ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ।

 • ਘੱਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ California ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ PG&E ਗਾਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਯੋਗ ਰੇਟ ਸ਼ਡਿਊਲ
 • ਬੰਡਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੌਇਸ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ (CCA), ਜਾਂ
 • ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। PG&E ਵੱਡੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ DR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ PG&E ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਹਿਤ, ਬੀਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 200 kW ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਡਲਡ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸ ਇੰਟਰਪਟੀਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀਆਈਪੀ), ਬੰਡਲਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ ਅੰਤਰਾਲ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਅੰਤਰਾਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਵਾਧੂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ PG&E ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਵਿਘਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Base Interruptible Program) ਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਪਣਾ PG&E ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕੋ।
 • ਆਪਣੇ PG&E ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓਗੇ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ID ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਚੁਣ ਸਕੋ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਪੀਕ ਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (PDP) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪਣੇ PG&E ਖਾਤੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ PDP ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-987-4923 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 • ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

 • ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡਿਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮਵਾਈਡ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
 • ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਉੱਤੇ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੀਟਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰੁਝਾਨਾਂਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਲਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੇ ਹਨ।

ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਡ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲੋਡ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ
 • ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ PG&E ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (Contact us)ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1-800-254-5810 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। , ਜਾਂ ਅਗਲੇ-ਦਿਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, California Public Utilities Commissionਤੇ ਜਾਓ।

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਲੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਸੀਪੀਯੂਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਦੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2022 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ 20 ਜਨਵਰੀ, 2023 (ਪੀਡੀਐਫ)

2021 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ 24 ਜਨਵਰੀ, 2022 (ਪੀਡੀਐਫ)

2020 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ 21 ਜਨਵਰੀ, 2021 (ਪੀਡੀਐਫ)

2019 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ 21 ਜਨਵਰੀ, 2020 (ਪੀਡੀਐਫ)

2018 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ 18 ਜਨਵਰੀ, 2019 (ਪੀਡੀਐਫ)

2017 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਵਰੀ 22, 2018 (ਪੀਡੀਐਫ)

2016 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਵਰੀ 20, 2017 (ਪੀਡੀਐਫ)

2015 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਨਵਰੀ 21, 2016 [ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਤੂਬਰ 10, 2016](ਪੀਡੀਐਫ)

2014 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਨਵਰੀ 20, 2015 [ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਤੂਬਰ 10, 2016](ਪੀਡੀਐਫ)

2013 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਨਵਰੀ 21, 2014 [ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਤੂਬਰ 10, 2016](ਪੀਡੀਐਫ)

2012 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਵਰੀ 18, 2013 [ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਤੂਬਰ 10, 2016](ਪੀਡੀਐਫ)

2011 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਵਰੀ 23, 2012 (ਪੀਡੀਐਫ)

2010 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਵਰੀ 11, 2011 (ਪੀਡੀਐਫ)

2009 ਆਈਐਲਪੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਸੋਧਿਆ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 (ਪੀਡੀਐਫ)

ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ (Energy Savings Assistance, ESA)

ਯੋਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (Energy Advisor) ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਸਾਡੇ ਈ-ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।