English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Medical Baseline Program ภาพรวม


Medical Baseline Program หรือที่เรียกว่า Medical Baseline Allowance เป็นโปรแกรมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่พักอาศัยที่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าสำหรับความต้องการทางการแพทย์บางอย่าง เรียนรู้เพิ่มเติมในวิดีโอสั้น ๆ


ลูกค้าที่สนใจจะเข้าร่วมโปรแกรมสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและรายละเอียดการสมัครได้ในหน้านี้


คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือไม่?


เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถช่วยเผยแพร่ความตระหนักและสนับสนุนการลงทะเบียนในโปรแกรมเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยของคุณต่อไปโปรดดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (PDF, 169 KB)


โปรแกรมเสนอความช่วยเหลือสองประเภท

สมัครโปรแกรม

ในการมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับ Medical Baseline Program ผู้อยู่อาศัยประจำในบ้านของคุณต้องมีภาวะทางการแพทย์ที่ตรงตามเงื่อนไขและ/หรือต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตรงตามเงื่อนไขในการรักษาอาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน สามารถสมัคร Medical Baseline ได้เพียงหนึ่งรายการต่อครัวเรือน

Woman in wheel chair

ภาวะทางการแพทย์ที่ตรงตามเงื่อนไข

ตัวอย่างภาวะ ทางการแพทย์ที่ตรงตามเกณฑ์ ได้แก่:


 • ภาวะอัมพาตครึ่งล่าง อัมพาตครึ่งซีก หรืออัมพาตแขนและขา
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่ต้องการการทำความร้อนและ/หรือความเย็นเพิ่มเติม
 • โรคผิวหนังแข็งที่ต้องการการทำความร้อนเพิ่มเติม
 • การเจ็บป่วยที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตหรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง และจำเป็นต้องให้ความร้อนและ/หรือความเย็นเพิ่มเติมเพื่อรักษาชีวิตหรือป้องกันการเสื่อมสภาพทางการแพทย์
 • โรคหอบหืดและ/หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
Man using a medical device

เครื่องมือแพทย์ที่เข้าเกณฑ์

ตัวอย่าง อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตรงตามเกณฑ์ ได้แก่:


 • วีลแชร์/สกู๊ตเตอร์แบบใช้มอเตอร์
 • IPPB หรือเครื่อง CPAP
 • เครื่องช่วยหายใจ (ทุกประเภท)
 • เครื่องไตเทียม
 • ปอดเหล็ก

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพิ่มเติม

โปรดทราบ: คุณสมบัติสำหรับ Medical Baseline ขึ้นอยู่กับภาวะทางการแพทย์หรือความจำเป็น ไม่ใช่รายได้


ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ข้อมูล Medical Baseline (PDF, 599 KB)

สมัครออนไลน์


 1. กรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์
 2. หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น คุณจะได้รับอีเมลพร้อมหมายเลขยืนยันและคำแนะนำสำหรับแพทย์ของคุณ
 3. แจ้งคำแนะนำและหมายเลขยืนยันในอีเมลที่คุณได้รับต่อแพทย์ของคุณ
 4. หลังจากที่แพทย์ของคุณกรอกแบบฟอร์มและยืนยันคุณสมบัติของคุณแล้ว คุณจะได้รับการลงทะเบียนใน Medical Baseline Program

สำคัญ: หลังจากที่คุณส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ แพทย์ของคุณจะต้องยืนยันคุณสมบัติของคุณทางออนไลน์ด้วย นอกจากนี้ เราจะไม่สามารถประมวลผลใบสมัครที่เป็นกระดาษได้หากมีใบสมัครออนไลน์ที่รอดำเนินการ


หรือ ส่งแบบฟอร์มใบสมัครทางไปรษณีย์:


 1. ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร (PDF, 558 KB)
 2. กรอกในส่วน A ของแบบฟอร์มใบสมัครและลงนาม
 3. ขอให้แพทย์กรอกแบบฟอร์มใบสมัครในส่วน B ให้กับคุณ
 4. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วไปที่:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208


คุณสามารถขอใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Medical Baseline Program โดยติดต่อ PG&E ได้ที่หมายเลข 1-800-743-5000 หรือผ่านทาง แบบฟอร์มการติดต่อออนไลน์ของเรา


นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอใบสมัครในรูปแบบอื่น เช่น การพิมพ์ขนาดใหญ่ Braille หรือเสียง โดยส่งอีเมลคำขอของคุณไปที่: CIACMC@pge.com ระบุชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ โปรดรอ 5-7 วันทำการสำหรับการดำเนินการ หรือโทร 1-800-743-5000 เพื่อขอในรูปแบบอื่น


ลูกค้าที่หูหนวก/มีปัญหาในการได้ยินที่ใช้ TTY (อุปกรณ์เฉพาะสำหรับคนหูหนวกและหูตึง) สามารถโทร California Relay Service ได้ที่หมายเลข 7-1-1

