ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី

យល់ដឹងពីរបៀបដែល PG&E ផ្តល់ជូនថាមពលរបស់អ្នក

ícono de aviso importante ចំណាំ: កុំព្យូទ័របានបកប្រែទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ, សេវាភាសាហៅនៅ 1-877-660-6789

ស្វែងយល់ពី PG&E ក្រឡាចត្រង្គថាមពល

 

PG&E បន្តបញ្ជូនថាមពលសុវត្ថិភាពដោយផ្ទាល់ជូនលោកអ្នក។ យើង ផ្តល់ ថាមពល នេះ តាម រយៈ ប្រព័ន្ធ អគ្គិសនី របស់ យើង ទៅ រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ភាគ ខាង ជើង និង កណ្តាល ។ PG&E ផលិត ឬទិញថាមពលពីប្រភពជាច្រើន។ ប្រភព ទាំង នោះ រួម មាន ប្រភព ធម្មតា និង អាច កកើត ឡើង វិញ បាន ។ ថាមពល ដែល បាន ប្រើប្រាស់ នេះ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ ប្រព័ន្ធ បញ្ជូន អគ្គិសនី និង ការ ចែក ចាយ របស់ យើង ។ ប្រព័ន្ធ ជា បន្ត បន្ទាប់ នេះ ត្រូវ បាន គេ ហៅ ថា ក្រឡាចត្រង្គ ថាមពល ។

 

រក ឃើញ ព័ត៌មាន លម្អិត បន្ថែម អំពី របៀប ដែល ថាមពល ទៅ ដល់ អ្នក ។ ទាញយក ក្រឡាចត្រង្គថាមពលបច្ចុប្បន្ន (PDF, 1 MB).

 

យល់ដឹងពីគ្រីតឆ្លាតវៃ

 

ប្រព័ន្ធ Smart Grid គឺជាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីទំនើបដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវទំនាក់ទំនងនិងការត្រួតពិនិត្យកម្រិតខ្ពស់។ វា បង្កើត បណ្តាញ រឹង មាំ និង ឆ្លើយ តប ដែល ផ្តល់ ថាមពល របស់ អ្នក ។

ការបម្លែង PG&E grid ទៅ ជា Smart Grid អាច ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក នូវ សេវា ថាមពល កាន់ តែ មាន សុវត្ថិភាព កាន់ តែ មាន ភាព ជឿជាក់ កាន់ តែ និរន្តរ៍ និង អាច បត់ បែន បាន ។ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នេះ អាច ធ្វើ ឲ្យ សេវា ថាមពល កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ដែល អ្នក ទទួល និង ជួយ អ្នក ធ្វើ ការ សម្រេច ចិត្ត អំពី ថាមពល ដែល មាន ព័ត៌មាន ។

ស្វែង យល់ ពី របៀប ដែល Smart Grid ផ្តល់ អត្ថប្រយោជន៍ ដល់ អ្នក

 

ការ ទទួល យក ក្រឡាចត្រង្គ ឆ្លាត គឺ ជា ជំហាន ដ៏ សំខាន់ មួយ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ បង្កើត រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ដែល ស្អាត ជាង មុន ។ ក្រឡាចត្រង្គឆ្លាតវៃជួយ PG&E ឈានដល់គោលដៅរបស់យើងក្នុងការកាត់បន្ថយស្នាមកាបូនរបស់យើង។ យើង ជឿ ថា វា គឺ ជា ការ ប្រឹងប្រែង ដ៏ ឈ្លាស វៃ មួយ សម្រាប់ សហគមន៍ សេដ្ឋ កិច្ច របស់ យើង និង បរិស្ថាន របស់ យើង ។

 

ក្រឡាចត្រង្គឆ្លាតវៃអាចផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដោយ៖

 

  • ការផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីជួយអ្នកកាត់បន្ថយវិក្កយបត្រអគ្គិសនីរបស់អ្នក។
  • ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពជឿជាក់លើអគ្គិសនី។
  • ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផលិតថាមពលអគ្គិសនី ការបញ្ជូននិងចែកចាយ។
  • គាំទ្រដល់ធនធានដែលអាចកើតឡើងវិញដូចជាខ្យល់និងព្រះអាទិត្យ។

 

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែល Smart Grid ធ្វើសមតុល្យប្រព័ន្ធអគ្គិសនី PG&E

 

