การแจ้งเตือนเร่งด่วน

สถานะเส้นตาราง

ตรวจสอบสถานะระบบพลังงาน

ícono de aviso importante หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

  รายละเอียดไฟฟ้าดับ

   

  ไปที่หน้าแผนที่ไฟฟ้าดับเพื่อดูไฟฟ้าดับที่ทราบทั้งหมดหรือรายงานไฟฟ้าดับ คุณยังสามารถสมัครรับการแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้าดับได้อีกด้วย

   

  ดูหรือรายงานไฟฟ้าดับ

   

  หมายเหตุ: สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขสถานะตารางปัจจุบัน โปรดดูแผนภูมิระดับการแจ้งเตือนของ EEA

  การแจ้งเตือนและโปรแกรมการลดโหลด

  แผนภูมิระดับการแจ้งเตือนของ EEA

   

  California Independent System Operator (CAISO) ควบคุมดูแลการทํางานของระบบเกียร์ของ PG&E และรับผิดชอบในการกําหนดเวลาการกําเนิดพลังงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่คาดไว้ เมื่อ CAISO ประกาศเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับความจุไฟฟ้า PG&E ใช้การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินด้านพลังงานต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้ลูกค้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของเราทราบถึงการลดกําลังลงที่กําลังจะเกิดขึ้น

  เมื่อวางแผนว่าจะเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ให้ป้อนที่อยู่ของคุณในศูนย์ไฟฟ้าดับเพื่อดูว่าคุณได้รับผลกระทบหรือไม่ 

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมลดโหลดของ California Independent System Operator (CAISO) ไปที่ California ISO

  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

  ดูสถานะของตาราง

  ดูแผนภูมิที่แสดงสถานะของกริดในปัจจุบันและบทบาทของพลังงานหมุนเวียนบนเว็บไซต์ของ CAISO