ลูกค้าที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ว่ามีภาวะทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติถาวรจะต้องรับรองคุณสมบัติของตนเองทุก ๆ สองปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่อย่างต่อเนื่องตามที่อยู่สำหรับการรับบริการและไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของแพทย์ที่ตรงตามเกณฑ์


ลูกค้าที่ไม่มีภาวะทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติถาวรจะต้องกรอกแบบฟอร์มการรับรองด้วยตนเองหลังจากปีแรก และจะต้องได้รับการรับรองอีกครั้งพร้อมลายเซ็นของแพทย์สำหรับปีถัดไป


หมายเหตุ: การรับรองตนเองรอบนี้จะเป็นการรับรองซ้ำอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ลูกค้าลงทะเบียนในโปรแกรม


หากคุณเป็นลูกค้า Medical Baseline ในปัจจุบันที่มีภาวะทางการแพทย์ไม่ถาวรและจำเป็นต้องทำการรับรองซ้ำเพื่อให้มีคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง ให้ไปที่ส่วนการสมัครของหน้านี้และทำตามขั้นตอนเพื่อกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน


ลูกค้า Medical Baseline ของ PG&E ในปัจจุบันที่ได้รับการแจ้งเตือนให้รับรองตนเองสามารถรับรองตนเองทางออนไลน์และจะได้รับการยืนยันการต่ออายุทันที:


 1. เข้าสู่ระบบเพื่อต่ออายุความคุ้มคร คุ้มครองด้วยข้อมูลบัญชีออนไลน์ PG&E ของคุณ หากคุณไม่มีบัญชีออนไลน์ของ PG&E ให้คลิกที่ "One-Time Access."
 2. กรอกแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วยและส่ง

หรือ ส่งแบบฟอร์มใบสมัครทางไปรษณีย์:


 1. แบบฟอร์มการรับรองตนเอง Medical Baseline จะรวมอยู่ในจดหมายแจ้งการต่ออายุของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ พิมพ์สำเนาของแบบฟอร์มการรับรองตนเอง (PDF, 520 KB)
 2. กรอกแบบฟอร์มและเซ็นชื่อ
 3. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วไปที่:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

เลือกวิธีการติดต่อ Medical Baseline/Life Support ของคุณ


คุณต้องการรับการแจ้งเตือนอย่างไร ทั้งในกรณีที่ไฟฟ้าดับตามที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของคุณ ตั้งค่าการติดต่อของคุณตอนนี้

Medical Baseline คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์


หากคุณเป็นแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพโปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้แพทย์ (PDF, 169 KB) เรียนรู้ว่าคุณจะช่วยเผยแพร่การรับรู้และส่งเสริมการลงทะเบียนใน Medical Baseline Program เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยของคุณต่อไปได้อย่างไร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับ Medical Baseline หรือไม่


หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยหรืออาการร้ายแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้หากบริการของคุณถูกตัดกระแสไฟ คุณสามารถรับรองตนเองว่าเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงได้ เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมลูกค้าที่มีความเสี่ยง

ทรัพยากรด้านความปลอดภัย

ค้นหาการสนับสนุนและบริการของ PG&E ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ PSPS

เรียนรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการที่นำเสนอในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ Public Safety Power Shutoff เยี่ยมชมแหล่งข้อมูลสำหรับความต้องการด้านการเข้าถึง การเงิน ภาษา และอายุ

เรียนรู้เกี่ยวกับบริการสนับสนุนของบุคคลที่สาม

PG&E กำลังทำงานร่วมกับ California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) เพื่อจัดหาทรัพยากรเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติและไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม, โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ CFILC


ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก Disability Disaster Access and Resource Program เยี่ยมชม disabilitydisasteraccess.org

เตรียมตัวล่วงหน้าหากไฟดับ

โปรดดูที่เคล็ดลับการวางแผนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์หากคุณต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่


หากต้องการค้นหาโซลูชันพลังงานสำรอง เคล็ดลับความปลอดภัย การเงิน และข้อมูลผู้ค้าปลีก โปรดเยี่ยมชมหน้าพลังงานสำรองของเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ PSPS และความปลอดภัยจากไฟป่า

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Public Safety Power Shutoffs, โปรดเยี่ยมชมPSPS ภาพรวม


หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยจากไฟป่าโปรดไปที่Community Wildfire Safety Program

เรียนรู้เพิ่มเติมในวีดีโอ Medical Baseline

Medical Baseline Program

Audio description and transcript are available for this video:

Access an audio descriptive version
Download a transcript (PDF, 66 KB)

Medical Baseline Program

1OF1

Audio description and transcript are available for this video:

Access an audio descriptive version
Download a transcript (PDF, 66 KB)