การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ความยืดหยุ่นของหุ้นในแผนรางวัลจูงใจการสร้างตนเอง (SGIP)

ค้นหาว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าแบตเตอรี่หรือไม่

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

 

สิ่งจูงใจสำหรับพลังงานที่สะอาดมากขึ้น

สิ่งจูงใจสำหรับพลังงานสีเขียว

ค้นหาโปรแกรมพลังงานสะอาดและผู้รับเหมา

สนับสนุนเป้าหมายด้านพลังงานระยะยาวของรัฐ California

โปรแกรมการใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Zero Net Energy หรือ ZNE) ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดและลดโหลด