ภาพรวมของโปรแกรม


PG&E ดำเนินการร่วมกับ California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) เพื่อให้การสนับสนุนผู้สูงวัยและผู้ที่มีความทุพพลภาพ โดยให้การสนับสนุนในช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง Public Safety Power Shutoffs (PSPS) และเหตุการณ์ที่ต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยจากเหตุไฟป่ากรณีอื่นๆ ผ่านทาง Disability Disaster Access and Resources (DDAR) Program


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำหรับ DDAR Program (PDF, 99 KB) หรือเยี่ยมชม เว็บไซต์ DDAR


สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม

หากคุณมีความจำเป็นทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตด้วยตนเอง DDAR Program อาจช่วยคุณได้ในเรื่อง:

  • การจัดทำแผนฉุกเฉิน
  • การสมัครเข้าร่วม Medical Baseline Program
  • การสมัครขอใช้แบตเตอรี่สำรองชนิดพกพา
  • การขอรับบริการรถรับส่งสำหรับผู้พิการในกลุ่ม ADA และห้องพักในโรงแรมระหว่าง PSPS
  • การรับอาหารทดแทนระหว่าง PSPS


คุณสมบัติตามเกณฑ์ของโปรแกรม

ในการได้รับสิทธิ์ คุณต้องอาศัยอยู่ใน High Fire-Threat District (ตามที่กำหนดไว่ใน CPUC Fire Map) หรือเคยประสบกับ PSPS สองครั้งขึ้นไปนับตั้งแต่ปี 2020 นอกจากนี้คุณยังต้อง:

  • ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ
  • มีภาวะทุพพลภาพหรือมีภาวะเรื้อรัง
  • ต้องอาศัยไฟฟ้าในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง

Disability Disaster Advisory Committee ของ CFILC จะตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทรัพยากร โดยจะพิจารณาถึงความจำเป็นทางการแพทย์และรายได้


วิธีการสมัคร

คุณสามารถสมัครเข้าร่วม DDAR Program ได้โดยการ:

  • เยี่ยมชมเว็บไซต์ DDAR หรือ
  • ติดต่อศูนย์ DDAR ในท้องถิ่น (ดู "ศูนย์บริการที่เข้าร่วม" จากด้านล่าง)


ศูนย์บริการที่เข้าร่วม


โปรดติดต่อศูนย์ DDAR ในท้องถิ่นของคุณก่อนการตัดไฟเพื่อความปลอดภัย ศูนย์บริการที่เข้าร่วมดำเนินการโดยและเพื่อผู้พิการ

รายชื่อศูนย์บริการ

องค์กรพื้นที่ให้บริการข้อมูลติดต่อ

Center for Independence of Individuals with Disabilities

San Mateo

Community Resources for Independent Living

Alameda

Disability Action Center

Butte, Glenn, Lassen, Modoc, Plumas, Shasta, Siskiyou, Tehama

Disability Resources Agency for Independent Living

Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, San Joaquin, Stanislaus, Tuolumne

Disability Services and Legal Center

Lake, Mendocino, Napa, Sonoma

FREED Center for Independent Living

Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Sierra, Sutter, Yuba

Independent Living Center of Kern County

Kern

Independent Living Resource Center

San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura

Independent Living Resources of Solano and Contra Costa Counties

Contra Costa, Solano

Marin Center for Independent Living

Marin

Resources for Independent Living

Sacramento, Yolo

Resources for Independent Living Central Valley

Fresno, Kings, Madera, Merced, Tulare

Silicon Valley Independent Living Center

Santa Clara, Santa Cruz, San Benito, Monterey

The CIL

Alameda (City of Alameda and Oakland)

Tri-County Independent Living Center

Del Norte, Humboldt, Trinity

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Medical Baseline Program

พิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วม Medical Baseline Program ของเราหรือไม่ เพื่อรับการแจ้งเตือนเพิ่มเติมก่อนเหตุการณ์ PSPS

Vulnerable Customer Status

ศึกษาข้อมูลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ในระหว่าง PSPS แม้ว่าคุณจะไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ Medical Baseline Program ก็ตาม

ทรัพยากรไฟฟ้าสำรอง

สำรวจตัวเลือกไฟฟ้าสำรองและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS ที่อาจจะเกิดขึ้น

Portable Battery Program

เรียนรู้เกี่ยวกับ Portable Battery Program และศึกษาว่าคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่

เกี่ยวกับ PSPS

เรียนรู้ว่าเราใช้ PSPS เพื่อช่วยป้องกันไฟป่าและดูแลชุมชนของเราให้ปลอดภัยได้อย่างไร

ข้อมูลอัปเดตและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ PSPS

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ PSPS จาก PG&E ตรวจทานและอัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณในตอนนี้