پشتیبانی از مشتریان ما


از زمان شروع این فاجعه طبیعی ویرانگر، تمرکز اصلی ما بر ایمنی و رفاه مشتریان و جوامع تحت تأثیر قرار گرفته بوده است و این مسئله همچنان ادامه دارد. ما سختی​هایی كه هم اكنون با آنها روبرو هستید را درک می​کنیم و می​فهمیم كه در هنگام مواجهه با بلایایی طبیعی صورتحساب آخرین چیزیست که به آن فکر میکنید. ما به منظور کمک به کاستن از مشکلات شما، می​خواهیم پشتیبانی​هایی را ارائه دهیم.پشتیبانی صورتحساب

PG&E برای پشتیبانی از مشتریان خود یک سیاست جامع صدور صورتحساب و اعتبار در زمان فاجعه دارد. ما به​عنوان بخشی از این سیاست، اقدامات زیر را انجام خواهیم داد:

 • • توقف تخمین مصرف انرژی برای صورتحساب مربوط به دوره زمانی که به دلایل اضطراری کسی در خانه/واحد سکونت نداشته است
  • قطع صدور صورتحساب برای خانهها یا کسب و کارهای تخریب شده
  • سرشکن کردن هرگونه هزینه ماهیانه دسترسی یا حداقل هزینه


پشتیبانی اعتباری

ما متعهد هستیم که صرف نظر از توانایی پرداختتان، همیشه خدمات گاز و برق را به شما ارائه دهیم. همچنین از تمام هزینه​های شروع یا متوقف کردن خدمات گاز و برق چشم​پوشی خواهیم کرد و هرگونه الزام سپرده​گذاری امنیتی را لغو خواهیم نمود.

 • طرح پرداخت انعطاف​پذیر
 • تعلیق قطع به دلیل عدم پرداخت و هزینه​های مربوطه، چشم​پوشی از الزامات سپرده و هزینه تأخیر در پرداخت برای مشتریان مسکونی


پشتیبانی درآمد واجد شرایط

ما به مشتریانی که واجد شرایط هستند، پشتیبانی دیگری ارائه می​دهیم که به منظور صرفه​جویی در هزینه صورتحساب شما طراحی شده است.

 • متوقف کردن همه بررسی​های استاندارد و پرمصرف برای واجد شرایط بودن برنامه نرخ​های جایگزین برای انرژی کالیفرنیا (CARE) در کانتی های آسیب دیده.
  • خانوادههای واجد شرایط برنامه CARE میتوانند هر ماه در صورتحساب انرژی خود 20% یا بیشتر صرفهجویی کنند.
  • تماس با همه پیمانکاران دسترسی اجتماعی، سازمانهای جامعه محور که در زمینه ثبت نام مشتریان با امکان دسترسی دشوار و کمدرآمد در CARE کمک میکنند در کانتیهای تحت تأثیر تا به اطلاعرسانی بهتر به مشتریان در خصوص این تغییرات واجد شرایط بودن کمک نمایند.
  • همکاری با مدیر برنامه مربوط به برنامه کمکهای اضطراری با بودجه مشتری برای مشتریان کمدرآمد و افزایش مبلغ کمک جهت 12 ماه آینده برای مشتریان آسیب دیده.
  • اعلام اینکه چگونه میتوان از برنامه کمک به صرفهجویی در انرژی برای کمک به مشتریان آسیب دیده بهره گرفت.
  • PG&E پیشنهاد میدهد الزامات واجد شرایط بودن برای برنامه کمک به صرفهجویی انرژی (ESA) را اصلاح کند و به این منظور به مشتریان مسکونی اجازه خواهد داد تا در صورتی که در کانتی آسیب دیده تعیین شده زندگی کرده و یکی از الزامات زیر را برآورده میکنند، برآورده کردن الزامات واجد شرایط بودن درآمد را به صورت خوداظهاری اعلام نمایند:
   • مشتری اظهار میدارد که مستندات لازم برای تأیید درآمد را در اثر فاجعه از دست داده است.
   • مشتری اظهار میدارد افرادی که در اثر فاجعه آواره شدهاند در خانه ساکن هستند.
 • امداد مربوط به کمک به انرژی از طریق کمک اجتماعی (REACH) - در مواقع دشوار به مشتریان واجد شرایط کمک مالی میکند. مشتریانی که تحت تأثیر این فاجعه طبیعی قرار گرفتهاند، واجد شرایط هستند تا 600 دلار کمک مالی دریافت کنند. ممکن است محدودیتهای خاصی اعمال شود.
 • مبنای پزشکی - کمک مالی را به مشتریانی که به دلیل شرایط پزشکی واجد شرایط نیازهای انرژی خاصی دارند، ارائه میکند.برنامه​هایی برای کمک به شما وقتی آماده بودید

 • خدمات سریع گاز و برق - ما برای کمک به شما جهت نقل مکان سریع، ایجاد حساب جدیدتان را تسریع خواهیم کرد و اگر خانه موقت یا جدید شما از قبل دارای خدمات گاز و برق نباشد، ظرف روز کاری بعدی آن را تأمین خواهیم کرد. برای شروع با ما به این شماره تماس بگیرید: 1-800-743-5000
 • گزینه​های طرح پرداخت - پس از برقراری مجدد خدمات گاز و برق، طرح​های پرداخت انعطاف​پذیری را برای حمایت از شما در این دوران دشوار ارائه خواهیم داد. برای تنظیم طرح پرداخت خود با ما به شماره 1-800-743-5000 تماس بگیرید..
 • با ارسال درخواست خود به PG&E Interconnection Portal شروع به کار کنید.


ما برای کمک اینجا هستیم

اگر مایل به ثبت نام در برنامه​های ذکر شده در بالا هستید، می​خواهد ترتیبات پرداخت را مشخص کنید یا اگر سؤالی دارید، لطفاً در 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته با ما به شماره 1-800-743-5000 تماس بگیرید.