អគ្គិសនី ដែល អ្នក កំពុង ប្រើ ឥឡូវ នេះ ត្រូវ បាន ផលិត តិច ជាង មួយ វិនាទី កន្លង ទៅ ។ ចំនួន អគ្គិសនី ដែល ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង ក្រឡាចត្រង្គ ត្រូវ តែ ធ្វើ ឲ្យ មាន តុល្យ ភាព ជានិច្ច នូវ ចំនួន អគ្គិសនី ដែល កំពុង ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ។ Smart Grid ផ្តល់ ឧបករណ៍ ប្រតិបត្តិ ការ ក្រឡាចត្រង្គ ដើម្បី ជួយ ពួក គេ ឲ្យ យល់ កាន់ តែ ច្បាស់ ពី តម្រូវ ការ អគ្គិសនី ។

ក្រុម ហ៊ុន ប្រតិបត្តិ ការ ក្រឡាចត្រង្គ អាច មាន ប្រតិកម្ម យ៉ាង លឿន ចំពោះ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ យ៉ាង លឿន នៃ តម្រូវ ការ របស់ អ្នក ប្រើប្រាស់ ។ ក្រុម ហ៊ុន ប្រតិបត្តិ ការ អាច កែ សម្រួល អគ្គិសនី នៅ លើ ក្រឡាចត្រង្គ ដើម្បី ផ្គូផ្គង នឹង តម្រូវ ការ នេះ ។ ក្រុម ហ៊ុន ប្រតិបត្តិ ការ ក្រឡាចត្រង្គ ក៏ អាច គ្រប់ គ្រង ប្រភព ថាមពល ជាមួយ នឹង ការ ផលិត អគ្គិសនី អថេរ ផង ដែរ ។ ប្រភពទាំងនោះរួមមានខ្យល់ឬថាមពលព្រះអាទិត្យ។

ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នៃ ក្រឡាចត្រង្គ ឆ្លាត អាច ផ្តល់ ប្រយោជន៍ ដល់ ប្រជា ជន កាលីហ្វ័រញ៉ា ដែល មាន ភាព ជឿ ជាក់ លើ ថាមពល កាន់ តែ ខ្លាំង ។ Smart Grid អនុញ្ញាត ឲ្យ PG&E ទទួល បាន ថាមពល កាន់ តែ ច្រើន ពី ប្រភព ដែល អាច កកើត ឡើង វិញ បាន ។ ការ បង្កើត ថ្មី នេះ គឺ ជា ជ័យ ជំនះ មួយ សំរាប់ អតិថិ ជន បរិស្ថាន និង រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ទាំង អស់ ។

 

ព័ត៌មាន បន្ថែម ពី ថ្នាក់ ដឹកនាំ Smart Grid ដទៃ ទៀត

«Smart Grid នឹង ផ្តល់ អំណាច ដល់ អតិថិ ជន ក្នុង ការ ទទួល បន្ទុក លើ ការ ប្រើប្រាស់ ថាមពល របស់ ពួក គេ និង ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ ខ្ជះខ្ជាយ ថាមពល»។

-ជ័យលាភីជ័យលាភីពានរង្វាន់ណូបែល និងអតីតអនុប្រធានាធិបតី Al Gore

 

អគ្គិសនីទូទៅ GE

 

IBM

 

ក្រសួង ថាមពល សហរដ្ឋ អាមេរិក

ទាញយករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ Smart Grid របស់យើង:

PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY SMART GRID ANNUAL REPORT – 2018

Filename
2018-annual-report.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
សាកល្បង

ធនធានបន្ថែម

រក ឃើញ កម្មវិធី SmartMeter™

ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យា SmartMeter™។ កម្មវិធី នេះ ធ្វើ ឲ្យ អត្រា ថ្មី អាច សន្សំ ប្រាក់ អ្នក និង កសាង អនាគត ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព ថាមពល ។

យល់ ពី ផែនការ តម្លៃ SmartMeter™ របស់ យើង

ស្វែងយល់ពីផែនការបញ្ចុះតម្លៃរបស់យើងដែលធ្វើដោយបច្ចេកវិទ្យា SmartMeter™។

រក ឃើញ របៀប ដែល Smart Grid និង SmartMeter™ ធ្វើការ ជាមួយ គ្នា

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែល Smart Grid និង SmartMeter™ កំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីអំណាចនាពេលអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង។

មើល ស្ថានភាព នៃ ក្រឡាចត្រង្គ

តារាង មើល ដែល បង្ហាញ ពី ស្ថាន ភាព ក្រឡាចត្រង្គ ថ្ងៃ នេះ និង តួ នាទី ដែល ថាមពល ដែល អាច កកើត ឡើង វិញ ដើរ តួ នាទី ។